Het belang van schoonheid in organisaties

Als landschapsarchitect heeft John Boon in binnen- en buitenland diverse prijzen gewonnen. Schoonheid is, als een van de drie ‘basisprincipes van architectuur’, voor hem een continue element van onderzoek, dat verder gaat dan esthetiek. John verkent de relatie tussen schoonheid in leiderschap en leiderschap in schoonheid. Hij voert daarvoor al jaren een vurig pleidooi, opdat…

Lees meer

Leren omgaan met wat we niet kunnen beheersen, oplossen of zelfs maar begrijpen.

Arjan Broers (1969) studeerde theologie en religiestudies en werkte lange tijd als zelfstandig journalist, programmamaker en coach bij levensvragen. Zijn hart gaat uit naar het spelen met zin en betekenis: in interviews en reportages, in brochures, boeken, webteksten en coachings. Zijn grootste ambitie is in heldere en beeldende taal mensen aan het bezinnen krijgen, vooral…

Lees meer

De resonantie van Rainer Maria Rilkes gedicht

Resonantie is volgens de natuurkunde de eigenschap dat bij bepaalde frequenties de afhankelijke grootheid sterk toeneemt (opslingert) bij gelijkblijvende sturende grootheid. Een ander kenmerk is dat een constructie nog even naklinkt, terwijl de bron al verwijderd is. Dit naklinken kan zowel akoestisch als elektrisch zijn. Volgens Johan van de Gronden wordt dit fenomeen door ons…

Lees meer

Podcast #8 Carrie van der Kroon over leerzame tussenwerelden

Carrie van der Kroon van Defence for Children Het heeft zin om je uit te spreken voor een betere wereld De wereld een stukje beter maken voor kinderen en jongeren. Die drive zat er bij Carrie van der Kroon (35) al van jongs af aan in. Vijftien jaar was ze pas toen ze via de…

Lees meer

De waarde van de onderwijsvisie van Jan Amos Comenius

Nieuwe Comenius deelnemers weten vaak wel dat de historische figuur Jan Amos Komenský (Latijnse naam Comenius) ‘iets met onderwijs’ te maken heeft. Maar vaak zijn ze niet bekend met de precieze waarden en onderwijsperspectieven die hij schreef en hoe actueel deze vandaag de dag nog steeds zijn. Zoals bijvoorbeeld wijsheden over politieke vluchtelingen, religieuze conflicten,…

Lees meer

Podcast #7 Monica Bakker: nevenschikken en verwonderen

In deze aflevering spreekt Elizabeth Germs met moderator Monica Bakker. Monica is sinoloog en gespecialiseerd in leiderschapsontwikkeling en socratische & systemische dialoog. Als Comenius moderator begeleidt ze bestuurders en directeuren in verschillende leergangen. Ze verzorgt maatwerkopdrachten op het gebied van teamontwikkeling, visievorming en relationeel leiderschap bij raden van bestuur, directies en Colleges B&W. Aan diverse…

Lees meer

Podcast #6 Paul Scheffer over Europa als waardengemeenschap en de verborgen vitaliteit van Europa

De Europese grondwaarden democratie, vrijheid, solidariteit, menselijkheid en de Rule of Law bepalen ons leven als Europeaan vergaand. Ze verbinden Europeanen én spelen ze uiteen. Europese bestuurders ontmoeten elkaar in het European Values programma, dat is opgebouwd rondom deze fundamentele waarden. Publicist en hoogleraar Paul Scheffer houdt zich al 40 jaar intensief bezig met Europa…

Lees meer

Podcast #5 Eric Koenen: Samen slim

In deze aflevering spreekt Claudia Klerkx van Comenius Leergangen met Eric Koenen. Eric Koenen werkte als boardmember en als leidinggevende bij verschillende (inter)nationale bedrijven. In 2007 besluit hij na een lange periode te stoppen met lijnverantwoordelijkheid in één organisatie. Sindsdien begeleidt hij raden van bestuur en toezichthouders bij complexe organisatievraagstukken. Eric is schrijver van diverse…

Lees meer

Podcast #4 Henk Schildkamp: Wegen naar wijsheid

In deze aflevering spreekt Pieter-Matthijs Gijsbers, directeur van Comenius, met Henk Schildkamp, voormalig tropenarts, bestuurder bij Menzis en moderator bij Comenius. Welke momenten waren bepalend in zijn leven en wat is volgens hem de definitie van wijsheid? Dit is Nieuw, wijs leiderschap. Een serie van Comenius over leiderschap, zelfvertrouwen en verbeeldingskracht. Maar wat is nieuw,…

Lees meer

Wetenschapper en schrijver dr. Tinneke Beeckman over de begrippen autoriteit en autoritair

Hoe gaat de volgende generatie om met de begrippen autoriteit en autoritair? Transmissie tussen generaties is volgens de Vlaamse Denker des Vaderlands Tinneke Beeckman noodzakelijk, opdat iedereen kan omgaan met de snel veranderende wereld. Tijdens de lustrumviering van Comenius verkenden de voormalig Vlaamse Denker des Vaderlands Tinneke Beeckman en de Nederlandse Denker des Vaderlands, Paul…

Lees meer

Advies gesprek inplannen

Heeft u vragen en wilt u graag terug worden gebeld door een van onze adviseurs?