Informatiebijeenkomst

Donderdag 4 november 2021

Maak kennis met de filosofie, cultuur en programma's van Comenius
Wij verwelkomen u graag op donderdag 4 november aanstaande voor de Comenius informatiebijeenkomst. Na een welkom door Pieter-Matthijs Gijsbers, directeur van Comenius, zal prof. dr. Paul Scheffer, een rede houden met als titel: ‘Nederland tussen aanpassing en ordening’.
Vervolgens kunt u deelnemen aan ‘inspiratietafels’ waar ervaringen van alumni uit diverse leergangen worden uitgewisseld.
Wij treffen u graag op 4 november.

Lees meer / Read more

Het belang van kritisch complexiteitsdenken voor bestuurders

Reflectie door Harry Kunneman, Emeritus hoogleraar Sociale en Politieke theorie en fellow van het Institute for Advanced Studies van de Universiteit van Stellenbosch.

Net zoals het begrip structuur in de jaren zeventig en tachtig op ieders lippen was en het begrip ‘systeem’ in de decennia daarna een grote populariteit genoot, zo is inmiddels ‘complexiteit’ het alomtegenwoordige, te pas en te onpas gebruikte, begrip. Harry Kunneman beschrijft drie verschillende manieren om dit begrip te gebruiken; complexiteitsbabbels, complexiteitstheorieën en complexiteitsdenken.

Van stenensjouwers naar kathedralenbouwers

“Veel uitstekende managers en bestuurders beschikken over een gereedschapskist vol prachtige vaardigheden. Ze kunnen goed organiseren, bedenken knappe strategieën en rollen succesvol businessplannen uit. Tot zover gaat het goed. Maar het kan nóg beter. Als je leert om niet alleen vanuit vaardigheden, maar meer vanuit authenticiteit en autonomie te sturen, dan zul je ervaren dat leidinggeven een stuk eenvoudiger wordt. Je geeft dan je inspiratie door aan anderen, waardoor je organisatie kan gaan vliegen.” Aan het woord is Henk Schildkamp, een van de gepassioneerde moderatoren van Comenius. Wij spraken met hem over de leergang Verdiept Leiderschap die hij onder zijn hoede heeft.

Hoofd en hart, rust en balans

“De Comenius leergang Wijsheid in Leiderschap heeft mij intellectuele en persoonlijke verdieping en uitdaging gebracht. Ik heb ervaren hoe belangrijk het is om rust te hebben in je eigen denken, voelen en handelen. Daarbij is de samenhang cruciaal van belang. Als je je openstelt voor anderen en wat je voelt.

Dat benoemt zonder oordeel. En als je je bewust bent van wat voor jou leidende principes zijn. En opnieuw leert zonder oordeel het principe van de ander wilt ontdekken. En dat durft. Als je de zaken in verhouding ziet. En je ook afvraagt wat de betekenis kan zijn een jaar van nu. Of langer. Als je je tevreden kunt stellen. Ook als je zoektocht geen eenduidige verklaring biedt. Dan ben je pas echt wijs.”

Mirjam Swarte
Secretaris
Algemene Rekenkamer Den Haag
Alumna

Bekijk meer informatie

E-book en video’s

Wegen naar Wijsheid

In wegen naar wijsheid onderzoeken we, aan de hand van het levensverhaal van onze gast, welke wegen naar wijsheid kunnen leiden. Voorbij intellect en kennis. Welke routes in zijn of haar leven hebben geleid naar wijze of minder wijze besluiten? Hoe wegen we dat, hoe kwam het leven meer in balans? We delen deze verhalen…

Download

Lecture Spirituelle Jaarboek 2020

De Lecture Spirituelle ontstond in maart 2020, toen het land ter beteugeling van COVID19 werd stilgelegd met een lockdown. Comenianen in binnen- en buitenland gaven gehoor aan de uitnodiging van Comenius’ directeur Pieter-Matthijs Gijsbers, leiderschapservaringen ‘in tijden van COVID’ onderling te delen, ter inspiratie, ter bemoediging of als troost: ‘Comenianen omarmen’. De losse Lectures Spirituelles…

Download

Advies gesprek inplannen

Heeft u vragen en wilt u graag terug worden gebeld door een van onze adviseurs?