Diversity in Leadership Course

Wijs en mensgericht leiderschap

Internationaal executiveprogramma gericht op wijs en mensgericht leiderschap aan de universiteiten van Jeruzalem, Amman en Beirut. Deelnemers aan Comenius’ Diversity in Leadership Course onderzoeken de politieke, culturele en religieuze complexiteit van het Midden-Oosten. Verkennen ‘hoofd en hart’ van deze regio en de relatie tot actuele en fundamentele thema’s in bestuur, beleid en strategie. Reflectie op de wederzijdse beeldvorming tussen Oost en West is daarbij cruciaal.

Deze leergang verschaft verdieping en context bij actuele vraagtukken die zijn verbonden met de bakermat van jodendom, christendom en islam.

Programma

Comenius maakt in deze leergang ook ruimte voor sprekers met ‘orthodoxe’ meningen. Zij nodigen uit tot een gesprek over de eigen, vertrouwde opvatting. Deelnemers aan deze leergang wordt veel gevraagd, zoals reflectievermogen en zelfbeheersing. En durf en vrijmoedigheid op locatie de schurende werkelijkheid te verkennen. Comenius’ Diversity in Leadership Course verdiept kennis tot wijsheid en stimuleert executives tot echt verbindend leiderschap. Bewust van wat mensen ten diepste raakt en beweegt.

Het programma bestaat uit drie buitenlandse modules en vier reflectiebijeenkomsten in Nederland. De reflectiebijeenkomsten vinden op vrijdagen plaats, op verschillende plaatsen in Nederland. In de leergang gaat de aandacht voornamelijk uit naar de wetenschapsgebieden geschiedenis, sociologie, politicologie, economie, filosofie, theologie, antropologie, psychologie en kunst & cultuurwetenschap.

Partners en sprekers

In dit programma werkt Comenius samen met vooraanstaande binnen- en buitenlandse universiteiten en instituten en met een internationaal team van wetenschappers, journalisten, schrijvers en politici en met religieuze leidsmannen van jodendom, christendom en islam.

Mentoraat

Persoonlijk en op maat; exclusief bestemd voor Comenianen

Comenius nodigt uit tot reflectie op het eigen leiderschap. Op het actualiseren ervan en op het verbreden van het repertoire aan 'modi' vereist voor leiderschap en visie in verantwoordelijke posities. Comenius kiest daarbij voor een methode 'van binnenuit', wil ráken en wil u anders naar de wereld laten kijken. Dit proces krijgt onder leiding van ervaren moderatoren gestalte in de leergangen en de courses die Comenius organiseert in binnen- en buitenland, tijdens plenaire reflecties en dialogen. Steeds vaker hoort Comenius, in persoonlijke gesprekken met (aanstaande) deelnemers aan de leergangen, dat er ook behoefte is aan aanvullende begeleiding op individueel niveau. Aan deze wens komt Comenius tegemoet met zijn ‘Mentoraat’.

Maatwerk en Incompany

In co-creatie ontwikkelt Comenius uiteenlopende maatwerkprogramma’s die zijn toegesneden op de specifieke wensen en verwachtingen van de opdrachtgever en gestoeld zijn op de Comenius leerfilosofie. Dit kan variëren van een enkele module tot leiderschapstrajecten van enkele jaren.

Zo heeft Comenius ruime ervaring opgebouwd in de ontwikkeling van incompany programma’s, in het bijzonder voor de bestuurlijke top van bedrijven en instellingen uit de publieke en private sector. Het collectief aanscherpen van strategisch integraal denken en het uitdiepen van persoonlijk leiderschap van bestuur en directie staan daarbij centraal. Ook voor Comenius alumnigroepen die na een open leergang het contact en de gezamenlijke reis willen voortzetten ontwikkelt Comenius veelvuldig aanvullende maatwerkmodules.

Advies gesprek inplannen

Heeft u vragen en wilt u graag terug worden gebeld door een van onze adviseurs?