Design Thinking Leadership Course

Adaptief en baanbrekend leiderschap

Executiveprogramma gericht op het verbinden van creativiteit en controledrift, op en rond de campus van TU Eindhoven. Deelnemers aan programma vertalen de methodiek van Design Thinking naar wijs, op creativiteit en innovatie gericht leiderschap. In samenwerking met sprekers uit de werelden van wetenschap, ontwerp en muziek refl ecteren ze op het eigen handelen in disruptieve processen.

Design Thinking is een houding ten opzichte van de wereld. Met de mens als centrum. Een manier van denken en vormgeven om innovatieve oplossingen te bieden voor complexe uitdagingen. En bovenal ook een manier om meer wederkerigheid te creëren tussen de organisatie en de mensen die zij dient. Op en rond de campus van TU Eindhoven vertalen we tijdens de Course Design Thinking naar nieuw, op innovatie gericht leiderschap van executives en senior managers.

Programma

In samenwerking met diverse topsprekers biedt Comenius de mogelijkheid binnen kort tijdsbestek te reflecteren op de eigen houding binnen het grote geheel van disruptieve verandering. Tijdens een dag- en avondvullend programma starten we vanuit het perspectief van de value based economie. Daarna benaderen we Design Thinking door de bril van de natuurwetenschappen.

Hierbij staat het out of the box denken en het creëren van paradigma shifts centraal. Daarna zoomen we in op de dilemma’s en oplossingen op het breukvlak van design en maatschappelijke verandering. Vervolgens zullen we onderzoeken wat de transformatie naar Design Thinking vraagt van de verbindingen binnen en tussen organisaties om uiteindelijk uit te komen bij het persoonlijk leiderschap. Leiderschap dat zich onderscheidt door creativiteit, ontvankelijkheid en wendbaarheid.

Sprekers

Onder voorbehoud: prof. dr. Arjo Klamer, prof. dr. ir. Maarten Steinbuch, prof. dr. ir. Nico Baken, Anne Mieke Eggenkamp, drs. Erik Boers, Woody Laurens en de Food Curators.

Deelnemersprofiel

De Comenius Leergangen zijn bedoeld voor toezichthouders, bestuurders, directeuren,  DGA’s en senior managers uit de publieke en private sector.

Mentoraat & Executive coaching

Persoonlijk en op maat; exclusief bestemd voor Comenianen

Comenius nodigt uit tot reflectie op het eigen leiderschap. Op het actualiseren ervan en op het verbreden van het repertoire aan 'modi' vereist voor leiderschap en visie in verantwoordelijke posities. Comenius kiest daarbij voor een methode 'van binnenuit', wil ráken en wil u anders naar de wereld laten kijken. Dit proces krijgt onder leiding van ervaren moderatoren gestalte in de leergangen en de courses die Comenius organiseert in binnen- en buitenland, tijdens plenaire reflecties en dialogen. Steeds vaker hoort Comenius, in persoonlijke gesprekken met (aanstaande) deelnemers aan de leergangen, dat er ook behoefte is aan aanvullende begeleiding op individueel niveau. Aan deze wens komt Comenius tegemoet met zijn 'Mentoraat & Executive Coaching'.

Maatwerk & Incompany

In co-creatie ontwikkelt Comenius uiteenlopende maatwerkprogramma’s die zijn toegesneden op de specifieke wensen en verwachtingen van de opdrachtgever en gestoeld zijn op de Comenius leerfilosofie. Dit kan variëren van een enkele module tot leiderschapstrajecten van enkele jaren.

Zo heeft Comenius ruime ervaring opgebouwd in de ontwikkeling van incompany programma’s, in het bijzonder voor de bestuurlijke top van bedrijven en instellingen uit de publieke en private sector. Het collectief aanscherpen van strategisch integraal denken en het uitdiepen van persoonlijk leiderschap van bestuur en directie staan daarbij centraal. Ook voor Comenius alumnigroepen die na een open leergang het contact en de gezamenlijke reis willen voortzetten ontwikkelt Comenius veelvuldig aanvullende maatwerkmodules.

Advies gesprek inplannen

Heeft u vragen en wilt u graag terug worden gebeld door een van onze adviseurs?