Wijs leiderschap voor emerging leaders

Leiderschapsprogramma voor jonge leiders (tot 40 jaar)

Goed leiderschap vereist wijsheid en werken aan wijs leiderschap kan niet vroeg genoeg beginnen. Daarom biedt Comenius jonge leiders (tot 40 jaar) een programma dat volop ruimte maakt voor de vraag wat dit zou kunnen zijn - wijs leiderschap.

Wijs leiderschap

Zelfvertrouwen en zelfkennis gelden al eeuwen als belangrijke fundamenten van wijs leiderschap. Daarom nodigt dit programma je uit op verschillende manieren naar jezelf te kijken, als persoon en als professional. Hiertoe nodigt Comenius sprekers uit met kennis van wetenschap, kunst, literatuur, religie en spiritualiteit; zij verrijken je en ze laten je steeds opnieuw en anders naar jezelf kijken. Over wat je ziet, wat je op-, mee- of tegenvalt, ga je in gesprek met andere jonge leiders onder leiding van de moderator. Je bent zeer welkom!

Programma

Al ruim 27 jaar begeleidt Comenius Nederlandse executives bij het versterken van het eigen leiderschap. Comenius’ denken over leiderschap heeft in al die jaren niet geleid tot vastomlijnde opvattingen over wat goed en wijs leiderschap zou moeten zijn. En dat is maar goed ook. Want leiderschap is immers dynamisch en niet statisch of gefixeerd. Wel constateert Comenius dat een aantal kwaliteiten in al die jaren door vele leiders telkens worden genoemd als belangrijk. Comenius noemt ze 7 pijlers van wijs leiderschap.

Samen met jou wil Comenius verkennen of ze ook jou van pas kunnen komen – zowel in je persoonlijke als in je professionele leven. Maar let op. Uitdrukkelijk presenteren we ze je niet als wetten of onwrikbare instrumenten. Je verkent ze, onderzoekt ze en toetst ze op hun betekenis voor jou. Deel jouw mening over deze pijlers gerust met de andere jonge leiders in je groep. Jouw mening en ervaring doen er toe in dit programma. Wederkerigheid is hier het uitgangspunt. Dus: Raise your voice!

Deelnemersprofiel

Voor dit programma nodigt Comenius uitsluitend getalenteerde ‘emerging leaders’ uit. Van hen verwacht Comenius een actieve en betrokken deelname, waarbij co-creatie essentieel is. Uitgangspunt is een onderlinge, open dialoog. Deelnemers aan Comenius’ leiderschapsprogramma’s zijn krachtige mensen met een open geest en een wijde, onderzoekende blik. Vrijdenkers onder elkaar. Voorafgaand aan het programma vindt een persoonlijk gesprek plaats met de moderator. Hiermee articuleer je in nauwe samenspraak je persoonlijke leerdoel.

Advies gesprek inplannen

Heeft u vragen en wilt u graag terug worden gebeld door een van onze adviseurs?