Waar groeit Europees leiderschap?

Krachtiger dan ooit is het appel op Europa. Waar wil het politiek, economisch, sociaal en moreel staan? Vragen die gaan over macht en leiderschap, identiteit en loyaliteit. Hoe je te verhouden tot Europa en hoe hieraan bij te dragen is een onontkoombaar thema.

Lees meer >>

Maak vrijblijvend kennis met Comenius

Maak kennis met de filosofie, cultuur en programma’s van Comenius

Wij verwelkomen u graag op donderdag 9 juni 2022 voor de Comenius informatiebijeenkomst.

Het team van Comenius zal u verwelkomen waarna Pieter-Matthijs Gijsbers, directeur van Comenius een inleiding zal geven over hoe er in de leergangen gewerkt wordt aan de zoektocht naar wijs leiderschap. Wat is hiervoor nodig? En waarom is deze zo urgent?

Vervolgens geeft prof. dr. Mathieu Segers een lecture: ‘Europa en de terugkeer van de geschiedenis’.

Heeft u vragen? Bel met het studieadvies team via 033 – 422 99 29 of mail naar info@comeniusleergang.nl.

Programma en aanmelden

Podcast Chris van Dam over nieuw, wijs leiderschap: “Als het er toe doet, is je drijfveer je enige reddingsboei”

Het verlangen naar nieuw leiderschap groeit. Maar waar komt deze roep nu eigenlijk vandaan en hoe zou nieuw leiderschap vorm kunnen krijgen?

Om deze vragen te onderzoeken gaan we in gesprek met diverse kennisdragers die aan Comenius Leergangen verbonden zijn. Wij willen het denkproces hierover een impuls geven. Wat is leiderschap eigenlijk? Wat willen wij behouden en wat willen we bijsturen? En vooral wat vraagt dat van mensen in een leidinggevende positie zowel qua invulling van je rol, als ook qua innerlijk proces naar wijsheid, waar het bij Comenius Leergangen uiteindelijk om draait.

Mardjan Seighali

‘Ik ben dankbaar dat ik mijn idealen niet heb verloren en dat ik mijn weg naar vrijheid heb kunnen vinden. Net als Comenius vond ik Nederland.’

In de Grote Kerk van Naarden ontving alumna Mardjan Seighali, directeur UAF, de Comeniusprijs. “Als vluchteling en vrouw heeft Mardjan Seighali hard moeten werken om een leven en een loopbaan in Nederland op te bouwen. Ze is daar voortreffelijk in geslaagd. En zij speelt, in de geest van Comenius en mede door het bekleden van tal van maatschappelijke functies een belangrijke en inspirerende rol in onze samenleving,” aldus voorzitter van de jury professor dr. Douwe D. Breimer.

Stenensjouwers naar kathedralenbouwers

“Veel uitstekende managers en bestuurders beschikken over een gereedschapskist vol prachtige vaardigheden. Ze kunnen goed organiseren, bedenken knappe strategieën en rollen succesvol businessplannen uit. Tot zover gaat het goed. Maar het kan nóg beter. Als je leert om niet alleen vanuit vaardigheden, maar meer vanuit authenticiteit en autonomie te sturen, dan zul je ervaren dat leidinggeven een stuk eenvoudiger wordt. Je geeft dan je inspiratie door aan anderen, waardoor je organisatie kan gaan vliegen.” Aan het woord is Henk Schildkamp, een van de gepassioneerde moderatoren van Comenius. Wij spraken met hem over de leergang Verdiept Leiderschap die hij onder zijn hoede heeft.

Advies gesprek inplannen

Heeft u vragen en wilt u graag terug worden gebeld door een van onze adviseurs?