Quantum Leadership course

Artificial intelligence en quantum

De ontwikkeling van de quantumcomputer is de laatste jaren in een stroomversnelling geraakt en deskundigen denken nu dat deze binnen een jaar of tien gebouwd kan worden. Er zijn heel wat bedrijven die flink investeren in het vakgebied. De ontwikkelingen gaan razendsnel. We staan daadwerkelijk op de drempel van een nieuwe periode. Maar is er eigenlijk enig zicht op het tempo van deze revolutie? Of op de impact ervan? Op de moreel-ethische implicaties ervan, bijvoorbeeld inzake de privacy? En vooral: hoe prepareer je je op een ontwikkeling die breed wordt aangeduid als ’disruptief’? En hoe geef je hieraan leiding? Be prepared, dat is wel duidelijk. Maar waarop en in welk tempo?  Wat vergt het van jou en andere leiders; ruimte geven aan onontkoombare, ingrijpende ontwikkelingen waarvan het tempo en de ethische, technische en financiële impact onbekend zijn? En hoe past Artificial Intelligence in het geheel?

Quantum ready

Bovenstaande vraagstukken inspireerden Comenius vaart te maken met de ontwikkeling en lancering van een programma om u ‘Quantum ready’ te maken. Comenius ontwikkelt het programma Quantum Leadership met onder anderen Sander Bais en Harry Buhrman in een exclusieve samenwerking met Qu-soft. En is tevens het resultaat van een samenwerkingsverband van onderzoekers verbonden aan de Universiteit van Amsterdam, de Vrije Universiteit en het CWI.

Programma

In een driedaags programma maken wij  u nader bekend met het fenomeen quantum en artificial intelligence, maar ook met toepassingen in bedrijven en sectoren. Inclusief de ethische, morele kanten van deze nieuwe technologie. Vanzelfsprekend gaat u ook de vertaling maken naar uzelf, uw eigen organisatie en de maatschappij.

Sprekers

Professor dr. Sander Bais, professor dr. Kareljan Schoutens, professor dr. Harry Buhrman, professor dr. Lude Franke, professor dr. Jeroen van den Hoven en dr. Joris van Hoboken. Daarnaast spreken vertegenwoordigers uit diverse bedrijven en instituten.

Moderator

Professor dr. Alexander Rinnooy Kan.

Voor deze module zoeken wij kritische vrijdenkers die alles willen verkennen, maar niet perse uitblinken in hogere wiskunde.

Heeft u vragen?

Team Studieadvies

Clara Smits, Karen Meulenkamp en Nora Barouki

Advies gesprek inplannen

Heeft u vragen en wilt u graag terug worden gebeld door een van onze adviseurs?