Embracing Comenians

Comenianen omarmen

Dear Madam, Sir,
allow me to share with you a personal letter sent to my fellow Comenians: ‘Embracing Comenians’. Please feel invited to read. Your response is very welcome.
- Pieter-Matthijs Gijsbers, director

Dear Comenian,
On behalf of the entire Comenius team, I feel the need to reach out to you to wish you good health, as well as wisdom and strength. I do realise that you, like many other Comenius participants, find yourself at the heart of a whirling and completely unpredictable storm. This must be a challenging and complex responsibility that requires wise leadership, one beyond knowledge and control. Just yesterday, Comenius reflected on your personal leadership, together with you. Today, it almost feels like swimming on dry land. Nonetheless I strongly hope that the Comenian insights you gained 'back then', will be of help today.

Read the complete letter here >>

Update: COVID-19 Corona

Comenius hanteert de richtlijnen van de Nederlandse overheid ter beteugeling van de verspreiding van COVID 19 Corona. Dat betekent dat wereldwijd de leiderschapsprogramma’s van Comenius zijn uitgesteld, in ieder geval tot 1 mei 2020. Kantoor en campus op de Heiligenberg zijn tot nader orde gesloten. Comenius blijft op werkdagen bereikbaar, van 9.00-17.00 uur.

Comenius follows the guidelines set by the Dutch government to curb the spread of the COVID 19 Corona virus. This means that our leadership programs are delayed globally until May 1 2020 at least. Our office and campus on the Heiligenberg are closed until further notice. You can reach Comenius on weekdays between 9:00 AM and 05:00 PM CET.

Het belang van kritisch complexiteitsdenken voor bestuurders

Reflectie door Harry Kunneman, Emeritus hoogleraar Sociale en Politieke theorie en fellow van het Institute for Advanced Studies van de Universiteit van Stellenbosch.

Net zoals het begrip structuur in de jaren zeventig en tachtig op ieders lippen was en het begrip ‘systeem’ in de decennia daarna een grote populariteit genoot, zo is inmiddels ‘complexiteit’ het alomtegenwoordige, te pas en te onpas gebruikte, begrip. Harry Kunneman beschrijft drie verschillende manieren om dit begrip te gebruiken; complexiteitsbabbels, complexiteitstheorieën en complexiteitsdenken.

Bevlogen over Europa, Een verhaal van vader en dochter

Hans Renner (1946), emeritus-hoogleraar Geschiedenis van Midden- en Oost-Europa aan de RUG, en zijn dochter Kirsten (1976), werkzaam bij Crédit Suisse, hebben allebei een band met de Comenius Leergangen. Hans is een van de sprekers tijdens de Praagse module, een belangrijk onderdeel van de European Leaderschip Course. Kirsten volgde drie jaar geleden de leergang Wijsheid in Leiderschap. Over Comenius zegt Hans het volgende: “Hij was een Europeaan van voor de Europese tijd. Hij vond dat je breed moet kijken en veel moet weten. Wat ik onze leiders, managers en topbestuurders wil meegeven is dat ze verder leren kijken dan Nederland en zich bewust worden van hun Europese identiteit. Daarvoor is de Praagse module zeker niet de slechtste keuze.”

Hoofd en hart, rust en balans

“De Comenius leergang Wijsheid in Leiderschap heeft mij intellectuele en persoonlijke verdieping en uitdaging gebracht. Ik heb ervaren hoe belangrijk het is om rust te hebben in je eigen denken, voelen en handelen. Daarbij is de samenhang cruciaal van belang. Als je je openstelt voor anderen en wat je voelt. Dat benoemt zonder oordeel. En als je je bewust bent van wat voor jou leidende principes zijn. En opnieuw leert zonder oordeel het principe van de ander wilt ontdekken. En dat durft. Als je de zaken in verhouding ziet. En je ook afvraagt wat de betekenis kan zijn een jaar van nu. Of langer. Als je je tevreden kunt stellen. Ook als je zoektocht geen eenduidige verklaring biedt. Dan ben je pas echt wijs.”

Mirjam Swarte
Secretaris
Algemene Rekenkamer Den Haag
Alumna

Bekijk meer informatie

Advies gesprek inplannen

Heeft u vragen en wilt u graag terug worden gebeld door een van onze adviseurs?