‘Design Thinking is the core proces to build a culture of nonstop innovation’

Door Anne Mieke Eggenkamp,
Spreker Winter Course Design Thinking

Design Thinking is een proces én een mindset. Het is een methode om creatief denken en maken te stimuleren. De methode is bedoeld om te komen tot creatieve oplossingen voor complexe vraagstukken. Design thinking wordt ingezet voor verandering en innovatie vanwege het probleemoplossend vermogen.

Lees verder

Comenius informatiebijeenkomst

De eerste volgende Comenius informatiebijeenkomst is op woensdag 8 februari 2017 te Leusden. Tijdens de informatiebijeenkomst maakt u in optima forma kennis met de filosofie en de cultuur van Comenius.

Programma en aanmelden

Opening Comenius Lustrumjaar met o.a. Rinnooy Kan en Gijs Scholten van Aschat

Lees verder

“De Chinese Leadership Course heeft mij geholpen in het krijgen van een beter begrip bij de achtergronden van de Chinese maatschappij en haar uitdagingen. Onze westerse manier van denken is lang niet altijd toereikend om alles goed te begrijpen en te doorgronden. De Chinese Leadership Course daagt je uit tot het maken van een brug tussen eigen denkbeelden en die in China”

Pieter Elbers President - CEO KLM Alumnus Chinese Leadership Course

^

voor wie alles al denkt te weten