European Leadership Course

Leiderschap vanuit Europese, academische Bildung

Internationaal executiveprogramma dat leiders verrijkt en inspireert tot creatief en innovatief inspelen op veranderingen. Met een geïntegreerde visie op besturen en ondernemen. Vooraanstaande onderzoekers dagen leiders uit aan de universiteiten van Bologna, Cambridge, Groningen, Heidelberg, Granada, Leuven en Praag tot scherpzinnigheid én reflectie. Bezieling krijgt weer de plek die ze verdient; motor van denken en handelen.

Programma

Tijdens zeven modules van elk drie dagen, die verspreid over een periode van veertien maanden plaatsvinden in de hierboven genoemde universiteitssteden, informeren internationale topgeleerden u over de recente ontwikkelingen in de vakgebieden Wijsbegeerte (Leuven), Recht (Bologna), Medische wetenschappen (Heidelberg), Economie (Groningen), Kunst, cultuur & politiek (Praag), Natuurwetenschappen (Cambridge) en Sociale wetenschappen (Granada). Daarbij stellen de modules telkens een specifiek, met leiderschap en visie verbonden dilemma centraal, zoals macht of gezag in Bologna, staat versus geloof in Leuven en innovatie in Cambridge.

Persoonlijke begeleiding

In de European Leadership Course wisselen elke module thema’s en sprekers. De moderator is binnen deze dynamiek het verbindende rustpunt. Uit de rijke oogst aan inzichten, dilemma’s, vragen en twijfels destilleert hij samen met u kernthema’s voor reflectiemomenten. Tijdens deze beschouwelijke rustpunten onderzoekt u het gehoorde richting persoonlijke ontwikkeling, leiderschap en visieontwikkeling. Met zorg en aandacht begeleidt de moderator dit proces. Een onmisbaar instrument is hierbij de Socratische gesprekstechniek.

Leerdoel en contactmomenten

In uw leergang zijn er diverse momenten waarin uw leerdoel besproken wordt. Natuurlijk is uw leerdoel tijdens de gehele leergang ‘aanwezig’, tijdens reflecties en diverse andere momenten. Naast het persoonlijk gesprek met de Adviseur Leiderschapsontwikkeling, vindt voorafgaand aan de leergang ook een persoonlijk kennismakingsgesprek plaats met de moderator. Na drie modules volgt een evaluatie op uw leerdoel met de Adviseur Leiderschapsontwikkeling en heeft u na de vierde module een reflectie op de leergang met uw moderator.

Sprekers

De volgende sprekers werken, in wisselende samenstelling, onder meer mee aan de European Leadership Course: Leuven; prof. dr. Paul Verhaeghe, prof. dr. Bénédicte Lemmelijn, prof. dr. Paul Moyaert, Bologna; mr. Gherardo Colombo, prof. dr. Gustavo Gozzi, prof. dr. Annalisa Verza; Heidelberg; prof. dr. Bernd Alt-Epping, dr. Stefanie Wiloth, dr. Thomas Arnold, Praag; mr. Marek Šindelka, dr. Tomas Bouška, Cambridge; dr. Hillary Martin, prof. dr. Sean Hartnoll, prof. dr. Luke Skinner, Granada; prof. dr. Juan Gamella, dr. Lourdes Anllo-Vento, Groningen; prof. dr. Dirk Bezemer, prof. dr. Paul Scheffer, prof. dr. Arjo Klamer.

.

Mentoraat

Persoonlijk en op maat; exclusief bestemd voor Comenianen

Comenius nodigt uit tot reflectie op het eigen leiderschap. Op het actualiseren ervan en op het verbreden van het repertoire aan 'modi' vereist voor leiderschap en visie in verantwoordelijke posities. Comenius kiest daarbij voor een methode 'van binnenuit', wil ráken en wil u anders naar de wereld laten kijken. Dit proces krijgt onder leiding van ervaren moderatoren gestalte in de leergangen en de courses die Comenius organiseert in binnen- en buitenland, tijdens plenaire reflecties en dialogen. Steeds vaker hoort Comenius, in persoonlijke gesprekken met (aanstaande) deelnemers aan de leergangen, dat er ook behoefte is aan aanvullende begeleiding op individueel niveau. Aan deze wens komt Comenius tegemoet met zijn ‘Mentoraat’.

Maatwerk en Incompany

In co-creatie ontwikkelt Comenius uiteenlopende maatwerkprogramma’s die zijn toegesneden op de specifieke wensen en verwachtingen van de opdrachtgever en gestoeld zijn op de Comenius leerfilosofie. Dit kan variëren van een enkele module tot leiderschapstrajecten van enkele jaren.

Zo heeft Comenius ruime ervaring opgebouwd in de ontwikkeling van incompany programma’s, in het bijzonder voor de bestuurlijke top van bedrijven en instellingen uit de publieke en private sector. Het collectief aanscherpen van strategisch integraal denken en het uitdiepen van persoonlijk leiderschap van bestuur en directie staan daarbij centraal. Ook voor Comenius alumnigroepen die na een open leergang het contact en de gezamenlijke reis willen voortzetten ontwikkelt Comenius veelvuldig aanvullende maatwerkmodules.

Advies gesprek inplannen

Heeft u vragen en wilt u graag terug worden gebeld door een van onze adviseurs?