Comenius
'Voor wie alles al denkt te weten'

Visie & Leiderschapsontwikkeling voor Executives

Comenius nodigt uit tot reflectie op het eigen leiderschap. Creëert ruimte voor verwondering, reflectie en persoonlijke ontwikkeling. In samenwerking met toonaangevende universiteiten en onderzoekscentra van Europa, Amerika, China en het Midden-Oosten ontwikkelt Comenius leergangen die zijn bestemd voor executives: ervaren toezichthouders, bestuurders, directeuren en senior managers uit de publieke en private sector. Comenius is een ‘school’ in de klassieke betekenis, geworteld in de universitaire traditie van onderzoek en dialoog. Een vrijplaats voor mensen die alles al denken te weten.

Comenius is gelieerd aan de Rijksuniversiteit Groningen en zo tevens verbonden met de Coimbra Group, een samen- werkingsverband van Europa’s beste, multi- disciplinaire universiteiten.

'Denkt u alles al te weten?'

Comenius' Informatiebijeenkomst

Maak in optima forma kennis met de filosofie, cultuur en programma's van Comenius. De Comenius informatie bijeenkomst is tevens ook een ideale gelegenheid om kennis te maken met het Comenius team en Alumni die meer kunnen vertellen over de betekenis van hun Comenius-ervaring voor persoon en werk. Hierdoor krijgt u een goede indruk van de aanpak en opzet van de leergangen. Tevens krijgt u de mogelijkheid tot een persoonlijk adviesgesprek met onze adviseurs.

‘Macht vanuit Ruimte met een balans tussen sturing en co-creatie’

Zoekt u naar nieuwe vormen van invloed? Wilt u niet boven, maar tússen de mensen staan en vanuit die positie invloed uitoefenen? En niet vanuit aangeleerde methodieken maar vanuit uw eigen positie en innerlijk kompas? Vanuit een gevoel van vrijheid en ruimte? Tijdens de Comenius' Summer Course 'Macht vanuit Ruimte' verbinden we dit ‘ik’ weer aan ‘jij en de ander’, aan ‘wij’, aan ‘hier en nu’. Deelnemers aan dit programma verkennen de spanning tussen sturing en co-creatie. Gaan op zoek naar een wijze balans tussen deze uitersten.

“We zijn een netwerksamenleving, dat gaat ook niet meer weg, en dat brengt complexiteit”

“De wereld is enorm veranderd in de afgelopen decennia. En de impact van alle maatschappelijke trends op de economie en de organisaties is onomkeerbaar’ legt Peters uit. ‘Globalisering, digitalisering, diversiteit, verandering van demografie: deze ontwikkelingen zijn er, en vormen de context waarin wij leven, én hebben een grote invloed! Deze buitenwereld bepaalt onze binnenwereld. We zijn een netwerksamenleving, dat gaat ook niet meer weg, en dat brengt complexiteit”

“Comenius heeft mij intellectuele en persoonlijke verdieping en uitdaging gebracht.”

“Ik heb ervaren hoe belangrijk het is om rust te hebben in je eigen denken, voelen en handelen. Als je je openstelt voor anderen en wat je voelt. Dat benoemt zonder oordeel. Als je je bewust bent van wat voor jou leidende principes zijn. En opnieuw zonder oordeel het principe van de ander wilt ontdekken. Als je de zaken in verhouding ziet. In perspectief. In context. En je ook afvraagt wat de betekenis kan zijn een jaar van nu en in de toekomst. Als je je tevreden kunt stellen. Ook als je zoektocht geen eenduidige verklaring biedt. Dan ben je echt wijs.”

Drs. Mirjam Swarte
Secretaris Algemene Rekenkamer Den Haag
Alumna Comenius' Wijsheid in Leiderschap

Advies gesprek inplannen

Heeft u vragen en wilt u graag terug worden gebeld door een van onze adviseurs?