Waar hervinden leiders focus en bezieling?

Sinds 1996 begeleidt Comenius executives bij het vernieuwen van het eigen leiderschap. Met hen verkent Comenius de ‘andere kant van de medaille’ en de samenhang der dingen. Beoogd is hiermee een versterking van ‘zijn en zelfvertrouwen’: grondtonen van wijs leiderschap. Dat gaat het intellect voorbij en draagt bij aan een positieve transformatie van de wereld. En die is urgenter dan ooit.

Maak kennis met Comenius

Maak kennis met Comenius

Wij ontmoeten u graag op donderdag 19 september 2024 voor de Comenius informatiebijeenkomst in De Bilt. Na een introductie door directeur Pieter-Matthijs Gijsbers, volgt de lezing ‘Leiderschap? Een oefening in ambitieuze bescheidenheid’ door Johan van de Gronden, filosoof, auteur, NGO-leider en voormalig diplomaat de lezing’. Vervolgens kunt u kennis maken met Comenius alumni uit verschillende leergangen die graag hun ervaringen daarmee met u delen.

U bent van harte welkom!

Heeft u vragen? Bel met de adviseurs leiderschapsontwikkeling via 033 – 422 99 29 of mail naar info@comeniusleergang.nl. Of meld u hier meteen aan. 

Programma en meer informatie

Podcast Monica Bakker over nieuw, wijs leiderschap: 'nevenschikken en verwonderen'

Het verlangen naar nieuw leiderschap groeit. Maar waar komt deze roep nu eigenlijk vandaan en hoe zou nieuw leiderschap vorm kunnen krijgen?

Om deze vragen te onderzoeken gaan we in gesprek met diverse kennisdragers die aan Comenius Leergangen verbonden zijn. Wij willen het denkproces hierover een impuls geven. Wat is leiderschap eigenlijk? Wat willen wij behouden en wat willen we bijsturen? En vooral wat vraagt dat van mensen in een leidinggevende positie zowel qua invulling van je rol, als ook qua innerlijk proces naar wijsheid, waar het bij Comenius Leergangen uiteindelijk om draait.

Mardjan Seighali

‘Ik ben dankbaar dat ik mijn idealen niet heb verloren en dat ik mijn weg naar vrijheid heb kunnen vinden. Net als Comenius vond ik Nederland.’

In de Grote Kerk van Naarden ontving alumna Mardjan Seighali, directeur UAF, de Comeniusprijs. “Als vluchteling en vrouw heeft Mardjan Seighali hard moeten werken om een leven en een loopbaan in Nederland op te bouwen. Ze is daar voortreffelijk in geslaagd. En zij speelt, in de geest van Comenius en mede door het bekleden van tal van maatschappelijke functies een belangrijke en inspirerende rol in onze samenleving,” aldus voorzitter van de jury professor dr. Douwe D. Breimer.

Stenensjouwers naar kathedralenbouwers

“Veel uitstekende managers en bestuurders beschikken over een gereedschapskist vol prachtige vaardigheden. Ze kunnen goed organiseren, bedenken knappe strategieën en rollen succesvol businessplannen uit. Tot zover gaat het goed. Maar het kan nóg beter. Als je leert om niet alleen vanuit vaardigheden, maar meer vanuit authenticiteit en autonomie te sturen, dan zul je ervaren dat leidinggeven een stuk eenvoudiger wordt. Je geeft dan je inspiratie door aan anderen, waardoor je organisatie kan gaan vliegen.” Aan het woord is Henk Schildkamp, een van de gepassioneerde moderatoren van Comenius. Wij spraken met hem over de leergang Verdiept Leiderschap die hij onder zijn hoede heeft.

Advies gesprek inplannen

Heeft u vragen en wilt u graag terug worden gebeld door een van onze adviseurs?