Verdiept Leiderschap

Privatissimum

Samen met moderator Henk Schildkamp werken deelnemers in dit Privatissimum aan de verdieping van het eigen leiderschap, mede met behulp van de persoonlijke en professionele casuïstiek Schildkamp: “Deelnemen aan de programma’s van Comenius betekent oefenen in de kunst van het (jezelf) vragen stellen. Vragen over u als mens tussen de mensen en tussen ‘de sterren’. Dat schept ruimte, ruimte die nodig is om geïnspireerd te blijven in werk en persoonlijk leven. Aan deze ontwikkeling te kunnen bijdragen, ontwikkelt mijzelf ook. Leven is leren – daar gaat het om.”

De ‘andere kant van de medaille’

Al ruim 25 jaar begeleidt Comenius executives bij de verdieping van het eigen leiderschap. Met hen verkent Comenius de ‘andere kant van de medaille’ en de samenhang der dingen. Beoogd is hiermee een versterking van ‘zijn en (zelf)vertrouwen’ – grondtonen van wijs leiderschap. Kennis, verwondering, reflectie, luisteren en socratisch bevragen zijn centrale elementen in Comenius’ leiderschapsprogramma’s. Net als het open en vrijmoedige gesprek tussen de deelnemers die zo, in samenwerking met de moderator, invulling geven aan de Comeniaanse ‘vrijplaats’. Dit zijn beproefde en succesvolle ingrediënten van Comenius’ ‘filosofie’ – die niet statisch is maar dynamisch.

Privatissimum Verdiept Leiderschap

In het portfolio van Comenius neemt het privatissimum Verdiept Leiderschap een bijzondere plaats in. Want niet de academische kennis en de reflectie hierop staan centraal, maar wie u bent in uw leiderschap. Als mens. Wie is degene die aan het roer staat en met welk innerlijk kompas? De enige die je echt kunt sturen is jezelf. Het vraagt de moed ruimte te geven aan anderen en aan afwijkende meningen. Menigeen ontmoet daarbij zichzelf. Als persoon en professie onvoldoende zijn verbonden wordt leidinggeven een ongemakkelijke bezigheid.

Programma

Het Privatissimum duurt vier dagen en vindt plaats op een landgoed gelegen in een natuurlijke omgeving. Voor het privatissimum Verdiept Leiderschap nodigt Comenius ervaren bestuurders, toezichthouders en directeuren uit, afkomstig uit de publieke en private sector.

Moderator

Voor dit privatissimum heeft Comenius Henk Schildkamp uitgenodigd als moderator. Mede om zijn ruime ervaring, opgebouwd in uiteenlopende programma’s. En vooral om zijn inzichten in de menselijke natuur en de uitdagingen waar de leider zich voor gesteld ziet.
Henk studeerde geneeskunde te Nijmegen en werkte te Botswana als tropenarts. In Twente was hij aansluitend enige tijd huisarts en ontwikkelde hij zich tot sociaal geneeskundige.
Vanaf zijn 35e bestuurde Henk uiteenlopende zorgverzekeraars; als bestuursvoorzitter gaf hij jarenlang leiding aan Menzis, één van Nederlands grootste verzekeraars. Sinds 2005 modereert Schildkamp voor Comenius. Naast Comenius is muziek Henk’s grote passie.

Henk Schildkamp over het Privatissimum Verdiept Leiderschap

"Kun je stilstaan bij wat jou beweegt? Welke beweging breng jij met jouw leiderschap? In Verdiept Leiderschap gaat de deelnemer op zoek naar de eigen innerlijke bronnen. Om vanuit die bronnen (nieuwe) keuzes te maken op basis waarvan het leiderschap beoefend wordt. Leiderschap vanuit autonomie en ontspanning. Leiderschap waarin hoe de eigen presentatie en de authentieke persoon intrinsiek verbonden zijn. En waarin er bewustzijn is van patronen en de effecten die deze hebben. Zodat u niet langer geleid wordt door uw patronen maar in vrijheid keuzes kan maken in het effect dat u op uw buitenwereld heeft.”

Meer weten? Download hier de brochure

Advies gesprek inplannen

Heeft u vragen en wilt u graag terug worden gebeld door een van onze adviseurs?