“Samen met de leden van onze Raad van Commissarissen, het bestuur en het directieteam van Wonen Limburg maken we een intensieve reis op zoek naar nieuwe kennis en nieuwe verbindingen. Intensief en spannend vanuit de verschillende invalshoeken en verantwoordelijkheden van eenieder. Maar bijzonder inspirerend door de wisselwerking onderling en de spiegeling met creatieve, kritische denkers en doeners.
In een open dialoog groeit het onderlinge vertrouwen en het besef welke plek we kunnen innemen in de complexe, maatschappelijk vraagstukken waar we in ons handelen en leiden mee te maken hebben. In hechte co-creatie met Comenius ontstaat er een programma vol uitdagende verhalen, inspiratie en kritische reflectie op ons eigen handelen. Individueel, in onze rollen, maar ook in de verantwoordelijkheid van het collectief.”

Ger Peeters
Bestuurder Wonen Limburg

“Niemand weet in zijn eentje genoeg”

In de Comenius leerfilosofie zijn samenhang, samenwerking en contextualiteit steevast de kern-ingrediënten. Vanuit hier ontwikkelt Comenius al 25 jaar maatwerkprogramma’s. Voor de bestuurlijke top van bedrijven en instellingen uit de publieke en private sector. In co-creatie, toegesneden op specifieke wensen.

Disrupties leiden tot vragen

Opdrachtgevers van en deelnemers aan Comenius worden uitgedaagd om te gaan met een buitenwereld die binnenkomt. Met plotselinge, niet te voorziene of te voorspellen gebeurtenissen en disrupties, die organisaties en bedrijfstakken in heel ander vaarwater brengen. Dit levert vragen op over de houdbaarheid van het bedrijfsmodel, het aantrekken en behouden van goede mensen, of de ontwikkeling van relevante netwerken. Bestuurders en organisaties worden door Comenius hierin begeleid. Op basis van lange ervaring en kennis van de thema’s.

Gezamenlijke inspiratie en beeldvorming

In de maatwerkprogramma’s ligt het zwaartepunt bij de collectiviteit. Het collectief wordt aangescherpt op strategisch integraal denken. Het persoonlijk leiderschap van bestuur en directie wordt verdiept. Wijs en rechtvaardig bestuur wordt in samenhang gezien. Een Comenius maatwerkprogramma is derhalve gericht op het duiden en benutten van onderlinge krachten en verschillen. Op de gezamenlijke inspiratie en beeldvorming.

De collectieve intelligentie

Een Comenius-maatwerktraject is een samenspel van de individuele zoektocht en de gezamenlijke verkenning van doelen en waarden voor de (netwerk)organisatie of het team. In het ‘samen’ schuilt een nieuwe verbindende kracht: de collectieve intelligentie. Juist de vraagstukken en dilemma’s van vandaag vragen deze ‘nieuwe’ intelligentie. Begaafdheid die niet wordt bepaald door kennis of vaardigheden, maar eerder door het vermogen verbindingen te leggen. Deze collectieve intelligentie zorgt voor een inclusieve besluitvorming en een sterke connectie. Tussen disciplines binnen een organisatie en multidisciplinaire netwerken daarbuiten.

Want de klassieke dichter Plautus schreef al ‘Nemo solus satis sapit’, vrij vertaald: ‘niemand weet in zijn eentje genoeg’.

Referenties

Advies gesprek inplannen

Heeft u vragen en wilt u graag terug worden gebeld door een van onze adviseurs?