Dat kan een kind van 4 ook

Als kunsthistorica en keurmeester krijgt Claudia Klerkx (Communitymanager bij Comenius) vaak vragen over de zowel de essentie als de definitie van kunst. De essentie van kunst wordt veel gevoeld en gewaardeerd in Comenius’ leergangen, wanneer diverse kunstvormen worden ingezet ter verrijking van het leergangprogramma. Want waar verbeeldingskracht wordt aangesproken ontstaan er vaak nieuwe perspectieven. Over…

Lees meer

Het belang van schoonheid in organisaties

Als landschapsarchitect heeft John Boon in binnen- en buitenland diverse prijzen gewonnen. Schoonheid is, als een van de drie ‘basisprincipes van architectuur’, voor hem een continue element van onderzoek, dat verder gaat dan esthetiek. John verkent de relatie tussen schoonheid in leiderschap en leiderschap in schoonheid. Hij voert daarvoor al jaren een vurig pleidooi, opdat…

Lees meer

Leren omgaan met wat we niet kunnen beheersen, oplossen of zelfs maar begrijpen.

Arjan Broers (1969) studeerde theologie en religiestudies en werkte lange tijd als zelfstandig journalist, programmamaker en coach bij levensvragen. Zijn hart gaat uit naar het spelen met zin en betekenis: in interviews en reportages, in brochures, boeken, webteksten en coachings. Zijn grootste ambitie is in heldere en beeldende taal mensen aan het bezinnen krijgen, vooral…

Lees meer

De resonantie van Rainer Maria Rilkes gedicht

Resonantie is volgens de natuurkunde de eigenschap dat bij bepaalde frequenties de afhankelijke grootheid sterk toeneemt (opslingert) bij gelijkblijvende sturende grootheid. Een ander kenmerk is dat een constructie nog even naklinkt, terwijl de bron al verwijderd is. Dit naklinken kan zowel akoestisch als elektrisch zijn. Volgens Johan van de Gronden wordt dit fenomeen door ons…

Lees meer

De waarde van de onderwijsvisie van Jan Amos Comenius

Nieuwe Comenius deelnemers weten vaak wel dat de historische figuur Jan Amos Komenský (Latijnse naam Comenius) ‘iets met onderwijs’ te maken heeft. Maar vaak zijn ze niet bekend met de precieze waarden en onderwijsperspectieven die hij schreef en hoe actueel deze vandaag de dag nog steeds zijn. Zoals bijvoorbeeld wijsheden over politieke vluchtelingen, religieuze conflicten,…

Lees meer

Advies gesprek inplannen

Heeft u vragen en wilt u graag terug worden gebeld door een van onze adviseurs?