Leiderschap tussen Sturing en Co-creatie

Bewegen tussen weten en niet weten

Hoe te sturen in tijden van hevige disruptie? Ver vooruit plannen blijkt onmogelijk. De ene crisis is nog niet voorbij of de volgende dient zich alweer aan. Bovendien zijn ze met elkaar verknoopt. De uitdaging, de belangen te ontwarren en tot effectieve oplossingen te komen, wordt steeds groter; aanpassingsvermogen en vindingrijkheid steeds noodzakelijker. Kunnen we ons vasthouden aan de bestaande instituten en structuren, in hoeverre zijn deze houdbaar in een ongewisse toekomst? Hoe leiderschap te tonen in een periode van niet-weten? Hoe kun je vanuit die positie wel degelijk invloed uitoefenen vanuit je eigen kracht en innerlijk kompas?

De ruimte van ‘weten’ en ‘niet-weten’.

Het leven bestaat uit (onbewuste) patronen. Wijsheid is het vermogen om deze patronen te herkennen en te leiden. Patronen in het innerlijk leven, in samenwerken en samenleving, in de ruimte van ‘weten’ en ‘niet-weten’. U ontwikkelt de wijsheid om de patronen te herkennen en er mee te werken, in plaats van er mee te vechten.

Uitgangspunt voor de toekomst

We zien de waarde van deze patronen in en laten ze uitgangspunt zijn voor de toekomst. Zodat nieuwe beweging naar de toekomst kan ontstaan, geankerd in het verleden. We onderzoeken hoe je een context kunt creëren van gemeenschappelijkheid, vertrouwen, integriteit en verbeelding. Niet van bovenaf, maar van binnenuit. Vanuit eigen innerlijke kompas op zoek naar een wijze balans tussen sturing en co-creatie. Daarin nemen we de uitdagingen waar ze u en uw organisatie voor stelt als uitgangspunt. Durf en visie zijn belangrijke ingrediënten, evenals moed, verbeelding en verbinding.

Ruimte en vertrouwen

Deze verkenning vindt plaats in een vrije ruimte waarin enkele inspirerende kennisdragers en kunstenaars op bezoek komen om hun inzichten te delen, het gesprek aan te gaan. Door samen te spreken, te maken en te ontdekken wordt zichtbaar hoe je in leiderschap tussen Sturing en Co-creatie een context kunt creëren van waarachtigheid, vertrouwen, integriteit en verbeelding. Niet vanuit kramp en controle, maar vanuit ruimte en vertrouwen. Niet van bovenaf maar van binnenuit. In het licht van een gedeelde toekomst.

De leergang

De leergang Leiderschap Sturing en Co-creatie is een persoonlijke verkenningstocht waarin u als individu centraal staat aan de hand van persoonlijke casuïstiek. Moderator Lia Genee zet op systemische wijze de lijn uit om gezamenlijk de werking van ‘ik’ in samenhang en uitwisseling te begrijpen  met ‘wij’ en ‘hier en nu’. Dit doet zij door stap voor stap de patronen te ontrafelen. Patronen in je innerlijk leven, in samenwerken en samenleving, in de ruimte van ‘weten’ en ‘niet-weten’. Wijsheid is ons vermogen om deze patronen te herkennen en ermee te werken, in plaats van ermee te vechten.

Moderator en sprekers

Moderator van deze leergang is drs. Lia Genee. Sprekers zijn onder andere en onder voorbehoud: Jaap Voigt, Drs. Harm van der Gaag, drs. Eric Koenen, prof. dr. René ten Bos, dr. Mieke Moor, Peter Rombouts, Yardena Shitrit

Voor wie?

De Comenius Leergangen zijn bedoeld voor toezichthouders, bestuurders, directeuren, DGA’s en senior managers uit de publieke en private sector.

Mentoraat

Persoonlijk en op maat; exclusief bestemd voor Comenianen

Comenius nodigt uit tot reflectie op het eigen leiderschap. Op het actualiseren ervan en op het verbreden van het repertoire aan 'modi' vereist voor leiderschap en visie in verantwoordelijke posities. Comenius kiest daarbij voor een methode 'van binnenuit', wil ráken en wil u anders naar de wereld laten kijken. Dit proces krijgt onder leiding van ervaren moderatoren gestalte in de leergangen en de courses die Comenius organiseert in binnen- en buitenland, tijdens plenaire reflecties en dialogen. Steeds vaker hoort Comenius, in persoonlijke gesprekken met (aanstaande) deelnemers aan de leergangen, dat er ook behoefte is aan aanvullende begeleiding op individueel niveau. Aan deze wens komt Comenius tegemoet met zijn ‘Mentoraat’.

Maatwerk en Incompany

In cocreatie ontwikkelt Comenius uiteenlopende maatwerkprogramma’s die zijn toegesneden op de specifieke wensen en verwachtingen van de opdrachtgever en gestoeld zijn op de Comenius leerfilosofie. Dit kan variëren van een enkele module tot leiderschapstrajecten van enkele jaren.

Zo heeft Comenius ruime ervaring opgebouwd in de ontwikkeling van incompany programma’s, in het bijzonder voor de bestuurlijke top van bedrijven en instellingen uit de publieke en private sector. Het collectief aanscherpen van strategisch integraal denken en het uitdiepen van persoonlijk leiderschap van bestuur en directie staan daarbij centraal. Ook voor Comenius alumnigroepen die na een open leergang het contact en de gezamenlijke reis willen voortzetten ontwikkelt Comenius veelvuldig aanvullende maatwerkmodules.

Advies gesprek inplannen

Heeft u vragen en wilt u graag terug worden gebeld door een van onze adviseurs?