‘Deelnemers als co-creators’

In co-creatie ontwikkelt Comenius uiteenlopende maatwerkprogramma’s die zijn toegesneden op de specifieke wensen en verwachtingen van de opdrachtgever en gestoeld zijn op de Comenius leerfilosofie. Dit kan variëren van een enkele module tot leiderschapstrajecten van enkele jaren.

Zo heeft Comenius ruime ervaring opgebouwd in de ontwikkeling van incompany programma’s, in het bijzonder voor de bestuurlijke top van bedrijven en instellingen uit de publieke en private sector. Het collectief aanscherpen van strategisch integraal denken en het uitdiepen van persoonlijk leiderschap van bestuur en directie staan daarbij centraal. Ook voor Comenius alumnigroepen die na een open leergang het contact en de gezamenlijke reis willen voortzetten ontwikkelt Comenius veelvuldig aanvullende maatwerkmodules.

In de Comenius’ maatprogramma’s participeren deelnemers als co-creators. Ze stuwen elkaar op en verdiepen –door onderlinge verschillen te accentueren- het leerproces. Deze open dialoog haalt mensen uit hun harnas en leidt vaak tot ontmoetingen die verhelderend werken voor iedereen binnen de organisatie. Zo worden vooroordelen doorbroken en nieuwe vormen van samenwerken mogelijk gemaakt.

Referenties

Advies gesprek inplannen

Heeft u vragen en wilt u graag terug worden gebeld door een van onze adviseurs?