Home / Het Comenius Genootschap
Waar visie de horizon verlegt

Comenius Genootschap

Deelnemers die een Comenius Leergang met goed gevolg hebben afgerond, treden toe tot het netwerk van alumni: het Comenius Genootschap. Het houdt de opgedane inspiratie, reflectie en inzichten vitaal en actueel, met exclusieve activiteiten en voordrachten.

Meer weten?

Wilt u meer weten of heeft u vragen? Neem dan contact op met onze adviseur Clara Smits via 033 - 422 99 29 of mail naar info@comeniusleergang.nl.

^

voor wie alles al denkt te weten