Global Innovation Leadership Course

Innovatief en 'future proof' leiderschap

Internationaal executiveprogramma gericht op het versterken van creatief en adaptief leiderschap aan universiteiten, techbedrijven en social innovators in Eindhoven, San Francisco en Shanghai. Deelnemers aan Comenius’ Global Innovation Leadership Course ontwikkelen een scherp zicht op (aanstaande) complexe technologische en sociale ontwikkelingen en op de maatschappelijke effecten ervan. Deze leergang maakt ze vertrouwd met nieuwe, voor durf, creativiteit en innovatie vereiste vormen van leiderschap.

Ziet u de noodzaak voor een nieuwe manier van denken en organiseren? Staat u open voor het ongerijmde? Wilt u meer grip krijgen op de uitdagingen van de toekomst? De Global Innovation Leadership Course biedt inspiratie, richting en best practices om uw koers te bepalen in deze complexe en soms verwarrende wereld.

Technologische innovaties ontwikkelen zich steeds sneller en veranderen onze samenleving op fundamentele wijze. Ook geopolitieke en sociale veranderingen roepen nieuwe dilemma’s op. Én creëren nieuwe mogelijkheden. Maar hoe kun je die het beste benutten? Hoe kun je je slagkracht en wendbaarheid vergroten zonder de eigen autoriteit en identiteit te verliezen?

Programma

De Global Innovation Leadership Course is een tijdsreis. Een tijdreis naar de toekomst die plaatsvindt in het heden. In de ‘innovation hubs’ Eindhoven, San Francisco en Shanghai maken we kennis met vernieuwers die zich een toekomst voorstellen die menig ander pas kan zien wanneer die er is.

We ontmoeten bijzondere mensen uit de academische, commerciële en artistieke wereld die op verschillende manieren verschillende inspirerende dingen doen. Zij durven patronen te doorbreken, denkkaders op te rekken, schijnbare tegenslagen om te buigen tot voordelen. En dit doen zij in Europa, Amerika en China allen met een ander denkkader en een ander accent. Ingegeven door hun eigen karakter, expertise en maatschappelijke realiteit.

Aan het einde van deze leergang heeft u meer inzicht in wat de grote technologische en maatschappelijke ontwikkelingen behelzen, meer strategische richting voor uw organisatie en heeft uw persoonlijk leiderschap zich verdiept en herkaderd. De wereld verandert zo snel dat het nooit te laat is om in te stappen.

Mentoraat

Persoonlijk en op maat; exclusief bestemd voor Comenianen

Comenius nodigt uit tot reflectie op het eigen leiderschap. Op het actualiseren ervan en op het verbreden van het repertoire aan 'modi' vereist voor leiderschap en visie in verantwoordelijke posities. Comenius kiest daarbij voor een methode 'van binnenuit', wil ráken en wil u anders naar de wereld laten kijken.

Dit proces krijgt onder leiding van ervaren moderatoren gestalte in de leergangen en de courses die Comenius organiseert in binnen- en buitenland, tijdens plenaire reflecties en dialogen. Steeds vaker hoort Comenius, in persoonlijke gesprekken met (aanstaande) deelnemers aan de leergangen, dat er ook behoefte is aan aanvullende begeleiding op individueel niveau. Aan deze wens komt Comenius tegemoet met zijn ‘Mentoraat’.

Maatwerk en Incompany

Deelnemers als co-creators

In co-creatie ontwikkelt Comenius uiteenlopende maatwerkprogramma’s die zijn toegesneden op de specifieke wensen en verwachtingen van de opdrachtgever en gestoeld zijn op de Comenius leerfilosofie. Dit kan variëren van een enkele module tot leiderschapstrajecten van enkele jaren.

Zo heeft Comenius ruime ervaring opgebouwd in de ontwikkeling van incompany programma’s, in het bijzonder voor de bestuurlijke top van bedrijven en instellingen uit de publieke en private sector. Het collectief aanscherpen van strategisch integraal denken en het uitdiepen van persoonlijk leiderschap van bestuur en directie staan daarbij centraal. Ook voor Comenius alumnigroepen die na een open leergang het contact en de gezamenlijke reis willen voortzetten ontwikkelt Comenius veelvuldig aanvullende maatwerkmodules.

Advies gesprek inplannen

Heeft u vragen en wilt u graag terug worden gebeld door een van onze adviseurs?