Global Innovation Leadership Course

Innovatief en 'future proof' leiderschap

Internationaal executiveprogramma gericht op het versterken van future proof leiderschap aan universiteiten, internationale techbedrijven en local innovators. Deze leergang brengt de huidige systemische verschuivingen in kaart en stimuleert tot een persoonlijke én professionele bepaling daarin van eigen positie, koers en engagement. Vanuit durf, creativiteit en verantwoordelijkheid.

In de Global Innovation Leadership Course gaan we op zoek naar nieuwe combinaties van creativiteit en technologie. Van traditie en vernieuwing. Van inspirerend leiderschap en effectieve sturing. Het oude businessdenken gekenmerkt door ratio, efficiëntie en ‘of-of denken’ is niet meer voldoende om ons door deze complexe en ambigue wereld heen te navigeren. Design thinking, ‘en-en denken’, een wendbare totaalstrategie en een herwaardering van relaties zijn kwaliteiten die dienen te worden toegevoegd om de eigen concurrentiekracht te behouden en vergroten.

Opzet programma

De Global Innovation Leadership Course is een tijdsreis. Een tijdreis naar de toekomst die plaatsvindt in het heden. In de ‘innovation hubs’ Eindhoven, San Francisco, Tel Aviv en Beer Sheva maken we kennis met vernieuwers die zich een toekomst voorstellen die menig ander pas kan zien wanneer die er is.

Deelnemers ontmoeten bijzondere mensen uit de academische, commerciële en artistieke wereld die op verschillende manieren verschillende inspirerende dingen doen. Zij durven patronen te doorbreken, denkkaders op te rekken, schijnbare tegenslagen om te buigen tot voordelen. En dit doen zij in Europa, Amerika en Zuidwest-Azië allen met een ander denkkader en een ander accent. Ingegeven door hun eigen karakter, expertise en maatschappelijke realiteit. In Eindhoven als stabiele ‘innovation port’, in Sillicon Valley als huidige voorloper en in Tel Aviv en Beer Sheva als ‘rising star’. Maar het zijn alle drie vrijplaatsen die een magneet zijn voor vrijdenkers en ondernemers die ons een spiegel voorhouden van de toekomst.

Advies gesprek inplannen

Heeft u vragen en wilt u graag terug worden gebeld door een van onze adviseurs?