Professor dr. Paul van Tongeren ontvangt bloemen van Comenius bij zijn aanstelling tot Denker des Vaderlands.

Bij de overhandiging ervan memoreert Pieter-Matthijs Gijsbers de impact van Pauls colleges op de Comenianen, vooral die waarin de Denker des Vaderlands spreekt over ‘goed leven’ en daarbij uitweidt over de Aristotelische deugdenethiek. Met deze en andere bijdragen heeft Paul van Tongeren significant bijgedragen aan het succes van Comenius’ internationale, academische leiderschapsprogramma’s.

Bijdragen aan Lecture Spirituelle

Toen het land ter beteugeling van COVID19 werd stilgelegd met een lockdown, ontstond in maart 2020, de Lecture Spirituelle. Comenianen in binnen- en buitenland gaven gehoor aan Pieter-Matthijs Gijsbers’ uitnodiging leiderschapservaringen ‘in tijden van COVID’ onderling te delen, ter inspiratie, ter bemoediging of als troost: ‘Comenianen omarmen’. De eerste en de derde Lecture Spirituelle werden geschreven door Professor dr. Paul van Tongeren.

LS #1 Wijsheid in tijden van crisis

Filosofie lost geen problemen op. De  Corona-crisis maakt maar weer eens duidelijk dat het goed is dat we niet alleen maar filosofie en filosofen hebben, maar ook (medische en andere) wetenschap(pers), niet alleen denkers maar ook doeners. Betekent dat dat we aan de filosofie helemaal niets hebben in deze tijd? En wat zou je eraan kunnen hebben als ze het probleem niet oplost?
Lees het gehele artikel hier.

LS#3 Deugdzaam de crisis doorstaan

Hebben we iets aan de traditie van de deugdenethiek in de crisis waarin we ons bevinden? Deugden zijn optimale kwaliteiten; het Latijnse woord voor deugd, virtus, herinnert ons aan ons begrip van ‘virtuositeit’. Is er een virtuoze manier om de crisis te doorstaan? Op welke deugd zouden we een beroep kunnen doen? Er zijn ongetwijfeld kandidaten die zich aandienen, maar misschien kunnen we ook een beroep doen op de zogenaamde ‘leer van de cardinale deugden’. ‘Cardinaal’ stamt van het Latijnse woordje cardo dat spil of scharnierpin betekent: het  zijn scharnierdeugden, de deugden waar het om draait. Kunnen we onze omgang met de gevaren en uitdagingen van de crisis ‘sterk‘ of virtuoos maken met behulp van deze vier cardinale deugden?
Lees het gehele artikel hier.

Biografie

Professor dr. Paul van Tongeren studeerde theologie in Utrecht en filosofie aan het Hoger Instituut voor Wijsbegeerte in Leuven, waar hij ook promoveerde op een proefschrift over de moraal van Nietzsches moraalkritiek. Hij was bijzonder hoogleraar wijsbegeerte aan de Rijksuniversiteit Leiden, buitengewoon hoogleraar wijsbegeerte i.v.m. het recht aan de faculteit der rechtsgeleerdheid van de Radboud Universiteit Nijmegen en is sinds 1993 gewoon hoogleraar wijsgerige ethiek aan de faculteit der wijsbegeerte van de Radboud Universiteit Nijmegen. Sinds 2002 is hij bovendien als buitengewoon hoogleraar ethiek verbonden aan het HIW van de KU Leuven en als associate researcher aan de Universiteit van Pretoria. Hij is vooral werkzaam op het gebied van: de fundamentele wijsgerige ethiek en haar geschiedenis, de deugdethiek en het Nietzsche-onderzoek. Voor publicaties zie: www.paulvantongeren.nl

Maart 2021

 

 

 

Advies gesprek inplannen

Heeft u vragen en wilt u graag terug worden gebeld door een van onze adviseurs?