Voor wie alles al denkt te weten

Comenius wil bijdragen aan wijs en rechtvaardig bestuur, in het publieke en in het private domein. Daarbij concentreert Comenius zich op de bestuurders zelf, mensen dus, vanuit de premisse dat zij het zijn die als centrale ‘actoren’ het verschil maken. Executives ‘van binnenuit’ in hun kracht zetten en hen stimuleren leiderschap te zoeken in zichzelf hanteert Comenius hierbij als methode. Persoonlijke stabiliteit, waarin visie, durf en verantwoordelijkheid in balans zijn, beschouwt Comenius als voorwaarde voor wijs en rechtvaardig leiderschap.

Comenius nodigt toezichthouders, bestuurders, directeuren en DGA’s uit tot reflectie op en verdieping van het eigen leiderschap. Met hen verkent Comenius de ‘andere kant van de medaille’ en de samenhang der dingen. Bekwaamt hen in het distantie nemen en in de durf mening en oordeel op te schorten. Ontwikkelt hen tot vrijdenkers die alles willen verkennen.

 Tot vrijdenkers die greep willen krijgen op vrijmoedig en wijs leiderschap.

Advies gesprek inplannen

Heeft u vragen en wilt u graag terug worden gebeld door een van onze adviseurs?