Complexity and Leadership Course

'Networkbased' en adaptief leiderschap

Internationaal executiveprogramma gericht op verbindend, innovatief leiderschap aan de bakermat van Complexity Science, Santa Fe Institute te New Mexico (USA). Deelnemers aan Comenius’ Complexity and Leadership Course zien ontwikkelen en organiseren als dynamische processen, met plaats voor crises en mislukkingen. Uitgangspunt hierbij is de Complexity Science, waarin adaptie, dynamiek en emergentie sleutelbegrippen zijn.

De leergang Complexity and Leadership oefent het denken in evolutionaire processen, waarin het statische plaatsmaakt voor het vloeiende, het dynamische. Tijdens deze leergang groeien scherpe en nieuwe inzichten in nieuwe, netwerkgerichte en transdisciplinaire vormen van leiderschap. Daarin zijn visie, strategie en realisatie onlosmakelijk verbonden met groeien en ontwikkelen.

Programma

Het programma is samengesteld uit een tweedaagse introductie-module in Nederland, een week aan het Santa Fe Institute (New Mexico USA) en een terugkomdag aan het Institute for Advanced Studies (IAS) van de UvA. Tijdens deze leergang groeien scherpe en nieuwe inzichten in andere vormen van leiderschap waarin visie, strategie en realisatie worden opgevat als onderdelen van een dynamisch proces. De inzichten, met name de parallellen uit andere wetenschapsgebieden, stellen u beter in staat de grote bewegingen in uw sector te duiden vanuit diverse invalshoeken en visie te vormen over hoe verder en over uw rol als leider in dit proces.

Moderator

De moderatie en wetenschappelijke begeleiding van deze leergang is in handen van prof. dr. ir. Sander Bais. Sander Bais is emeritus hoogleraar Theoretische Fysica aan de UvA en als extern hoogleraar verbonden aan het Santa Fe Institute.

Sprekers

Aan deze leergang werken hooggekwalificeerde sprekers mee uit de complexity science, zoals onder anderen Geoffrey West, distinguished professor of Santa Fe Institute, Tanmoy Bhattacharya, Los Alamos Labaratory, Tata Institute Mumbai, Melanie Mitchell, professor of Computer Science at Portland State University, Stephanie Forrest, distinguished professor of Computer Science, University of New Mexico, Albuquerque, David Wolpert, Resident Faculty Santa Fe Institute, John Miller, professor of Economics and Social Science, Carnegie Mellon University Pittsburgh, Mirta Galesic, professor and Cowan Chair in Human Social Dynamics, Sante Fe Institute.

Mentoraat & Executive coaching

Persoonlijk en op maat; exclusief bestemd voor Comenianen

Comenius nodigt uit tot reflectie op het eigen leiderschap. Op het actualiseren ervan en op het verbreden van het repertoire aan 'modi' vereist voor leiderschap en visie in verantwoordelijke posities. Comenius kiest daarbij voor een methode 'van binnenuit', wil ráken en wil u anders naar de wereld laten kijken. Dit proces krijgt onder leiding van ervaren moderatoren gestalte in de leergangen en de courses die Comenius organiseert in binnen- en buitenland, tijdens plenaire reflecties en dialogen. Steeds vaker hoort Comenius, in persoonlijke gesprekken met (aanstaande) deelnemers aan de leergangen, dat er ook behoefte is aan aanvullende begeleiding op individueel niveau. Aan deze wens komt Comenius tegemoet met zijn 'Mentoraat & Executive Coaching'.

Maatwerk en Incompany

In co-creatie ontwikkelt Comenius uiteenlopende maatwerkprogramma’s die zijn toegesneden op de specifieke wensen en verwachtingen van de opdrachtgever en gestoeld zijn op de Comenius leerfilosofie. Dit kan variëren van een enkele module tot leiderschapstrajecten van enkele jaren.

Zo heeft Comenius ruime ervaring opgebouwd in de ontwikkeling van incompany programma’s, in het bijzonder voor de bestuurlijke top van bedrijven en instellingen uit de publieke en private sector. Het collectief aanscherpen van strategisch integraal denken en het uitdiepen van persoonlijk leiderschap van bestuur en directie staan daarbij centraal. Ook voor Comenius alumnigroepen die na een open leergang het contact en de gezamenlijke reis willen voortzetten ontwikkelt Comenius veelvuldig aanvullende maatwerkmodules.

Advies gesprek inplannen

Heeft u vragen en wilt u graag terug worden gebeld door een van onze adviseurs?