Complexity and Leadership Course

'Networkbased' en adaptief leiderschap

Internationaal executiveprogramma gericht op verbindend, innovatief leiderschap aan de bakermat van Complexity Science, Santa Fe Institute te New Mexico (USA). Deelnemers aan Comenius’ Complexity and Leadership Course zien ontwikkelen en organiseren als dynamische processen, met plaats voor crises en mislukkingen. Uitgangspunt hierbij is de Complexity Science, waarin adaptie, dynamiek en emergentie sleutelbegrippen zijn.

De leergang Complexity and Leadership oefent het denken in evolutionaire processen, waarin het statische plaatsmaakt voor het vloeiende, het dynamische. Tijdens deze leergang groeien scherpe en nieuwe inzichten in nieuwe, netwerkgerichte en transdisciplinaire vormen van leiderschap. Daarin zijn visie, strategie en realisatie onlosmakelijk verbonden met groeien en ontwikkelen.

Programma

Het programma is samengesteld uit een tweedaagse introductie-module in Nederland, een week aan het Santa Fe Institute (New Mexico USA) en een terugkomdag aan het Institute for Advanced Studies (IAS) van de UvA. Tijdens deze leergang groeien scherpe en nieuwe inzichten in andere vormen van leiderschap waarin visie, strategie en realisatie worden opgevat als onderdelen van een dynamisch proces. De inzichten, met name de parallellen uit andere wetenschapsgebieden, stellen u beter in staat de grote bewegingen in uw sector te duiden vanuit diverse invalshoeken en visie te vormen over hoe verder en over uw rol als leider in dit proces.

Moderator

De moderatie en wetenschappelijke begeleiding van deze leergang is in handen van prof. dr. ir. Sander Bais. Sander Bais is emeritus hoogleraar Theoretische Fysica aan de UvA en als extern hoogleraar verbonden aan het Santa Fe Institute.

Sprekers

Aan deze leergang werken hooggekwalificeerde sprekers mee uit de complexity science, zoals onder anderen Geoffrey West, distinguished professor of Santa Fe Institute, Tanmoy Bhattacharya, Los Alamos Labaratory, Tata Institute Mumbai, Melanie Mitchell, professor of Computer Science at Portland State University, Stephanie Forrest, distinguished professor of Computer Science, University of New Mexico, Albuquerque, David Wolpert, Resident Faculty Santa Fe Institute, John Miller, professor of Economics and Social Science, Carnegie Mellon University Pittsburgh, Mirta Galesic, professor and Cowan Chair in Human Social Dynamics, Sante Fe Institute.

"At the Santa Fe Institute, we're asking big questions"

Het Santa Fe Instituut (SFI) is een interdisciplinair onderzoeksinstituut in de Amerikaanse staat New Mexico, gericht op de studie van complexe systemen met zaken als artificial life, chaostheorie, complexe adaptieve systemen, complexiteit, en zelforganisatie. Een van de uitgangspunten van het Santa Fe Instituut is dat de klassieke wetenschap niet voldoende rekening houdt met de complexiteit van haar studieobjecten, doordat ze disciplinair is opgedeeld en reductionistisch te werk gaat.

Deze wetenschap heeft ons inzichten verschaft in afzonderlijke stukjes van de puzzel, maar er is nieuwe wetenschap nodig om het totaal te begrijpen van de mens, maatschappelijke en culturele fenomenen, de natuur en de kosmos. De invalshoek van het Santa Fe Instituut is complexiteit. Om het geheel te bevatten, bestudeerd men systemen, die in hoge mate complex en adaptief zijn en balanceren op wat zij noemen the edge of chaos.

Santa Fe Institute: 'Mindblowing!’

Mindblowing! Zo noemen deelnemers het effect van de Comenius’ Complexity Leadership Course te New Mexico. Vanuit hun verantwoordelijkheid verdiepen ze zich een week lang in de Complexity Science om zo een visie op de wereld van morgen te ontwikkelen. Modulecoördinator prof. dr. ir. Sander Bais organiseert de leergang voor de zevende keer. Sander Bais, emeritus hoogleraar Theoretische Fysica aan de UvA, is al jaren verbonden aan het SFI als externe professor. “Het is de kraamkamer van de Complexitiy Science,” legt hij uit, een vakgebied waarin vele succesvolle onderzoekers baanbrekend en grensverleggend onderzoek doen. Het instituut doet transdisciplinair onderzoek naar de fundamentele principes van complexe systemen, waarbij onderzoekers technieken en methoden uit verschillende vakgebieden integreren. Ze houden zich bezig met biologie, economie of sociale wetenschappen, maar dan verrijkt met kwantitatieve methoden zoals die in de wis- en natuurkunde en de informatica zijn ontwikkeld.

Advies gesprek inplannen

Heeft u vragen en wilt u graag terug worden gebeld door een van onze adviseurs?