Home / Het Comenius Genootschap

Comenius Genootschap

Deelnemers die een Comenius Leergang met goed gevolg hebben afgerond, treden toe tot het netwerk van alumni: het Comenius Genootschap. Het houdt de opgedane inspiratie, reflectie en inzichten vitaal en actueel, met exclusieve activiteiten en voordrachten.

15&16 februari 2018 | Den Haag

Privatissimum

‘het belang van het evenwicht van de macht’

Tweedaagse bijeenkomst over de ontstaansgeschiedenis, het heden en de toekomst van de democratische rechtsstaat. Gastheer Rene Foque gaat in dialoog met gastsprekers Herman Tjeenk Willink, Jozias van Aartsen en Jacques Steenbergen.

Meer informatie
Podcast 'Comeniusdialoog toekomst'

Comeniusdialoog 'toekomst'

Paul van Tongeren & Nico Baken

Op 13 september jongstleden gingen filosoof prof. dr. Paul van Tongeren en wiskundig ingenieur prof. dr. ir. Nico Baken intensief met elkaar in dialoog over de toekomst. Terugluisteren?

Meer informatie

Meer weten?

Wilt u meer weten of heeft u vragen?

Neem dan contact op met Cathelijn Hoekstra via 088 – 556 05 75 / 06 – 30 42 93 36 of mail naar hoekstra@comeniusleergang.nl.

^

voor wie alles al denkt te weten