Waar visie de horizon verlegt

Ontstaan

Sinds 1996 organiseert Comenius in samenwerking met toonaangevende universiteiten en onderzoekscentra van Europa, Amerika en China leergangen die wortelen in de academische traditie van onderzoek en dialoog. Deze leergangen sluiten aan bij klassieke bronnen van wijsheid en zijn geïnspireerd op de zeven vrije kunsten of septem artes liberales.

Comenius Leergangen zijn bedoeld voor executives: ervaren bestuurders en managers uit de publieke en private sector zoals algemeen directeuren en leden van raden van bestuur, toezichthouders, (staf) directeuren en senior partners en businessunit managers.

Om in aanmerking te komen voor een Comenius Leergang is een academisch werk- en denkniveau vereist.

Deelnemers die een Comenius Leergang met goed gevolg hebben afgerond, treden toe tot het netwerk van alumni: het Comenius Genootschap. Het houdt de opgedane inspiratie, reflectie en inzichten vitaal en actueel, met exclusieve activiteiten en voordrachten.

Alumni van Comenius, 'Comenianen', zijn krachtige mensen met duidelijke visies. Ze delen een sterke ambitie en drive, een open geest en een wijde, onderzoekende blik. Vrijdenkers onder elkaar, die 'alles willen verkennen'.

Comenius is gelieerd aan de Rijksuniversiteit Groningen en zo tevens verbonden met de Coimbra Group, een samenwerkingsverband van Europa’s beste, multidisciplinaire universiteiten. De Coimbra Group verschaft Comenius toegang tot de League of European Research Universities.

De Stichting Academische Opleidingen Groningen, in 1988 opgericht door het College van Bestuur van de Groningse universiteit houdt toezicht op de wetenschappelijke kwaliteit van de leergangen van Comenius.

'96
Comenius is opgericht in 1996 en is gelieerd aan de Rijksuniversiteit Groningen.
'00
Naast de Nationale Leiderschapsleergang ontwikkelde Comenius in 2000 ook de Europese Leergang. Voor deze Leergang onderhoudt Comenius intensieve contacten met Europa’s meest vermaarde universiteiten zoals de Katholieke Universiteit Leuven, University of Cambridge, University of Bologna, Boğaziçi University in Istanbul en de Karls University of Prague.
'03
Ter uitbreiding is in 2003 de American Leadership Course ontwikkeld, waardoor Comenius inmiddels een intensieve relatie onderhoudt met Harvard University, Yale University, University of Stanford en University of California in Berkeley.
'08
In 2008 ging de Chinese Leadership Course van start. Hiervoor is een hechte samenwerking gegroeid met vooraanstaande professoren van Peking University en Tsinghua University in Peking en Fudan University in Shanghai.
'12
In 2012 is de leergang 'Wijsheid in Leiderschap' gestart. ‘Wijsheid in Leiderschap’ biedt zowel een gedegen basis vanuit de rijke academische traditie alsook de ervaring van het persoonlijke herbronnen. Inspiratiebronnen en leermeesters bieden ankers op de weg naar het leren luisteren naar de innerlijke stem en het ontdekken van nieuwe persoonlijke ruimte.

Jan Amos Komensky: Comenius

De op samenhang gerichte en vakoverstijgende aanpak van Comenius Leergangen is geïnspireerd op het denken en schrijven van de grote Europese uomo universale en didacticus Jan Amos Komensky (1592-1670). Hij noemt geïnspireerd leiderschap noodzakelijk, vooral in tijden van chaos en wanorde. Leiders roept hij op afzonderlijke problemen te zien in hun onderlinge samenhang en gezamenlijk te streven naar oplossingen door overzicht en visie. Daarbij stelt hij dat er niets op de wereld is dat een met zintuigen en verstand begiftigd mens niet zou kunnen.

Comenius, in 1592 geboren in het huidige Tsjechië, was zelf een schoolvoorbeeld van de ‘homo universalis’: grondlegger van de moderne pedagogiek. Zijn onderwijskundige ideeën vinden nog steeds wereldwijd toepassing en vormen de basis voor de Comenius Leergangen.

Toen Komensky in 1623 zijn meesterwerk Labyrint der Wereld schreef, stelde hij zich de wereld voor als een stad waarvan de straten de verschillende stromingen in de maatschappij vertegenwoordigen. Hoewel de afzonderlijke stromingen zich ogenschijnlijk eenduidig gedroegen, heerste in de stad wanorde en vervreemding; de mensen op het straatniveau konden de bewegingen van de andere stromingen immers niet zien. Comenius raadde zijn lezers aan een toren te beklimmen om van daaruit de chaos en de dwaasheid, maar ook de samenhang der verschillende stromingen te overzien.

