Het verlangen naar nieuw leiderschap groeit. Maar waar komt deze roep nu eigenlijk vandaan en hoe zou nieuw leiderschap vorm kunnen krijgen?

Om deze vragen te onderzoeken gaan we in gesprek met diverse kennisdragers die aan Comenius Leergangen verbonden zijn. Wij willen het denkproces hierover een impuls geven. Wat is leiderschap eigenlijk? Wat willen wij behouden en wat willen we bijsturen? En vooral wat vraagt dat van mensen in een leidinggevende positie zowel qua invulling van je rol, als ook qua innerlijk proces naar wijsheid, waar het bij Comenius Leergangen uiteindelijk om draait.

In de tweede aflevering gaat Monica Bakker van Comenius Leergangen, in gesprek met Chris van Dam. Jurist, voormalig Officier van Justitie, Sectiecommandant Mobiele Eenheid, vier jaar CDA Tweede Kamerlid en bij het grote publiek ook vooral bekend geworden door het voorzitterschap bij de ondervragingscommissie die de toeslagenaffaire onderzocht. Chris van Dam is als spreker aan Comenius Leergangen verbonden.

Wat nieuw leiderschap betreft is hij pessimistisch doch hoopvol. Een sterk individualistisch en collectief moreel kompas, die je samen afspreekt en hanteert, draagt hij aan als ingrediënt voor deze beweging. Wat is er volgens Chris van Dam nodig om echt stappen te zetten? En welke persoonlijk inzichten helpen hem zijn kompas te ijken?

 

Of luister de podcasts van Comenius in je favoriete podcastapp.

De opnames van deze podcast vonden plaats voordat de oorlog in Oekraïne zich had aangediend.

Verder praten over deze podcast of over de leergangen Leiderschap in Complexiteit en Verdiept Leiderschap waar Chris van Dam als spreker in optreedt? Neem contact op met Team Studieadvies via 033 – 422 99 29 of mail naar info@comeniusleergang.nl. 

Meer Comenius podcasts

Advies gesprek inplannen

Heeft u vragen en wilt u graag terug worden gebeld door een van onze adviseurs?