Nationale Leiderschapsleergang

Leiderschap vanuit academische Bildung

Executiveprogramma gericht op het versterken van leiderschap, visie en persoonlijke ontwikkeling. Deelnemers aan Comenius’ Nationale Leiderschapsleergang onderzoeken samen met denkers, wetenschappers en kunstenaars nieuwe inzichten en ethische dilemma’s op hun betekenis voor persoon, leiderschap en professie. Deze unieke leergang daagt uit, biedt verdieping en versterkt het vermogen tot lenig denken, genuanceerd oordelen en wijs handelen.

Vanuit persoonlijke visie en levenservaring verbinden topwetenschappers nieuwe inzichten en ethische dilemma’s met uitdagende reflecties richting mens, samenleving en toekomst. Mede dankzij deze methodiek daagt de Nationale Leiderschapsleergang uit én biedt ze verdieping. Ze versterkt uw vermogen tot lenig denken, genuanceerd oordelen en doordacht handelen. Voorbij de vertrouwde horizon. De ‘Nationale’ is de klassieke Comenius Leergang. Een ‘school’ in de klassieke betekenis van het woord: een vrijplaats voor executives die hun leiderschap willen ontwikkelen.

Zeven klassieke wetenschapsgebieden

Tijdens zeven modules van elk twee tot drie dagen, die verspreid over een periode van twaalf maanden plaatsvinden in universiteitssteden, verkent u met Comenius evenzovele wetenschappelijke domeinen. Wijsbegeerte en religie zijn daarbij het fundament; aansluitend verkent u Sociale wetenschappen, Rechtswetenschappen, Medische wetenschappen, Natuurwetenschappen, de Economie van waarden en tot slot de Kunst, cultuur en letteren.

De moderator als verbindende rustpunt

Thema’s en sprekers wisselen tijdens de zeven modules. De moderator is binnen deze dynamiek het verbindende rustpunt. Uit de rijke ‘oogst’ aan inzichten, dilemma’s, vragen en twijfels destilleert de moderator samen met u kernthema’s voor reflectiemomenten. Tijdens deze beschouwelijke rustpunten onderzoekt u het gehoorde richting persoonlijke ontwikkeling, leiderschap en visieontwikkeling. Na module 4 vindt hiertoe een extra reflectiedag plaats. Met zorg en aandacht begeleidt de moderator dit proces. Een onmisbaar instrument is hierbij de Socratische gesprekstechniek.

Leerdoel en contactmomenten

In uw leergang zijn er diverse momenten waarin uw leerdoel besproken wordt. Natuurlijk is uw leerdoel tijdens de gehele leergang ‘aanwezig’, tijdens reflecties en diverse andere momenten. Naast het persoonlijk gesprek met de Adviseur Leiderschapsontwikkeling, vindt voorafgaand aan de leergang ook een persoonlijk kennismakingsgesprek plaats met de moderator. Na drie modules volgt een evaluatie op uw leerdoel met de Adviseur Leiderschapsontwikkeling en heeft u na de vierde module een reflectie op de leergang met uw moderator.

Sprekers

De volgende sprekers werken, in wisselende samenstelling, onder meer mee aan de Nationale Leiderschapsleergang: prof. dr. René ten Bos, dr. Paul van Tongeren, prof. dr. Ad Verbrugge, prof. dr. Floor Rink, prof. dr. Eduard Verhagen, prof. dr. Andreas Kinneging, prof. dr. Edgar du Perron, prof. dr. mr. Geert Corstens, prof. dr. mr. Miranda de Meijer, mr. Wim Anker, prof. dr. Kareljan Schoutens, dr. Jan Pieter van der Schaar, dr. Esmee Geerken, Remy van Kesteren, Gershwin Bonevacia, drs. Kees Klomp, prof. dr. Arjo Klamer, dr. Erik Boers, prof. dr. Godfried Engbersen en prof. dr. Paul Scheffer.

Mentoraat

Persoonlijk en op maat; exclusief bestemd voor Comenianen

Comenius nodigt uit tot reflectie op het eigen leiderschap. Op het actualiseren ervan en op het verbreden van het repertoire aan 'modi' vereist voor leiderschap en visie in verantwoordelijke posities. Comenius kiest daarbij voor een methode 'van binnenuit', wil ráken en wil u anders naar de wereld laten kijken. Dit proces krijgt onder leiding van ervaren moderatoren gestalte in de leergangen en de courses die Comenius organiseert in binnen- en buitenland, tijdens plenaire reflecties en dialogen. Steeds vaker hoort Comenius, in persoonlijke gesprekken met (aanstaande) deelnemers aan de leergangen, dat er ook behoefte is aan aanvullende begeleiding op individueel niveau. Aan deze wens komt Comenius tegemoet met zijn ‘Mentoraat’.

Maatwerk en Incompany

In co-creatie ontwikkelt Comenius uiteenlopende maatwerkprogramma’s die zijn toegesneden op de specifieke wensen en verwachtingen van de opdrachtgever en gestoeld zijn op de Comenius leerfilosofie. Dit kan variëren van een enkele module tot leiderschapstrajecten van enkele jaren.

Zo heeft Comenius ruime ervaring opgebouwd in de ontwikkeling van incompany programma’s, in het bijzonder voor de bestuurlijke top van bedrijven en instellingen uit de publieke en private sector. Het collectief aanscherpen van strategisch integraal denken en het uitdiepen van persoonlijk leiderschap van bestuur en directie staan daarbij centraal. Ook voor Comenius alumnigroepen die na een open leergang het contact en de gezamenlijke reis willen voortzetten ontwikkelt Comenius veelvuldig aanvullende maatwerkmodules.

Advies gesprek inplannen

Heeft u vragen en wilt u graag terug worden gebeld door een van onze adviseurs?