Leiderschap tussen Sturing en Cocreatie

Bewegen tussen weten en niet weten

Het nu vraagt om meer dan innovatie. De oude vormen van leiderschap werken niet meer. Wanneer moet u sturen en wanneer moet u loslaten, of cocreëren? En hoe doe je dat vanuit je eigen kracht in een periode van crisis en werken ‘op afstand’? Tijdens de leergang 'Leiderschap tussen Sturing en Cocreatie' onderzoeken we samen vanuit de wetenschap, wijsheid en persoonlijke cases waar de balans ligt en hoe u uw positie hierin kunt innemen.

Programma

In de leergang ‘Leiderschap tussen Sturing en Cocreatie’ maken we onbewuste patronen uit heden en verleden inzichtelijk. Juist in een intense periode zoals nu komen die vaak weer extra aan de oppervlakte. We zien de waarde ervan in en laten ze uitgangspunt zijn voor de toekomst. Zodat nieuwe beweging naar de toekomst kan ontstaan, geankerd in het verleden. We onderzoeken hoe je een context kunt creëren van gemeenschappelijkheid, vertrouwen, integriteit en verbeelding. Niet van bovenaf, maar van binnenuit.

Deelnemers aan de leergang ‘Leiderschap tussen Sturing en Cocreatie’ verkennen de spanning tussen sturing en cocreatie. Gaan op zoek naar een wijze balans tussen deze uitersten. Daarin nemen we de huidige context van corona en de uitdagingen waar ze u en uw organisatie voor stelt als uitgangspunt. Durf en visie zijn belangrijke ingrediënten, evenals moed, verbeelding en verbinding.

Deze verkenning vindt plaats onder begeleiding van toonaangevende wetenschappers, schrijvers en kunstenaars. De course zal begeleid worden door moderator Lia Genee die met haar expertise in systemisch leiderschap de gezamenlijke reflecties begeleidt. Deze reflecties worden zowel verbaal als visueel en in de ruimte vorm gegeven en zijn ondersteunend om de aangereikte kennis zelf te onderzoeken en ervaren. Steeds weet zij nieuwe perspectieven te openen en zowel de groep als individuele deelnemer extra te bekrachtigen vanuit zijn of haar eigen centrum.

Omdat invloed zich niet in onze hoofden afspeelt, maar in onze interacties, worden in de deze leergang intellectuele inzichten onderworpen aan gezamenlijk en persoonlijk onderzoek in de praktijk. Door samen te spreken, te maken en te ontdekken wordt het onzichtbare zichtbaar, de nog niet gevoelde kracht voelbaar, creativiteit productief en het gezamenlijke tastbaar.

Moderator en sprekers

Moderator van deze leergang is drs. Lia Genee. Sprekers zijn onder andere en onder voorbehoud Drs. Harm van der Gaag, drs. Eric Koenen, prof. dr. René ten Bos, dr. Mieke Moor, Peter Rombouts, Yardena Shitrit

Voor wie?

De Comenius Leergangen zijn bedoeld voor toezichthouders, bestuurders, directeuren, DGA’s en senior managers uit de publieke en private sector.

Mentoraat

Persoonlijk en op maat; exclusief bestemd voor Comenianen

Comenius nodigt uit tot reflectie op het eigen leiderschap. Op het actualiseren ervan en op het verbreden van het repertoire aan 'modi' vereist voor leiderschap en visie in verantwoordelijke posities. Comenius kiest daarbij voor een methode 'van binnenuit', wil ráken en wil u anders naar de wereld laten kijken. Dit proces krijgt onder leiding van ervaren moderatoren gestalte in de leergangen en de courses die Comenius organiseert in binnen- en buitenland, tijdens plenaire reflecties en dialogen. Steeds vaker hoort Comenius, in persoonlijke gesprekken met (aanstaande) deelnemers aan de leergangen, dat er ook behoefte is aan aanvullende begeleiding op individueel niveau. Aan deze wens komt Comenius tegemoet met zijn ‘Mentoraat’.

Maatwerk en Incompany

In cocreatie ontwikkelt Comenius uiteenlopende maatwerkprogramma’s die zijn toegesneden op de specifieke wensen en verwachtingen van de opdrachtgever en gestoeld zijn op de Comenius leerfilosofie. Dit kan variëren van een enkele module tot leiderschapstrajecten van enkele jaren.

Zo heeft Comenius ruime ervaring opgebouwd in de ontwikkeling van incompany programma’s, in het bijzonder voor de bestuurlijke top van bedrijven en instellingen uit de publieke en private sector. Het collectief aanscherpen van strategisch integraal denken en het uitdiepen van persoonlijk leiderschap van bestuur en directie staan daarbij centraal. Ook voor Comenius alumnigroepen die na een open leergang het contact en de gezamenlijke reis willen voortzetten ontwikkelt Comenius veelvuldig aanvullende maatwerkmodules.

Advies gesprek inplannen

Heeft u vragen en wilt u graag terug worden gebeld door een van onze adviseurs?