Leiderschap in Complexiteit

Effectief leidinggeven aan complexe processen en organisaties

De coronacrisis is een treffend voorbeeld van een complex vraagstuk, dat niet of nauwelijks controleerbaar is. Aanvankelijk werd COVID-19 strikt beschouwd als een medisch-virologisch vraagstuk. Inmiddels raakt de wereldwijde, onstuitbare pandemie aan alle facetten van de samenleving; geen huishouden ontsnapt aan COVID-19. Een effectief plan ter beteugeling ontbreekt. Beleidsplannen, routekaarten en managementprotocollen sorteren geen effect. COVID-19 is een uitzonderlijk voorbeeld van disruptie, dat elke dag nieuwe, onvoorziene effecten veroorzaakt.

Leiderschap in complexiteit

Centraal in dit programma staat dus de vraag: wat is wijs en effectief leiderschap in onze toenemend complexe en onvoorspelbare wereld? Welke competenties zijn daarvoor vereist? Vanuit welke grondhouding en cultuur handelt de bestuurder? En dan, in het kader van de Comeniaanse zelfreflectie: ‘voor welke onontkoombare transitie sta ik, als professional én als mens?’.

Uit deelnemersevaluaties blijkt dat het programma Leiderschap in complexiteit mede dankzij de unieke versmelting van wetenschappelijke analyse, maatschappelijke verankering en persoonlijke reflectie daadwerkelijk een grondige herziening van het eigen leiderschap uitlokt, inclusief een hiermee verbonden ‘herbronning’ van persoon en persoonlijke cultuur. Nogal eens rijpt de visionaire, snel en scherp oordelende leider tot een luisterende, ontvankelijke. Voor wie interactie, samenspel, adaptiviteit, dynamiek, wendbaarheid en flexibiliteit in de plaats komen van hiërarchie, lineariteit, controle en procedure.

Programmaopzet

Deelnemers aan het Comeniusprogramma Leiderschap in complexiteit onderzoeken tijdens drie meerdaagse modules het complexiteitsdenken, zowel de natuurwetenschappelijke, ‘harde’ traditie ervan (‘Santa Fe Institute’) als de kritische (Cillier, Kunneman).

Cruciaal in dit proces van persoonlijke ontwikkeling is de moderator, die samen met deelnemers de Comeniaanse vrijplaats vormgeeft en bewaakt, opdat de persoonlijke reflectie alle ruimte kan krijgen. Hiervoor zijn in het programma dagelijkse momenten van reflectie geprogrammeerd, als rust- en oogstpunten.

Co-creatie speelt tevens een belangrijke rol in de leergang. Uitgangspunt hierbij is de constatering dat de deelnemers elk, vanuit divers leiderschap, persoonlijke ontwikkeling en vakgebieden unieke en uitzonderlijke kennis en ervaring inbrengen. Tezamen vormen deze kennis en ervaring een ‘collectieve intelligentie’, die in interactie kan uitgroeien tot meer dan de som der delen. Luisteren naar elkaar, met nieuwsgierigheid en met open vizier, kan dan resulteren in nieuwe energie, inspiratie, zienswijzen, doorzichten, inzichten. Emergentie dus.

Advies gesprek inplannen

Heeft u vragen en wilt u graag terug worden gebeld door een van onze adviseurs?