Het verlangen naar nieuw leiderschap groeit. Maar waar komt deze roep nu eigenlijk vandaan en hoe zou nieuw leiderschap vorm kunnen krijgen?

Om deze vragen te onderzoeken gaan we in gesprek met diverse kennisdragers die aan Comenius Leergangen verbonden zijn. Wij willen het denkproces hierover een impuls geven. Wat is leiderschap eigenlijk? Wat willen wij behouden en wat willen we bijsturen? En vooral wat vraagt dat van mensen in een leidinggevende positie zowel qua invulling van je rol, als ook qua innerlijk proces naar wijsheid, waar het bij Comenius Leergangen uiteindelijk om draait.

In de derde aflevering gaat Erik Boers van Comenius, in gesprek met Marjan Minnesma. Bedrijfskundige, jurist, filosoof en met name bekend door haar werk voor de stichting Urgenda die zich inzet voor een versnelde transitie naar een energieneutrale samenleving.

Naast het winnen van de klimaatzaak, een proces tegen de staat voor een actiever klimaat- en energiebeleid, won ze recent als eerste Nederlander de Goldman Environmental Prize.

Wat nieuw leiderschap betreft heeft Marjan een duidelijke visie. De kansen voor een succesvolle transitie liggen volgens haar in de oprichting van een transitieteam met totaaloverzicht over alle ministeries. Daarnaast is het crisis en dat vraagt om het organiseren van bijzondere bevoegdheden.
Bij bedrijven is het sturen op andere dan economische waarden urgent en vraagt lef van leiders. Welke persoonlijke en professionele inzichten liggen ten grondslag aan haar eigen leiderschapsstijl? En hoe zet ze verbeelding in om haar boodschap uit te dragen?

Marjan Minnesma is als spreker aan Comenius Leergangen verbonden.

Of luister de podcasts van Comenius in je favoriete podcastapp.

Verder praten over deze podcast of over de leergang en European Leadership Course en de Nationale Leiderschapsleergang waar Marjan Minnesma als spreker in optreedt? Neem contact op met Team Leiderschapsontwikkeling via 033 – 422 99 29 of mail naar info@comeniusleergang.nl.

Meer Comenius podcasts

Advies gesprek inplannen

Heeft u vragen en wilt u graag terug worden gebeld door een van onze adviseurs?