Summer Course Macht vanuit Ruimte

Krachtig leiderschap, met een balans tussen sturing en co-creatie

Zoekt u naar nieuwe vormen van invloed? Wilt u niet boven, maar tússen de mensen staan en vanuit die positie invloed uitoefenen? En niet vanuit aangeleerde methodieken maar vanuit uw eigen positie en innerlijk kompas? Vanuit een gevoel van vrijheid en ruimte? De wereld is complex en verandert in exponentieel tempo op overweldigende schaal. Maar het begint klein. Ieder mens, iedere individuele vrije keuze heeft een aandeel in het dragen en leiden van de wereld. Dit aandeel ligt binnen de eigen mogelijkheden.

De Comenius’ Summer Course ‘Macht vanuit Ruimte’ is een Executiveprogramma gericht op het ontwikkelen van krachtig leiderschap, met een balans tussen sturing en co-creatie. In het programma verbinden we dit ‘ik’ weer aan ‘jij en de ander’, aan ‘wij’, aan ‘hier en nu’. Deelnemers aan dit programma verkennen de spanning tussen sturing en co-creatie. Gaan op zoek naar een wijze balans tussen deze uitersten. Durf en visie zijn belangrijke ingrediënten, evenals moed, verbeelding en verbinding.

Programma

In de Summer Course “Macht vanuit Ruimte” maken we onbewuste patronen uit heden en verleden inzichtelijk, zien we de waarde ervan in en laten we ze uitgangspunt zijn voor de toekomst: herdefinitie van de waarden zodat nieuwe patronen en verbindingen kunnen ontstaan. We onderzoeken hoe je een context kunt creëren van gemeenschappelijkheid, vertrouwen, integriteit en verbeelding. Niet van bovenaf, maar van binnenuit. In het licht van een gedeelde toekomst.

Deze verkenning vindt plaats vanuit de filosofie, sociologie, systemische psychologie, Shakespeare en retorica. Omdat macht zich niet in onze hoofden afspeelt, maar in onze interacties worden in deze Summer Course intellectuele inzichten onderworpen aan gezamenlijk onderzoek in de praktijk. Door samen te spreken, te maken en te ontdekken wordt het onzichtbare zichtbaar, de nog niet gevoelde kracht voelbaar, creativiteit productief en het gezamenlijke tastbaar.

Moderator en sprekers

Moderator van deze Summer Course is drs. Lia Genee. Sprekers zijn onder anderen em. prof. dr René Foqué , drs. Jaap Voigt, dr. Henriëtte Koomans en drs. Erik Boers.

Voor wie?

De Comenius’ Summer Course staat open voor ervaren toezichthouders, bestuurders, directeuren en (senior) managers met bestuurlijke verantwoordelijkheid uit de publieke en private sector. Om in aanmerking te komen voor een Comenius Leergang is een academisch werk- en denkniveau vereist. Comenius-alumni worden nadrukkelijk uitgenodigd deel te nemen.

Mentoraat & Executive coaching

Persoonlijk en op maat; exclusief bestemd voor Comenianen

Comenius nodigt uit tot reflectie op het eigen leiderschap. Op het actualiseren ervan en op het verbreden van het repertoire aan 'modi' vereist voor leiderschap en visie in verantwoordelijke posities. Comenius kiest daarbij voor een methode 'van binnenuit', wil ráken en wil u anders naar de wereld laten kijken. Dit proces krijgt onder leiding van ervaren moderatoren gestalte in de leergangen en de courses die Comenius organiseert in binnen- en buitenland, tijdens plenaire reflecties en dialogen. Steeds vaker hoort Comenius, in persoonlijke gesprekken met (aanstaande) deelnemers aan de leergangen, dat er ook behoefte is aan aanvullende begeleiding op individueel niveau. Aan deze wens komt Comenius tegemoet met zijn 'Mentoraat & Executive Coaching'.

Maatwerk en Incompany

In co-creatie ontwikkelt Comenius uiteenlopende maatwerkprogramma’s die zijn toegesneden op de specifieke wensen en verwachtingen van de opdrachtgever en gestoeld zijn op de Comenius leerfilosofie. Dit kan variëren van een enkele module tot leiderschapstrajecten van enkele jaren.

Zo heeft Comenius ruime ervaring opgebouwd in de ontwikkeling van incompany programma’s, in het bijzonder voor de bestuurlijke top van bedrijven en instellingen uit de publieke en private sector. Het collectief aanscherpen van strategisch integraal denken en het uitdiepen van persoonlijk leiderschap van bestuur en directie staan daarbij centraal. Ook voor Comenius alumnigroepen die na een open leergang het contact en de gezamenlijke reis willen voortzetten ontwikkelt Comenius veelvuldig aanvullende maatwerkmodules.

Advies gesprek inplannen

Heeft u vragen en wilt u graag terug worden gebeld door een van onze adviseurs?