De Europese grondwaarden democratie, vrijheid, solidariteit, menselijkheid en de Rule of Law bepalen ons leven als Europeaan vergaand. Ze verbinden Europeanen én spelen ze uiteen. Europese bestuurders ontmoeten elkaar in het European Values programma, dat is opgebouwd rondom deze fundamentele waarden.

Publicist en hoogleraar Paul Scheffer houdt zich al 40 jaar intensief bezig met Europa en is nauw betrokken bij de tot standkoming van dit programma. Hij is voor twee jaar aangesteld als ‘writer in residence’ bij Comenius en schrijft aan een publicatie over de waardengemeenschap van Europa, met als werktitel A moral geography of Europe. In zijn studie komen vragen aan de orde hoe waarden als rechtsgelijkheid of vrijheid van godsdienst op uiteenlopende plekken in Europa worden beleefd en gerealiseerd.

Tijdens een informatiebijeenkomst van Comenius hield Paul hierover een rede. In deze podcast hoor je een opname hiervan.

Paul’s rede begint met de fundamentele vraag: hebben wij een achterliggend idee dat Europa in normatief opzicht steeds meer op elkaar moet lijken om te kunnen functioneren? En is daar de achterliggende gedachte niet bij dat de rest van Europa steeds meer op ons als West-Europa moet gaan lijken? Of: denken we dat Europa betekent dat niet Italië Nederlandser wordt, maar dat misschien Nederland ook wel Italiaanser moet worden? Wat is de normatieve gemeenschap die wordt aangeduid als we het hebben over Europa als waardengemeenschap?

Vervolgens is het interessant om Europa als waardengemeenschap toetsen aan de ambitie die Europa heeft om een veiligheidsgemeenschap te willen zijn. Hoe verhouden machtspolitiek en moraal zich eigenlijk tot elkaar? Met de oorlog in Oekraïne als tragisch maar ook heel belangrijk moment om daarover na te denken.

Tot slot, Europa staat natuurlijk niet op zich. Hoe ziet Paul de plek van Europa in de wijdere wereld?

Op zoek naar het antwoord begint Paul bij de actualiteit.

Luister de podcast hier:

Of luister de podcasts van Comenius in je favoriete podcastapp.

Verder praten over deze podcast of over de European Values Leadership Course waarbij Paul Scheffer nauw bij betrokken is? Neem contact op met Team Leiderschapsadvies via 033 – 422 99 29 of mail naar info@comeniusleergang.nl.

Meer Comenius podcasts

Advies gesprek inplannen

Heeft u vragen en wilt u graag terug worden gebeld door een van onze adviseurs?