Verbeeldingskracht

Leiderschap & Visual Thinking Strategies

Verbeeldingskracht verdient een prominente plaats in het repertoire van de leider, vindt Comenius. Zonder verbeeldingskracht stagneren niet alleen sociale en economische verduurzaming, ook de persoonlijke en maatschappelijke drive en inspiratie verbleken. Dit nieuwe, in samenwerking met ArtEZ, University of the Arts ontwikkelde leiderschapsprogramma positioneert ‘verbeeldingskracht’ als een centraal element voor leiderschap.

*kunstwerk courtesy Kim Hospers - On free will

Verbeeldingskracht

Waarnemen wat er is. Geraakt worden, ook als het je bevattingsvermogen te boven gaat. En dan niet oordelen. Het oprekken en versterken van het waarnemingsvermogen en de eigen verbeeldingskracht, daar draait het om in deze compacte leergang. De verticale dimensie van leiderschap kan onder andere gevoed worden door de ontmoeting met kunst en kunstenaar. Zelfs, of misschien juist, wanneer het je niet bevalt, wanneer er iets begint te knagen. Als bestuurder is er veel dat zich aan jouw beheersing onttrekt, terwijl jij je er toch toe te verhouden hebt. Hoe versta jij je met dat wat aan het verstand voorbij gaat, dat wat de conventies tart, wat zich niet houdt aan afspraken en dat toch intrigeert?

Oprekken van de Verbeeldingskracht

Dit nieuw ontwikkelde programma tracht o.a. verbeeldingskracht en de eigen creativiteit te stimuleren. Van hoofd naar hart. Afleren, in plaats van leren. De beeldende kunst is daarvoor een prachtige en mogelijk ook disruptieve leermeester. Hoe staat het met jouw eigen creativiteit en durf om buiten de lijntjes te kleuren? Deze leergang daagt je uit hierop een antwoord te formuleren.

Eric Koenen: “Tijdens een college in Maastricht vroeg ik dertig studenten om bewust een fout antwoord te geven op de vraag en ze mochten overleggen: Wat is de hoofdstad van België? Dertig komen dan met antwoorden als Antwerpen, Luik en Gent en ga zo maar door. Niemand zegt ‘telefoon’, ‘vijftig, ‘draaideur’ of ‘New York’…antwoorden die net zo fout zijn en dus goed. Hoe zit het met jouw verbeeldingskracht?“

Programma

Dit programma duurt twee dagen en vindt plaats op een landgoed gelegen in een natuurlijke omgeving. Als leeromgeving zal ook een Fieldlab-dag doorgebracht worden bij ArtEZ, University of the Arts, locatie Arnhem. Voor Verbeeldingskracht nodigt Comenius ervaren bestuurders, toezichthouders en directeuren uit, afkomstig uit de publieke en private sector. Kennis van of affiniteit met kunst is geen vereiste.

Moderator

Wijsheid in Leiderschap moderator Eric Koenen is co-creator van dit bijzondere programma en verzorgt de moderatie van de eerste editie. Eric vervulde meerdere bestuurlijke functies en commissariaten. Hij publiceert regelmatig over de toegevoegde waarde van beeldende kunst bij leiderschapsissues. Hij creëert een veilige leeromgeving waarin de confrontatie met het ongemakkelijke en onconventionele hanteerbaar wordt.

Een voorproefje van zijn visie op leiderschap in het algemeen en verbeeldingskracht in het bijzonder, kun je bekijken in het interview dat Comenius onlangs met Eric voerde voor de reeks Wegen naar Wijsheid.

Klik hier om dit gesprek te luisteren. Of bekijk het gehele interview hier.

Eric Koenen over Verbeeldingskracht

‘Wie een organisatie heeft geleid, weet hoe lastig het manoeuvreren is wanneer krachtige onderstromen woeden. Het dieptedomein lijkt stil, maar zodra je ernaar afdwaalt, besef je hoe stuwend en remmend de heersende krachten zijn. Ze laten strategieën werken of mislukken, frustreren fusies en overnames, waardoor vernieuwingsprocessen in het slop raken. Kunst komt voort uit de onderstromen en sleurt krachten als angsten, twijfels, verlangens, mededogen, woede en verontwaardiging uit de verf. Omgekeerd werkt het ook: alle kunstvormen hebben het in zich om mensen terug te brengen naar het eigen dieptedomein, de bron van alle gedachten en het gedrag dat ze vertonen.’

Advies gesprek inplannen

Heeft u vragen en wilt u graag terug worden gebeld door een van onze adviseurs?