De reflectiekamer
De Europese Unie: diversiteit, dialoog en leiderschap

Professor Gerda van Dijk is al enige tijd verbonden aan Comenius als spreker bij uiteenlopende maatwerkprogramma’s. We hebben haar gevraagd inzicht te geven in de organisatiecontext van de Europese Unie. Het resultaat leest u in de treffende column hieronder. De Europese Unie: diversiteit, dialoog en leiderschap De Europese Unie (EU) heeft zich in de afgelopen 65…

Lees meer
De reflectiekamer
‘In alle diversiteit voelt Europa als een gemeenschap’

In gesprek met Harmen van der Hoek over Europa Op 3 september 2019 organiseert het Noord Nederlands Toneel (NNT) in samenwerking met Comenius de Nederlandse première van I am Europe. I am Europe is de internationale theatervoorstelling waarin ideeën over identiteit en de samenleving ter discussie worden gesteld om zo een panorama van het hedendaags…

Lees meer
De reflectiekamer
Bevlogen over Europa, Een verhaal van vader en dochter

In gesprek met Hans en Kirsten Renner over Europa, leiderschap en samenwerking  Hans Renner (1946), emeritus-hoogleraar Geschiedenis van Midden- en Oost-Europa aan de RUG, en zijn dochter Kirsten (1976), werkzaam bij Crédit Suisse, hebben allebei een band met de Comenius Leergangen. Hans is een van de sprekers tijdens de Praagse module, een belangrijk onderdeel van…

Lees meer
De Ontwikkelkamer
De Comenius Wandeling, we zijn toe aan een nieuwe pelgrimage

De Comenius Wandeling brengt beweging in hoofd en hart en wordt gevormd vanuit verschillende disciplines, van filosofie tot geschiedkunde. Zoals het een pelgrimage betaamt gaan de deelnemers tijdens de leergang De Comenius Wandeling verschillende ontmoetingen aan. Zo wandelen zij onder andere met socioloog Shervin Nekuee. Speciaal voor ons verwoordde hij het belang van in beweging…

Lees meer
De Ontwikkelkamer
Kijk mee in de ontwikkelkamer van De Comenius Wandeling

Al bijna een kwart eeuw organiseert Comenius programma’s gericht op leiderschap. Het afgelopen jaar bood Comenius negen diverse (inter)nationale leergangen aan, van Design thinking tot Wijsheid in leiderschap. Vanaf 3 juli 2019 wordt daar een leergang aan toegevoegd: De Comenius Wandeling. Waarom komt Comenius met een nieuwe leergang en hoe kunnen we leren in de…

Lees meer
Alumni
Haardvuurgesprek met alumna Mardjan Seighali

Alumna Mardjan Seighali over de relatie tussen vrijheid en wijsheid In de Grote Kerk van Naarden ontving alumna Mardjan Seighali, directeur UAF, op 31 maart 2019 de Comeniusprijs. “Als vluchteling en vrouw heeft Mardjan Seighali hard moeten werken om een leven en een loopbaan in Nederland op te bouwen. Ze is daar voortreffelijk in geslaagd….

Lees meer
wijs leiderschap
Mensgericht leiderschap en horizontale netwerkorganisaties

De uitdrukking ‘mensgericht leiderschap’ doet vermoeden dat leiderschap vaak niet mensgericht is, maar andere motieven beoogt. Macht bijvoorbeeld, in combinatie met persoonlijk aanzien. Je zou dan kunnen spreken over leidergericht leiderschap, mocht dat niet zo vreemd klinken. Dergelijk leiderschap is eeuwenlang de enige versie geweest, binnen organisaties die eruitzagen als een piramide, met bovenaan de…

Lees meer
wijs leiderschap
Wat is mensgericht leiderschap?

