‘Omnes. Omnia. Omnino.’

Jan Amos Komensky (1592-1670)

Comenius is georiënteerd op denken en schrijven van de grote Europese uomo universale en didacticus Jan Amos Komensky (1592-1670). Hij noemt geïnspireerd leiderschap noodzakelijk, vooral in tijden van chaos en wanorde. Met zijn invloedrijke boek Het Labyrint der wereld, dat verscheen ten tijde van een verwoestende, dertig jaar durende geloofsoorlog in Midden-Europa (1618-1648) roept Comenius de leiders van zijn tijd op afzonderlijke problemen te zien in hun onderlinge samenhang en gezamenlijk te streven naar oplossingen door overzicht en visie. Daarbij stelt hij dat er niets op de wereld is dat een met zintuigen en verstand begiftigd mens niet zou kunnen.

‘Omnes. Omnia. Omnino.
Allen met alles grondig vertrouwd maken’
Jan Amos Comenius

Comenius is gelieerd aan de Rijksuniversiteit Groningen
en tevens verbonden aan het Freia netwerk.

Krachtig leiderschap vanuit Ruimte

De huidige complexe vraagstukken vragen om een innovatieve aanpak. De oude vormen van leiderschap werken hierin niet meer. Wanneer moet u sturen en wanneer moet u loslaten, of co-creeren? Tijdens de nieuwe leergang Leiderschap tussen Sturing en Co-creatie onderzoeken we samen vanuit wetenschap, wijsheid en persoonlijke cases waar de balans ligt en hoe u uw plek hierin kunt innemen.

‘Globalisering en digitalisering’

'De wereld is enorm veranderd in de afgelopen decennia. En de impact van alle maatschappelijke trends op de economie en de organisaties is onomkeerbaar. Globalisering, digitalisering, diversiteit, verandering van demografie: deze ontwikkelingen zijn er, en vormen de context waarin wij leven, én hebben een grote invloed! Deze buitenwereld bepaalt onze binnenwereld. We zijn een netwerksamenleving, dat gaat ook niet meer weg, en dat brengt complexiteit. Organisaties varen steeds meer in complex vaarwater en hebben te maken met complexere vragen.' Aldus Prof. dr. Freek Peters, alumnus en spreker bij Comenius.

Dilemma’s, ethiek en leiderschap

Als Eduard Verhagen, kinderarts en hoogleraar Palliatieve Zorg voor kinderen aan het UMCG en spreker bij Comenius een groep toespreekt, vertelt hij vaak het verhaal over Bente, het meisje dat hij niet kon helpen, maar dat wel de aanleiding was voor het opstellen van het Groninger Protocol, waarmee hij de wereldpers haalde. Dan gaat het over ethiek, dilemma’s, ongelooflijk moeilijke keuzes en leiderschap. ‘Loop niet weg voor een moreel dilemma, ook al weet je niet meteen wat het goede is. Probeer iets moois te maken van schijnbaar onmogelijk moeilijk situatie.’

Hoofd en hart, rust en balans

“De Comenius leergang Wijsheid in Leiderschap heeft mij intellectuele en persoonlijke verdieping en uitdaging gebracht. Ik heb ervaren hoe belangrijk het is om rust te hebben in je eigen denken, voelen en handelen. Daarbij is de samenhang cruciaal van belang. Als je je openstelt voor anderen en wat je voelt. Dat benoemt zonder oordeel. En als je je bewust bent van wat voor jou leidende principes zijn. En opnieuw leert zonder oordeel het principe van de ander wilt ontdekken. En dat durft. Als je de zaken in verhouding ziet. En je ook afvraagt wat de betekenis kan zijn een jaar van nu. Of langer. Als je je tevreden kunt stellen. Ook als je zoektocht geen eenduidige verklaring biedt. Dan ben je pas echt wijs.”

Mirjam Swarte
Secretaris
Algemene Rekenkamer Den Haag
Alumna

Bekijk meer informatie

Advies gesprek inplannen

Heeft u vragen en wilt u graag terug worden gebeld door een van onze adviseurs?