Comenius Leergangen

'Voor wie alles al denkt te weten'

Comenius nodigt uit tot reflectie op het eigen leiderschap. Creëert ruimte voor verwondering, reflectie en persoonlijke ontwikkeling. In samenwerking met toonaangevende universiteiten en onderzoekscentra van Europa, Amerika, China en het Midden-Oosten ontwikkelt Comenius leergangen die zijn bestemd voor executives: ervaren toezichthouders, bestuurders, directeuren en senior managers uit de publieke en private sector. Comenius is een ‘school’ in de klassieke betekenis, geworteld in de universitaire traditie van onderzoek en dialoog. Een vrijplaats voor mensen die alles al denken te weten.

Meer over Comenius

Informatiebijeenkomst

Maak in optima forma kennis met de filosofie, cultuur en programma's van Comenius. De Comenius informatie bijeenkomst is tevens ook een ideale gelegenheid om kennis te maken met het Comenius team en Alumni die meer kunnen vertellen over de betekenis van hun Comenius-ervaring voor persoon en werk. Tevens krijgt u de mogelijkheid tot een persoonlijk adviesgesprek met onze adviseurs.

Comeniusdag 2018; 'Doorleefde democratie’

De Comeniuslezing onder de titel 'Doorleefde democratie' wordt dit jaar verzorgd door prof. dr. Ernst Hirsch Ballin, universiteitshoogleraar aan Tilburg University en hoogleraar rechten van de mens aan de Universiteit van Amsterdam. In zijn bijdrage zal hij ingaan op de vraag of democratie, rechtstaat en mensenrechten wel vanzelfsprekende verworvenheden zijn die ons politieke bestaanszekerheid bieden. Wat blijft hiervan over als de staat wordt opgeëist door een meerderheid die morele of culturele superioriteit claimt? Bedreigen sociale media en nepnieuws het fundamentele vertrouwen in het politieke bestel? Of kunnen we dit vertrouwen versterken als resultaat van het democratische proces zelf?

Het programma wordt afgewisseld met prachtige muziek verzorgd door musici uit Tsjechië, Polen, Hongarije en Slowakije en eindigt omstreeks 15.30 uur. Aansluitend is er in de kerk gelegenheid om elkaar te ontmoeten tijdens de receptie die wordt aangeboden door de Ambassades van Tsjechië, Slowakije, Polen en Hongarije (de Visegrad Group).

‘Wijsheid tussen vertrouwen en wantrouwen’

Een vast onderdeel van de Comenius Leergangen is het Socratische Gesprek: het vrij onderzoekende gesprek tussen deelnemers en inleiders en tussen de deelnemers onderling, geïnspireerd door de aartsvader van de Westerse wijsbegeerte. Om enigszins zicht te krijgen op Socrates’ wijze van leven en denken loont het de moeite om onderstaand schilderij eens nader onder de loep te nemen.

‘Santa Fe Institute: Mindblowing!’

Mindblowing! Zo noemen deelnemers het effect van de Santa Fe Institute leadership course in New Mexico. Vanuit hun verantwoordelijkheid verdiepen ze zich een week lang in de Complexity Science om zo een visie op de wereld van morgen te ontwikkelen. Modulecoördinator prof. dr. ir. Sander Bais organiseert de leergang voor de zesde keer.

Waar verbinden leiders wetenschap, wijsheid en identiteit?

“Augustinus: “Noli foras ire, in teipsum redi, in interiore homine habitat veritas, Ga niet naar buiten, keer terug in jezelf, in de innerlijke mens woont de waarheid…” (De vera rel.39,72).

Comenius biedt een eigen interpretatie : de uitnodiging naar “buiten” te gaan (te ontmoeten, te bevragen) leidt juist tot een hervonden innerlijk onderzoek, een inkeer en een reflectie op de inzichten die verkregen worden door de ontmoetingen met inspirerende (buitenlandse) sprekers en deelnemers. De leergang was een inspirerende leidraad naar verandering. Werelden van kennis en praktijk kwamen samen in presentaties op historische plaatsen. ”

Drs. Greet Locquet
Directeur Strategie en Innovatie ANWB Reizen
Alumna Comenius' European Leadership Course

Advies gesprek inplannen

Heeft u vragen en wilt u graag terug worden gebeld door een van onze adviseurs?