Jurgen van Nimwegen (1983) werkt nu 3 jaar bij Comenius als programmaontwikkelaar. In het onderstaande artikel reflecteert hij op mensgericht leiderschap en de vele inzichten die hij daar de afgelopen jaren over heeft opgedaan. Deze inzichten volgen uit de ontmoetingen met wetenschappers zoals Paul Verhaeghe, René Ten Bos, John Rijsman, Paul van Tongeren, Victor Muller,…

Lees meer
wijs leiderschap
Leiderschap en de reis naar het wonderbaarlijke

“In den beginne was het Woord.” En nog altijd, hebben wij woorden nodig om betekenis te kunnen geven aan onze zienswijze, hoe we ons tot elkaar en tot de wereld toe verhouden. De premoderne wereld was bezaaid met raadselachtige vermoedens over hoe de mens, de natuur en de planeten in elkaar zaten. Sinds de geboorte…

Lees meer
Complexiteit, innovatie en adaptiviteit
De waarde van complexiteit voor openbaar bestuur

De waarde van complexiteit voor openbaar bestuur, lessen uit Santa Fe. Hoe meer ik daar over nadenk, hoe sterker mijn vermoeden dat er een fundamentele spanning zit tussen complexiteit en onze opvattingen over wat goed openbaar bestuur is. Het is deze spanning die volgens mij de grootste bottleneck is voor de doorwerking van complexiteitkennis in…

Lees meer
Complexiteit, innovatie en adaptiviteit
Het belang van kritisch complexiteitsdenken

Net zoals het begrip structuur in de jaren zeventig en tachtig op ieders lippen was en het begrip ‘systeem’ in de decennia daarna een grote populariteit genoot, zo is inmiddels ‘complexiteit’ het alomtegenwoordige, te pas en te onpas gebruikte, begrip. Net als kauwgom waar te lang en te veel op gekauwd wordt, dreigt dit begrip…

Lees meer
Complexiteit, innovatie en adaptiviteit
“Je denkraam wordt geforceerd opgerekt” 

In het najaar organiseert Comenius voor de 7e keer de course “Complexity and leadership” aan het toonaangevend Centre for Complex Systems in Transition te Stellenbosch (Zuid-Afrika). Freek Peters is hoogleraar Contextueel Leiderschap aan de Tilburg University en spreker bij Comenius. Én hij is alumnus van Comenius’ Complexity and Leadership Course. ‘De wereld is enorm veranderd in…

Lees meer
Persoonlijk Leiderschap
Alumnus Arjan van Gils over grondig transformeren

Per 1 juli is Arjan van Gils vertrokken als gemeentesecretaris en algemeen directeur van de gemeente Amsterdam. Wat hij hoopt dat mensen dan over hem zullen zeggen? ‘Hij pakte een klus op waar menig ander niet eens aan zou durven beginnen en deed dat op een authentieke manier.’ Die ‘klus’ bestond in feite uit vier…

Lees meer
Ethiek en identiteit
‘Maak iets moois van een onmogelijk moeilijke situatie’

Interview met Prof. dr. Eduard Verhagen, kinderarts aan het UMCG en spreker bij Comenius Als Eduard Verhagen, kinderarts en hoogleraar Palliatieve Zorg voor kinderen aan het UMCG een groep toespreekt, vertelt hij vaak het verhaal over Bente, het meisje dat hij niet kon helpen, maar dat wel de aanleiding was voor het opstellen van het…

Lees meer
Inspireren, reflecteren, acteren
Praktische wijsheid in een overgereguleerde wereld

Een boeksignalement door Erik Boers Barry Schwartz & Kenneth Sharpe: Practical Wisdom; the right way to do the right thing (Riverhead Books, New York, 2010, 324 pgs.) “We raken steeds meer teleurgesteld in de instituties waarvan we afhankelijk zijn. Om de toestand te verbeteren grijpen we voortdurend naar dezelfde middelen: ten eerste regels en administratieve procedures…

Lees meer
Ethiek en identiteit
Socratisch Gesprek; ‘Wijsheid tussen vertrouwen en wantrouwen’

Een vast onderdeel van de Comenius Leergangen is het Socratische Gesprek: het vrij onderzoekende gesprek tussen deelnemers en inleiders en tussen de deelnemers onderling, geïnspireerd door de aartsvader van de Westerse wijsbegeerte. Om enigszins zicht te krijgen op Socrates’ wijze van leven en denken loont het de moeite om onderstaand schilderij eens nader onder de loep…

