Door Anne Mieke Eggenkamp, Creativity & Learning, Design thinking & innovation, Talent Coach en spreker bij Design Thinking Leadership Course

De lerende mens heeft altijd honger. Naar kennis, naar andere perspectieven en naar nieuwe ervaringen. Nieuwsgierigheid is daarbij de belangrijkste motivatie. De manier waarop mensen deze leer- en ontwikkelhonger stillen is zeer verschillend. Ieder mens leert op zijn eigen manier, in zijn eigen tempo en op totaal verschillende momenten. En dat traject is nooit klaar. Als het goed is is dat een permanent proces. Een ontdekkingsreis.

Die lerende, onderzoekende mens verzamelt al doende kennis, belevenissen en inzichten. En probeert die weer toe te passen in zijn dagelijks leven en werk. Een persoonlijk ontwikkelproces is wat mensen leren in de praktijk door te doen, te proberen en te falen. Kennis, vaardigheden, mentaliteit, sensitiviteit en gedrag zijn basisingrediënten voor het talent en lerend vermogen van mensen. Het menselijk kapitaal wordt steeds meer gezien als de meest waardevolle grondstof voor maatschappelijke, culturele en economische groei. De hoogste tijd dus om te ontdekken hoe dit in de 21e eeuw vorm te geven. Wellicht kan design thinking daarbij helpen?

Creatieve intelligentie

Verandering is een constante. Het succes van individuen, organisaties, en samenlevingen hangt af van hun vermogen de ogen te openen voor toekomstige ontwikkelingen, hun bereidheid om nieuwe richtingen te verkennen en zich aan te passen aan veranderingen. Het ontwikkelen en realiseren van een toekomstige koers van een organisatie ontstaat vaak uit noodzaak. Dat wat altijd werkte, functioneert niet meer, levert niet meer het gewenste resultaat op. Dat geldt voor producten, diensten, processen en strategieën. De toekomst laat zich niet langer voorspellen aan de hand van eerder opgedane ervaringen. Het realiseren van groei vraagt om een heldere koers gecombineerd met organisatorische wendbaarheid, het vermogen om te leren (als mens en als organisatie) en waar nodig onderweg bij te sturen.

En naast wendbaarheid, leervermogen en behendigheid speelt creativiteit een rol. Of beter gezegd creatieve intelligentie; het slim gebruik maken van creatieve denk- en maakprocessen vanuit een whole-brain aanpak. Liever denken in termen van en/en dan of/of. Slim analyseren combineren met associatief denken; structuur met creativiteit; harde operationele vaardigheden met zachte relationele. Met hoofd, hart en handen. En vooral ook gebruik makend van empathie, verbeelding en intuïtie.

Ogen openen

Een belangrijk ingrediënt voor persoonlijke ontwikkeling is het vermogen je ogen te openen. Er is een mooie uitspraak die dit goed vertaalt: “You can feel things with your eyes, observation is much closer to thought than words”. Het goed kunnen observeren door je ogen te openen en je bewust te worden van je omgeving. Het echt waarnemen en aanvoelen. Het hebben van een open blik, onbevooroordeeld op zoek gaan, ontdekken en verzamelen. Het echt zien van dingen, omgevingen en situaties, is vooral vergeten hoe het heet en met name waarnemen wat het is. Wat er aanwezig is en wat niet. En dat begint bij je ogen. Het ene oog ziet, het andere oog voelt. Van alle vaardigheden die je leert als ontwerper is dit vermogen echt onmisbaar. Het creëert tevens een groter omgevingsbewustzijn.

Design thinking

De missie van design thinking is om observaties te vertalen in inzichten, en inzichten in nieuwe oplossingen, producten, diensten en systemen die de kwaliteit van leven verbeteren.

‘Design Thinking is the core proces to build a culture of nonstop innovation’

Design thinking is een proces én een mindset. En het is een methode om creatief denken en maken te stimuleren. De methode is bedoeld om te komen tot creatieve oplossingen voor complexe vraagstukken. Het wordt ingezet voor verandering en innovatie vanwege het probleemoplossend vermogen en vormt zo de kern van een actieve, non-stop, lerende innovatiecultuur. Eén van de kernmerken van de design thinking methode is de integrale aanpak. Waarbij er in het proces altijd gewerkt wordt vanuit het mensperspectief, in een gegeven context (werkomgeving, bedrijfscultuur, strategische- en organisatievraagstukken).

Om relevant en onderscheidend te blijven hebben organisaties een constante stroom van creatieve ideeën nodig. Voor innovatie is het nodig om ongewone verbindingen te leggen, kansen te benutten en alle betrokkenen de ruimte te geven hun talenten optimaal in te zetten. Dat geldt niet alleen voor de ontwikkeling van nieuwe producten en diensten, maar ook voor het creëren van nieuwe economische en maatschappelijke waarden.

Een innovatieproces kan beginnen met het in kaart brengen van de kansen die zich nu en in de toekomst voordoen. Vervolgens start het ontwerpen van het proces, het team en de creatieve sessies om nieuwe ideeën te ontwikkelen die passen bij de vraag en de ambities. Het vertalen van deze ideeën naar bruikbare concepten en het maken van prototypes en deze te implementeren en toepasbaar maken, zijn onderdeel van een iteratief ontwikkel proces. Denken-maken-doen. Inzoomen en uitzoomen. En hierin schuilt de crux. Het is een proces én ook een mindset. Je besluit het proces anders te gaan inrichten, daar is een andere manier van denken voor nodig, en die levert andere resultaten en oplossingen op. Dit design thinking proces is non-lineair, iteratief, onderzoekend, experimenteel, onvoorspelbaar qua ontdekkingen, confronterend in aannames en levert in de meeste gevallen nieuwe inzichten op.

Design Thinking is een waardevolle ontdekkingsreis. En daar is veel over te zeggen, te lezen en te schrijven. Maar de ultieme manier om te waarde te bepalen is uiteraard om het te doen, te oefenen, te ervaren. Een ervaring die in ieder geval zal zorgen voor het verkrijgen van nieuwe open ogen, het zien van andere perspectieven en het vinden van nieuwe wegen en oplossingen.

Advies gesprek inplannen

Heeft u vragen en wilt u graag terug worden gebeld door een van onze adviseurs?