‘Omnes. Omnia. Omnino.’

Jan Amos Komensky (1592-1670)

Comenius is georiënteerd op denken en schrijven van de grote Europese uomo universale en didacticus Jan Amos Komensky (1592-1670). Hij noemt geïnspireerd leiderschap noodzakelijk, vooral in tijden van chaos en wanorde. Met zijn invloedrijke boek Het Labyrint der wereld, dat verscheen ten tijde van een verwoestende, dertig jaar durende geloofsoorlog in Midden-Europa (1618-1648) roept Comenius de leiders van zijn tijd op afzonderlijke problemen te zien in hun onderlinge samenhang en gezamenlijk te streven naar oplossingen door overzicht en visie. Daarbij stelt hij dat er niets op de wereld is dat een met zintuigen en verstand begiftigd mens niet zou kunnen.

‘Omnes. Omnia. Omnino.
Allen met alles grondig vertrouwd maken’
Jan Amos Comenius

Comenius is gelieerd aan de Rijksuniversiteit Groningen
en tevens verbonden aan het Freia netwerk.

Comenius informatiebijeenkomst

Maak in optima forma, vrijblijvend kennis met de filosofie, cultuur en programma's van Comenius. De bijeenkomst is tevens ook een ideale gelegenheid om kennis te maken met het Comenius team en Alumni die meer kunnen vertellen over de betekenis van hun Comenius-ervaring voor persoon en werk. Hierdoor krijgt u een goede indruk van de aanpak en opzet van de leergangen. Gastspreker tijdens de bijeenkomst is prof.dr. A.A.M. Kinneging, hoogleraar rechtsfilosofie aan de Universiteit Leiden.

Dilemma’s, ethiek en leiderschap

Als Eduard Verhagen, kinderarts en hoogleraar Palliatieve Zorg voor kinderen aan het UMCG en spreker bij Comenius een groep toespreekt, vertelt hij vaak het verhaal over Bente, het meisje dat hij niet kon helpen, maar dat wel de aanleiding was voor het opstellen van het Groninger Protocol, waarmee hij de wereldpers haalde. Dan gaat het over ethiek, dilemma’s, ongelooflijk moeilijke keuzes en leiderschap. ‘Loop niet weg voor een moreel dilemma, ook al weet je niet meteen wat het goede is. Probeer iets moois te maken van schijnbaar onmogelijk moeilijk situatie.’

Design Thinking Leadership Course

Executiveprogramma gericht op het verbinden van creativiteit en controledrift, op en rond de campus van TU Eindhoven. Deelnemers aan programma vertalen de methodiek van Design Thinking naar wijs, op creativiteit en innovatie gericht leiderschap. In samenwerking met sprekers uit de werelden van wetenschap, ontwerp en muziek reflecteren ze op het eigen handelen in disruptieve processen. Aan deze leergang werken hooggekwalificeerde sprekers mee uit wetenschap en kunsten, zoals onder anderen: prof. dr. Arjo Klamer, prof. dr. ir. Maarten Steinbuch, prof. dr. ir. Nico Baken, Anne Mieke Eggenkamp, drs. Erik Boers, Woody Laurens en de Food Curators.

Hoofd en hart, rust en balans

“De Comenius leergang Wijsheid in Leiderschap heeft mij intellectuele en persoonlijke verdieping en uitdaging gebracht. Ik heb ervaren hoe belangrijk het is om rust te hebben in je eigen denken, voelen en handelen. Daarbij is de samenhang cruciaal van belang. Als je je openstelt voor anderen en wat je voelt. Dat benoemt zonder oordeel. En als je je bewust bent van wat voor jou leidende principes zijn. En opnieuw leert zonder oordeel het principe van de ander wilt ontdekken. En dat durft. Als je de zaken in verhouding ziet. En je ook afvraagt wat de betekenis kan zijn een jaar van nu. Of langer. Als je je tevreden kunt stellen. Ook als je zoektocht geen eenduidige verklaring biedt. Dan ben je pas echt wijs.”

Mirjam Swarte
Secretaris
Algemene Rekenkamer Den Haag
Alumna

Bekijk meer informatie

Advies gesprek inplannen

Heeft u vragen en wilt u graag terug worden gebeld door een van onze adviseurs?