Lees meer
Verantwoordelijkheid en moraliteit
Comeniusdag 2018; ‘Doorleefde democratie’

De Comeniuslezing onder de titel  Doorleefde democratie wordt dit jaar verzorgd door prof. dr. Ernst Hirsch Ballin, universiteitshoogleraar aan Tilburg University en hoogleraar rechten van de mens aan de Universiteit van Amsterdam. In zijn bijdrage zal hij ingaan op de vraag of democratie, rechtstaat en mensenrechten wel vanzelfsprekende verworvenheden zijn die ons politieke bestaanszekerheid bieden….

Lees meer
Inspireren, reflecteren, acteren
Essay met Paul van Tongeren en Nico Baken

De Toekomst en hoe bereiden we er ons op voor? In dit essay de weergave van de spreekbeurt van de eerste spreker, met als perspectief: ‘Wonderen die menigeen schijnt te negeren.’ Daar mee mogelijk een optimistisch perspectief, gegeven het boek van Prof. Dr. Paul van Tongeren: ‘Een dreiging die niemand schijnt te deren.’ Het is natuurlijk…

Lees meer
Verantwoordelijkheid en moraliteit
‘Zonder wij werkt het niet’

Door Paul Scheffer, spreker bij Comenius en hoogleraar Europese Studies aan de Universiteit van Tilburg. Hij schreef onder meer Het multiculturele drama(2000), Het land van aankomst (2007), De staat van integratie (2012) en De vrijheid van de grens (2016). Met René Roelofs maakte hij de documentaire Land of Promise (2013). Kauw nog eens goed op de…

Lees meer
Complexiteit, innovatie en adaptiviteit
‘Santa Fe Institute: Mindblowing!’

Mindblowing! Zo noemen deelnemers het effect van de Comenius’ Complexity Leadership Course te New Mexico. Vanuit hun verantwoordelijkheid verdiepen ze zich een week lang in de Complexity Science om zo een visie op de wereld van morgen te ontwikkelen. Modulecoördinator prof. dr. ir. Sander Bais organiseert de leergang voor de zesde keer. Sander Bais, emeritus…

Lees meer
Complexiteit, innovatie en adaptiviteit
Design Thinking is the core proces to build a culture of nonstop innovation

Door Anne Mieke Eggenkamp, Creativity & Learning, Design thinking & innovation, Talent Coach en spreker bij Design Thinking Leadership Course De lerende mens heeft altijd honger. Naar kennis, naar andere perspectieven en naar nieuwe ervaringen. Nieuwsgierigheid is daarbij de belangrijkste motivatie. De manier waarop mensen deze leer- en ontwikkelhonger stillen is zeer verschillend. Ieder mens leert op zijn…

Lees meer
Complexiteit, innovatie en adaptiviteit
‘Oude leiders’ niet meer geschikt voor de toekomst

Prof. dr. Freek Peters is hoogleraar contextueel leiderschap bij de Tilburg School of Humanities van Tilburg University en partner van organisatieadviesbureau De Galan Groep. Dit artikel is gebaseerd op zijn oratie van 25 september: ‘Next Generation 2025, Besturing en Leiderschap in een Complexe Wereld’. De wereld verandert snel en organisaties veranderen mee. Dynamiek en heftige ontwikkelingen…

Lees meer
Verantwoordelijkheid en moraliteit
‘Macht is uitgesteld geweld’

Door Paul Verhaeghe (1955), Vlaming, klinisch psycholoog en psychoanalyticus, hoogleraar aan de Universiteit van Gent en spreker bij de Comenius Leergang Wijsheid in Leiderschap. geldt in Vlaanderen als de duider van het onbehagen in de samenleving. Autoriteit moet weer een plaats krijgen in de opvoeding, vindt de Vlaamse psycholoog Paul Verhaeghe. Zijn nieuwe boek gaat over de…

Lees meer

Advies gesprek inplannen

Heeft u vragen en wilt u graag terug worden gebeld door een van onze adviseurs?