Comenius’ Filosoof Erik Boers zet zich in voor meer bezinning op de werkvloer. Door bestuurders en managers poëzie voor te lezen hoopt hij hen uit hun ‘vergadertaal’ te trekken en de ruimte voor verbeelding groter te maken. ‘Filosofie is een oefening in geestelijke lenigheid.’

Erik Boers begint een bezinnend gesprek altijd met poëzie. Mede afhankelijk van het thema van de dag kiest hij een gedicht uit en brengt dat tweemaal ten gehore aan zijn publiek, dat bestaat uit bestuurders, toezichthouders, managers en andere werknemers.

Een van zijn favoriete gedichten is ‘Een streep’ van Toon Tellegen. Hij leest voor: ‘Ik trok een streep;/ tot hier,/ nooit ga ik verder dan hier./ Toen ik verder ging/ trok ik een nieuwe streep,/ en nog een streep./De zon scheen/ en overal zag ik mensen,/haastig en ernstig,/ en iedereen trok een streep/ iedereen ging verder.’

Hoe is het voor je om dit te horen, op deze doodgewone morgen? Waar gaat het gedicht over, en kun je daarop reflecteren? Dit zijn vaak de eerste vragen die Boers, begeleider van bezinnende gesprekken binnen organisaties, stelt aan de groep die hij voor zich heeft.

Het gedicht van Tellegen raakt aan een veelvoorkomend thema, vertelt hij: het trekken van grenzen. Boers: ‘Mensen werken vaak te hard en lopen zichzelf voorbij. Als je daarover een gesprek gaat voeren, is men vaak geneigd direct naar oplossingen te gaan zoeken. De poëzie laat zien dat de taal allerlei registers heeft om ergens op te reflecteren. De vergadertaal die mensen gewend zijn om binnen organisaties te spreken is iets anders dan bezinnende, meerduidige taal. Door een gedicht word je uit je dagelijkse zijn getild, en ga je een ruimte in om gezamenlijk te bezinnen. Poëzie roept op tot verwondering: wat is hier nu gaande?’ Er wordt heel wat nagedacht binnen organisaties, vervolgt Boers, maar dat is vaak een instrumentele manier van denken.

Lees verder in het onlangs verschenen interview in Filosofie Magazine:

Lees het artikel hier (opent als PDF)

Biografie:

Erik Boers was medeoprichter van de master filosofie van management en organisatie aan de Vrije Universiteit Amsterdam en was ook jarenlang als gastdocent aan die opleiding verbonden. In 2022 promoveerde hij op de geschiedenis en de theoretische onderbouwing van het socratisch gesprek. Momenteel is hij philosopher in residence bij Comenius waar hij onder meer het nieuwe programma Deugdzaam Bestuur en Toezicht ontwikkelde en modereert.

Lees meer over Deugdzaam Bestuur en Toezicht of de andere leergangen.

Verder praten over dit artikel? Neem contact op met Team Leiderschapsontwikkeling via  033 – 422 99 29 of mail naar info@comeniusleergang.nl.

Meteen een telefonische kennismaking inplannen.

Naar Filosofie Magazine

Advies gesprek inplannen

Heeft u vragen en wilt u graag terug worden gebeld door een van onze adviseurs?