Deze waarnemingen dienen volgens Comenius als basis voor wetenschap, wijsheid en beslissingskracht. Het vermogen om eerst waar te nemen, te observeren en langs inductieve wijze te denken, te interpreteren en daarna te begrijpen, is essentieel voor Comenius’ gedachtegoed. Dit vermogen is het enige, zo stelde hij, dat het verstand kan leiden tot wijsheid en inzicht.

Visie

Confucius schreef ooit dat kennis geen ware wijsheid is: “Ware wijsheid gaat voorbij aan kennis”. Scherp gesteld, maar niet éénduidig. Wel herkenbaar.

Steeds meer executives constateren immers, dat wijs en ervaren leiderschap, naast kennis en analyse, ook reflectie en distantie vereist en durf om mening en oordeel even op te schorten. Zij willen vakoverstijgend denken.

Ze constateren dat ruimte geven aan anderen en aan afwijkende opvattingen de eigen visie scherpt, het draagvlak versterkt en het resultaat optimaliseert. Met open geest zoeken naar de andere kant van de medaille en naar de samenhang der dingen is daarbij een grondhouding. Net als het willen opvatten van visie, strategie en realisatie als onderdelen van een evolutionair proces: nooit statisch of absoluut, maar stromend en dynamisch.

Comenius begeleidt u graag bij dit proces van verkennen en onderzoeken. Met toewijding en zorg. En met academische programma's van hoog niveau. Met een faculty samengesteld uit excellente en bevlogen onderzoekers, afkomstig uit binnen- en buitenland. En met moderatoren die uw leerproces deskundig en met persoonlijke aandacht faciliteren.

Comenius besteedt veel aandacht aan de samenstelling van de groepen. Daarin verenigen we vanuit uiteenlopende achtergronden (publieke en private domein) personen met een academisch denk- en werkniveau en met een min of meer vergelijkbaar comptabilité des humeurs. Comenius ziet zijn groepen als een 'microkosmos' die complexiteit en interactiviteit van de samenleving ('macrokosmos') samengebald weerspiegelt.

Vanouds staat binnen de klassieke universiteit centraal

  1. De ontwikkeling van vakoverstijgende en funderende kennis;
  2. Veelzijdige vorming (en dus niet alleen 'koude', intellectuele ontwikkeling);
  3. Oriëntatie op fundamentele vragen die grensverleggende inzichten opleveren;
  4. Een leercontext waarbinnen ook het leren van elkaar belangrijk is.

Centrale ingrediënten in de visie- en leiderschapsontwikkeling van de Comenius Leergangen zijn:

  1. paradigma's en paradigmawisselingen. Het vermogen contexten kritisch te onderzoeken en opnieuw te definiëren als basiseigenschap van leiderschap;
  2. diversiteit, complexiteit en samenhang. Het inzicht in de samenhang tussen diverse kennisgebieden, waarnemingen en 'waarheden' als randvoorwaarde voor leiderschap;
  3. 'universitas'. De onderlinge verschillen aan inzichten en ervaringen tussen de deelnemers beschouwen als bouwsteen van procesmatig ervaren en leren.

"Luisteren, vragen stellen en je oordeel uitstellen; zo waar en zo simpel gesteld, maar met het ouder worden komt de ervaring, en groeit -ongemerkt- de neiging om snel te oordelen (op grond van die eerder opgedane ervaring), daarmee zul je -op termijn- echte nieuwe inzichten gaan missen, en zal je jong talent steeds minder makkelijk weten te motiveren."

— Bart Kuper, Group Tax Director, VimpelCom Ltd

Werkwijze

Comenius nodigt uit tot reflectie op het eigen leiderschap. Op het actualiseren ervan en op het verbreden van het repertoire aan 'modi' vereist voor leiderschap en visie in verantwoordelijke posities. Comenius kiest daarbij voor een methode 'van binnenuit', wil ráken en u anders naar de wereld laten kijken.

Anders dan de business schools, die veelal opereren vanuit de bedrijfseconomische discipline baseert Comenius zich op de principes van de klassieke, vakoverstijgende universiteit. Vanouds stimuleert de universiteit de ontwikkeling van interdisciplinaire en funderende kennis, veelzijdige vorming, oriëntatie op fundamentele vragen die grensverleggende inzichten opleveren en een leercontext waarbinnen ook het leren van elkaar belangrijk is. Comenius ziet deze universitaire traditie als een bron van inspiratie en vernieuwing.

Vooraanstaande wetenschappers nodigen met indringende colleges uit tot zelfreflectie en verleiden u vertrouwde opvattingen te herzien. Filosofen oefenen u in de Socratische dialoog, waarin snel oordelen plaatsmaakt voor luisteren, duiden en analyseren.

