Het verlangen naar nieuw leiderschap groeit. Maar waar komt deze roep nu eigenlijk vandaan en hoe zou nieuw leiderschap vorm kunnen krijgen?

Om deze vragen te onderzoeken gaan we in gesprek met diverse kennisdragers die aan Comenius Leergangen verbonden zijn. Wij willen het denkproces hierover een impuls geven. Wat is leiderschap eigenlijk? Wat willen wij behouden en wat willen we bijsturen? En vooral wat vraagt dat van mensen in een leidinggevende positie zowel qua invulling van je rol, als ook qua innerlijk proces naar wijsheid, waar het bij Comenius Leergangen uiteindelijk om draait.

In de eerste aflevering gaat Monica Bakker van Comenius Leergangen, in gesprek met Denker des Vaderlands Paul van Tongeren. Hij is al vijftien jaar als spreker en inleider aan Comenius Leergangen verbonden en kijkt met enige aarzeling naar deze ‘nieuwe mode’. Een tikje wantrouwend zelfs. Rekent nieuw leiderschap af met ‘oud leiderschap’, zo dat al bestaat? Op welke manier dan? Of is het oude wijn in nieuwe zakken?

Of luister de podcasts van Comenius in je favoriete podcastapp.

Contact
Verder praten over deze podcast of over de leergangen Nationale Leiderschapsleergang of Wijsheid in Leiderschap waarin Paul van Tongeren als spreker optreedt? Neem contact op met Team Studieadvies via 033 – 422 99 29 of mail naar info@comeniusleergang.nl.

Meer Comenius podcasts

Advies gesprek inplannen

Heeft u vragen en wilt u graag terug worden gebeld door een van onze adviseurs?