In de Grote Kerk Naarden ontvingen Beatrice de Graaf en Tomás Halík op 12 maart 2022 de prestigieuze Comeniusprijs; Ko Colijn nam de Comenius Oeuvreprijs in ontvangst.

Professor dr. Beatrice de Graaf ontving de prijs voor haar werk en onderzoek op het gebied van de geschiedenis van oorlog en vrede, van vrijheid en veiligheid. Professor dr. Ko Colijn werd geëerd voor zijn maatschappelijk invloedrijke denken en schrijven over internationale betrekkingen, verhoudingen en conflicten. Filosoof en priester professor dr. Tomás Halík strijdt in Tsjechië onophoudelijk voor vrijheid en recht en ontving de prijs voor zijn moed, denken en schrijven. Comenius Leergangen feliciteert de laureaten van harte.

De Comeniusprijs en de Comenius Oeuvreprijs worden jaarlijks door het Comenius Museum en Mausoleum (Naarden) uitgereikt. Ze betuigen eer aan een persoon die zich in lijn met het denken en handelen van Jan Amos Comenius (1592-1670) op een in het oog springende manier inzet voor de belangen van vorming, onderwijs, wetenschap en cultuur, ten behoeve van de ontwikkeling van internationale samenleving. Comenius Leergangen maakt deze prijsuitreiking mede mogelijk.

Tegen de achtergrond van de oorlog in Oekraïne was de Comeniuslezing ‘geen wapens maar klokken’ die Ahmed Aboutaleb bij de prijsuitreiking uitsprak, bijzonder indrukwekkend. Hierin onderstreept de Rotterdamse burgemeester het belang van het gesprek en de dialoog, juist in tijden van spanning.

Klik  hier voor de gehele Comeniuslezing.

Advies gesprek inplannen

Heeft u vragen en wilt u graag terug worden gebeld door een van onze adviseurs?