Leiderschap tussen sturing en co-creatie

Krachtig leiderschap vanuit Ruimte

De huidige complexe vraagstukken vragen om een innovatieve aanpak. De oude vormen van leiderschap werken hierin niet meer. Wanneer moet u sturen en wanneer moet u loslaten, of co-creeren? Tijdens de leergang Leiderschap tussen Sturing en Co-creatie onderzoeken we samen vanuit wetenschap, wijsheid en persoonlijke cases waar de balans ligt en hoe u uw plek hierin kunt innemen.

In de leergang leiderschap tussen sturing en co-creatie maken we onbewuste patronen uit heden en verleden inzichtelijk, zien de waarde ervan in en laten ze uitgangspunt zijn voor de toekomst: herdefinitie van de waarden zodat nieuwe patronen en verbindingen kunnen ontstaan. We onderzoeken hoe je een context kunt creëren van gemeenschappelijkheid, vertrouwen, integriteit en verbeelding. Niet van bovenaf maar van binnenuit. In het licht van een gedeelde toekomst. 

Programma

Deze verkenning vindt onder begeleiding van toonaangevende wetenschappers, schrijvers en kunstenaars. Rechtsfilosoof em. prof. dr. René Foqué duidt het thema macht vanuit maatschappelijk en Freudiaans kader. Met Harm van der Gaag, schrijver van het boek ‘Wie het niet weet mag het zeggen”, gaan we onderzoeken wat wíj onder macht verstaan. Vervolgens zet Denker des Vaderlands René ten Bos ons machtsdenken op zijn kop door president Trump in een ander licht te plaatsen en te laten zien dat macht een kwestie van interactie en attributie is.

Daarna gaat Petra Stienen (oud-diplomaat in het Midden-Oosten, lid van de Eerste Kamer en schrijfster) met ons in gesprek over de kracht van diversiteit en charisma. Op de derde dag gaat daoist en voormalig organisatieadviseur Jaap Voigt persoonlijk aan de slag met het thema invloed “macht en onmacht” vanuit de klassieke Chinese filosofie. Dansers van Conny Janssen Danst laten je dit vervolgens zien en ervaren in de ruimte.

De laatste dag sluiten we af met een gesprek met een vrouwelijke topbestuurder die succesvol is geworden door zachte en harde macht hand in hand te laten gaan. Zij zal haar eigen ervaringen en bestuursdilemma’s openhartig delen.  De course zal begeleid worden door moderator Lia Genee die met haar expertise in systemisch leiderschap de gezamenlijke reflecties begeleid. Deze reflecties worden zowel verbaal als visueel en in de ruimte vorm gegeven en ondersteunen om de aangereikte kennis zelf te onderzoeken en ervaren.  

Moderator en sprekers

Moderator van deze leergang is drs. Lia Genee. Sprekers zijn onder andere em. prof. dr. René Foqué (Erasmus Universiteit Rotterdam), Petra Stienen, Jaap Voigt, prof. dr. René ten Bos, Harm van der Gaag en Conny Janssen Danst.

Voor wie?

De Comenius Leergangen zijn bedoeld voor toezichthouders, bestuurders, directeuren, DGA’s en senior managers uit de publieke en private sector.

Mentoraat

Persoonlijk en op maat; exclusief bestemd voor Comenianen

Comenius nodigt uit tot reflectie op het eigen leiderschap. Op het actualiseren ervan en op het verbreden van het repertoire aan 'modi' vereist voor leiderschap en visie in verantwoordelijke posities. Comenius kiest daarbij voor een methode 'van binnenuit', wil ráken en wil u anders naar de wereld laten kijken. Dit proces krijgt onder leiding van ervaren moderatoren gestalte in de leergangen en de courses die Comenius organiseert in binnen- en buitenland, tijdens plenaire reflecties en dialogen. Steeds vaker hoort Comenius, in persoonlijke gesprekken met (aanstaande) deelnemers aan de leergangen, dat er ook behoefte is aan aanvullende begeleiding op individueel niveau. Aan deze wens komt Comenius tegemoet met zijn ‘Mentoraat’.

Maatwerk en Incompany

In co-creatie ontwikkelt Comenius uiteenlopende maatwerkprogramma’s die zijn toegesneden op de specifieke wensen en verwachtingen van de opdrachtgever en gestoeld zijn op de Comenius leerfilosofie. Dit kan variëren van een enkele module tot leiderschapstrajecten van enkele jaren.

Zo heeft Comenius ruime ervaring opgebouwd in de ontwikkeling van incompany programma’s, in het bijzonder voor de bestuurlijke top van bedrijven en instellingen uit de publieke en private sector. Het collectief aanscherpen van strategisch integraal denken en het uitdiepen van persoonlijk leiderschap van bestuur en directie staan daarbij centraal. Ook voor Comenius alumnigroepen die na een open leergang het contact en de gezamenlijke reis willen voortzetten ontwikkelt Comenius veelvuldig aanvullende maatwerkmodules.

Advies gesprek inplannen

Heeft u vragen en wilt u graag terug worden gebeld door een van onze adviseurs?