Home / Nieuws

Nieuws

Comenius Privatissimum

Em. prof. dr. René Foqué neemt u op bezielende wijze mee in de ontstaansgeschiedenis, het heden en de toekomst van de democratische rechtsstaat. We verwelkomen gastsprekers Jozias van Aartsen, Herman Tjeenk Willink, Jacques Steenbergen en Paul Kuypers, die allen in het centrum van de macht zitten of hebben gezeten en een rol hebben gespeeld in de loopbaan en het persoonlijke leven van professor Foqué. Gezamenlijk verkennen zij ‘het belang van het evenwicht van de macht’ en dagen zij elkaar uit om de theorie aan de praktijk te toetsen. Staat, politiek…

Essay met Paul van Tongeren en Nico Baken

De Toekomst en hoe bereiden we er ons op voor? In dit essay de weergave van de spreekbeurt van de eerste spreker, met als perspectief: ‘Wonderen die menigeen schijnt te negeren.’ Daar mee mogelijk een optimistisch perspectief, gegeven het boek van Prof. Dr. Paul van Tongeren: ‘Een dreiging die niemand schijnt te deren.’ Het is natuurlijk een overmoedige illusie om te denken dat ik hier in een kwartiertje een helder beeld van de toekomst kan schetsen en hoe we ons daarop kunnen voorbereiden. Hybris, overmoed wordt…

Essay – Het einde van het Atlantische tijdperk

Zoiets als Trump kan China niet gebeuren Het Westen acht zichzelf al eeuwenlang het centrum van de wereld. Maar langzaam daagt het in het Oosten. Volgens denkers als de Rus Aleksandr Doegin en de Chinees Zhang Weiwei heeft hun land een bijzondere missie. door Haroon Sheikh  De wereldkaart lijkt een neutraal object: er staan alleen feiten op, zoals de omtrek en de namen van landen, wateren en gebergten. Toch moeten we ons realiseren dat de kaart ten diepste politiek is. Natuurlijk staan er namen en…

‘Zonder wij werkt het niet’

Door Paul Scheffer, spreker bij Comenius en hoogleraar Europese Studies aan de Universiteit van Tilburg. Hij schreef onder meer Het multiculturele drama(2000), Het land van aankomst (2007), De staat van integratie (2012) en De vrijheid van de grens (2016). Met René Roelofs maakte hij de documentaire Land of Promise (2013). Kauw nog eens goed op de brief van premier Rutte aan de Nederlanders: „We voelen een groeiend ongemak wanneer mensen onze vrijheid misbruiken om hier de boel te verstieren, terwijl ze juist naar ons land zijn…

‘Het is geen feest in het antropoceen’

Filosoof René ten Bos, begin deze maand uitverkoren als Denker des Vaderlands, heeft zich gaande de jaren ontwikkeld tot ‘geofilosoof’, vanuit de overtuiging dat de plek, het landschap waarin men opgroeit grote invloed heeft op je denken. Is men bijvoorbeeld aan de zeekust geboren, zo betoogde hij in zijn imposante boek Water. Een geofilosofische geschiedenis (2014), dan is je blik op de wereld beweeglijker, meer fluïde. Gevoel voor het steeds nabije water met al haar steeds veranderende verschijningsvormen, biedt inleving bij chaos en onverzichtelijkheid –…

American Leadership Course, een inkijkje

Interview met Henk Schildkamp, moderator Comenius Leergangen  ‘Amerikanen denken écht anders’ Voor deelnemers aan de American Leadership Course is het vaak confronterend te ontdekken dat men eigenlijk niets van Amerika weet. Amerikanen denken écht anders. Een week aan de Oostkust om diepgaand in gesprek te gaan met de intelligentia van Harvard en Yale en een week naar de westkust om het Amerikaans ondernemen en innoveren te proeven. Henk Schildkamp, vanaf begin af aan betrokken bij deze leergang, modereert ook in 2017 weer. ‘In de Amerikaanse…

Impressie van de reis naar Jeruzalem

 Op 11 november 2016 ging de eerste en experimentele Midden Oosten leergang van Comenius van start en van 6 tot 12 december 2016 vond de eerste van drie modules plaats te Jeruzalem. Modules in Amman en Teheran volgen. Hieronder volgt een impressie van de eerste module.  Jeruzalem is heilige plaats van Jodendom, Christendom en Islam. In Jeruzalem spraken wij een groot aantal geleerden van uiteenlopende achtergrond en ontvingen zo een mozaïek van wijsheid. En toch gingen we naar huis met een gevoel van onmacht, verdriet…

1 2 3 5
^

voor wie alles al denkt te weten