Comenius Leergangen

'Voor wie alles al denkt te weten'

Comenius nodigt uit tot reflectie op het eigen leiderschap. Creëert ruimte voor verwondering, reflectie en persoonlijke ontwikkeling. In samenwerking met toonaangevende universiteiten en onderzoekscentra van Europa, Amerika, China en het Midden-Oosten ontwikkelt Comenius leergangen die zijn bestemd voor executives: ervaren toezichthouders, bestuurders, directeuren en senior managers uit de publieke en private sector. Comenius is een ‘school’ in de klassieke betekenis, geworteld in de universitaire traditie van onderzoek en dialoog. Een vrijplaats voor mensen die alles al denken te weten.

Meer over Comenius

Informatiebijeenkomst

Maak in optima forma kennis met de filosofie, cultuur en programma's van Comenius. De Comenius informatie bijeenkomst is tevens ook een ideale gelegenheid om kennis te maken met het Comenius team en Alumni die meer kunnen vertellen over de betekenis van hun Comenius-ervaring voor persoon en werk. Tevens krijgt u de mogelijkheid tot een persoonlijk adviesgesprek met onze adviseurs.

‘Santa Fe Institute: Mindblowing!’

Mindblowing! Zo noemen deelnemers het effect van de Comenius' Complexity Leadership Course te New Mexico. Vanuit hun verantwoordelijkheid verdiepen ze zich een week lang in de Complexity Science om zo een visie op de wereld van morgen te ontwikkelen. Modulecoördinator prof. dr. ir. Sander Bais organiseert de leergang voor de zesde keer.

Sander Bais, emeritus hoogleraar Theoretische Fysica aan de UvA, is al jaren verbonden aan het SFI als externe professor. “Het is de kraamkamer van de Complexitiy Science,” legt hij uit, een vakgebied waarin vele succesvolle onderzoekers baanbrekend en grensverleggend onderzoek doen. Het instituut doet transdisciplinair onderzoek naar de fundamentele principes van complexe systemen, waarbij onderzoekers technieken en methoden uit verschillende vakgebieden integreren. Ze houden zich bezig met biologie, economie of sociale wetenschappen, maar dan verrijkt met kwantitatieve methoden zoals die in de wis- en natuurkunde en de informatica zijn ontwikkeld.

‘Wijsheid tussen vertrouwen en wantrouwen’

Een vast onderdeel van de Comenius Leergangen is het Socratische Gesprek: het vrij onderzoekende gesprek tussen deelnemers en inleiders en tussen de deelnemers onderling, geïnspireerd door de aartsvader van de Westerse wijsbegeerte. Om enigszins zicht te krijgen op Socrates’ wijze van leven en denken loont het de moeite om onderstaand schilderij eens nader onder de loep te nemen.

Visie & Leiderschap in internationaal perspectief

De Comenius' European Leadership Course is een internationaal executive- programma dat leiders verrijkt en inspireert tot creatief en innovatief inspelen op veranderingen. Met een geïntegreerde visie op besturen en ondernemen. Vooraanstaande onderzoekers dagen leiders uit aan de universiteiten van Bologna, Cambridge, Groningen, Heidelberg, Granada, Leuven en Praag tot scherpzinnigheid én reflectie. Bezieling krijgt weer de plek die ze verdient; motor van denken en handelen.

Waar verbinden leiders wetenschap, wijsheid en identiteit?

“Augustinus: “Noli foras ire, in teipsum redi, in interiore homine habitat veritas, Ga niet naar buiten, keer terug in jezelf, in de innerlijke mens woont de waarheid…” (De vera rel.39,72).

Comenius biedt een eigen interpretatie : de uitnodiging naar “buiten” te gaan (te ontmoeten, te bevragen) leidt juist tot een hervonden innerlijk onderzoek, een inkeer en een reflectie op de inzichten die verkregen worden door de ontmoetingen met inspirerende (buitenlandse) sprekers en deelnemers. De leergang was een inspirerende leidraad naar verandering. Werelden van kennis en praktijk kwamen samen in presentaties op historische plaatsen. ”

Drs. Greet Locquet
Directeur Strategie en Innovatie ANWB Reizen
Alumna Comenius' European Leadership Course

Advies gesprek inplannen

Heeft u vragen en wilt u graag terug worden gebeld door een van onze adviseurs?