Ervaren moderatoren faciliteren het leerproces van de deelnemer. Ook verbinden ze de deelnemers onderling en creëren een vertrouwde, veilige en open sfeer: die van een inspirerende vrijplaats. Bij de European Leadership Course en de Chinese Leadership Course participeert naast de moderator ook een modulecoördinator. De modulecoördinator is een autoriteit op het betreffende wetenschapsgebied die de verschillende sprekers positioneert en de inhoudelijke kwaliteit van het programma bewaakt.

Moderatoren

dr. Eric van der Vet


dr. Ineke van Halsema


dr. Ronald Elte


drs. Charles van Megen


drs. Cock Aquarius


drs. Eric Verwaal


drs. Frank van den Ende


drs. Fred Veerman


drs. Henk Schildkamp


drs. Ivo Korte


drs. Jos van Deursen


ir. Kick Visser


mr. Jan Willem Weck


mr. Pim Perquin


"Luisteren, vragen stellen en je oordeel uitstellen; zo waar en zo simpel gesteld, maar met het ouder worden komt de ervaring, en groeit -ongemerkt- de neiging om snel te oordelen (op grond van die eerder opgedane ervaring), daarmee zul je -op termijn- echte nieuwe inzichten gaan missen, en zal je jong talent steeds minder makkelijk weten te motiveren."

— Bart Kuper, Group Tax Director, VimpelCom Ltd

Samenwerking universiteiten

Comenius is gelieerd aan de Rijksuniversiteit Groningen en tevens verbonden met de Coimbra Group, een samenwerkingsverband van zevenendertig Europese, multidisciplinaire universiteiten. De Coimbra Group verschaft Comenius toegang tot de League of European Research Universities.

In zijn leergangen werkt Comenius samen met vooraanstaande universiteiten en onderzoeksinstellingen. In de European Leaderschip Course zijn dat de universiteiten van Bologna, Cambridge, Groningen, Heidelberg, Istanbul, Leuven en Praag. Partners in de Chinese Leadership Course zijn Peking University en Tsinghua University in Beijng en Fudan University in Shanghai. Partners in de American Leadership Course zijn de 'Ivy League' universiteiten Yale en Harvard en de universiteiten Stanford en Berkeley. Sinds 2011 heeft Comenius een speciale band met het Santa Fe Institute, Santa Fe (New Mexico, USA). Samen organiseren het Institute en Comenius elk jaar tijdens de eerste week van november een intensieve leergang gericht op Complexity Science.

Comenius werkt onder andere samen met:

Universiteiten

   

"Als ondernemer heb ik genoten van de Comenius leergang. Een ijzersterke formule met de beste docenten op de mooiste locaties in Europa. Samen met vijftien toppers op zoek naar verbreding en verdieping."

— Michel Vos, Coach & Consultant World of Idea

Organisatie

Pieter-Matthijs Gijsbers

Directeur

Monica Bakker

Programmaontwikkelaar

Martijn Mandey

Programmaontwikkelaar

Jurgen van Nimwegen

Programmaontwikkelaar

Margriet van Ast

Programmaontwikkelaar Leergang en Maatwerk

Yassine M'Rabti

(Online) Marketing Strateeg

Cathelijn Hoekstra

Ontwikkelaar Communicatie, Cocreatie & Netwerk

Clara Smits

Adviseur Leergangen & Maatwerk

Ingrid Kabout

Programma coördinator

Juliette Lugt

Senior Programma coördinator

Tamara van der Noll

Programma coördinator

Vacatures

Op dit moment hebben wij helaas geen openstaande vacatures. Comenius is wel altijd op zoek naar talent. Een open sollicitatie sturen is dan ook altijd mogelijk. Wij willen graag weten wie bij ons wil werken en waarom. Initiatief stellen we op prijs! Interesse? Mail uw brief en motivatie naar info@comeniusleergang.nl Alvast bedankt voor uw reactie.

"De Chinese Comenius Course heeft mij geholpen in het krijgen van een beter begrip bij de achtergronden van de Chinese maatschappij en haar uitdagingen. Onze westerse manier van denken is lang niet altijd toereikend om alles goed te begrijpen en te doorgronden. Deze Course daagt je uit tot het maken van een brug tussen eigen denkbeelden en die in China."

— Pieter Elbers, President & CEO KLM

Contact

Bezoekadres

Buitenplaats De Heiligenberg
Heiligenbergerweg 5
3833 AC Leusden

Contact

T: 088 - 556 11 60
E: info@comeniusleergang.nl

Advies

Clara Smits
T: 033 - 422 99 29

^

voor wie alles al denkt te weten