GrensWijzer (NIEUW)

Over grenzen in wijsheid

‘GrensWijzer’ is een executive programma gericht op wijs leiderschap, waarin verschuiven van grenzen, grenzen stellen, ontgrenzen en herbegrenzen centraal staat. Sommige grenzen zijn noodzakelijk, sommige onoverkomelijk, sommige overbodig, sommige denkbeeldig maar alle het waard om te beschouwen, te overdenken en te bespreken. In ‘GrensWijzer’ worden al wandelend en sprekend met elkaar, diverse type grenzen onderzocht. Er wordt gereflecteerd op en een dialoog gevoerd over de grenzen die ons leven beïnvloeden.

Programma

Het programma omvat twee modules, elk met een duur van drieënhalve dag en een totale doorlooptijd van circa 2 maanden. Gedurende deze modules wordt dagelijks een stevige wandeling van ongeveer 10 à 12 kilometer gemaakt. Lopend en reflecterend wordt het concept van grenzen verkend, waarbij deze af en toe worden overschreden, waar mogelijk worden losgelaten of indien gewenst opnieuw worden gedefinieerd. De locaties voor deze modules zijn gesitueerd in de provincies Groningen en Drenthe. Hier vinden ontmoetingen plaats met sprekers, die hun ideeën, kennis en inzichten delen.

Tevens worden plaatsen bezocht die tot nadenken en inspiratie leiden. Er zijn diverse thema’s die aan de orde kunnen komen in de leergang ‘GrensWijzer’. Zoals bijvoorbeeld de vluchtelingenopvang in Ter Apel, de grenzeloze gas- en oliewinning in Groningen en Drenthe, de verkenning van de ruimtegrenzen in Dwingeloo, de grens van de ijstijd op de Hondsrug en de grens tussen dag en nacht. Daarnaast kunnen ook economische grenzen in welvaart en werkgelegenheid tussen het westen en noorden van het land, alsmede de grenzen aan vrijheid voor gedetineerden en paupers in Veenhuizen worden onderzocht. In ieder geval zal aandacht worden besteed aan de verkenning van de persoonlijke en professionele grenzen waar een leider van nu mee te maken heeft. Tijdens de modules wordt gereflecteerd op de kernvraag van deze leergang: ‘Hoe verhoudt u zich tot opgelegde of zelfgekozen grenzen’.

Moderator

Cruciaal in het proces van persoonlijke ontwikkeling is de moderator, die samen met de deelnemers de Comeniaanse vrijplaats vormgeeft en bewaakt opdat de persoonlijke reflectie alle ruimte kan krijgen. Hiervoor zijn in het programma dagelijkse momenten van reflectie geprogrammeerd, als rust- en oogstpunten.

Deelnemersprofiel

Onze leergangen zijn speciaal ontworpen voor nieuwsgierige executives die actief zijn in of nabij de top van hun organisatie die hun blik willen verruimen, bekende zekerheden durven loslaten, hun kennis willen vergroten, en vooral hun wijsheid willen laten groeien. Heeft u de moed grenzen te verkennen en te verleggen? Wilt u leren van het onbekende? Kunt u de subtiele nuances, emoties en complexiteit van de wereld omarmen en waarderen? En bent u fysiek in staat om vier dagen achtereen ongeveer 12 kilometer per dag te lopen terwijl u uw eigen bagage draagt? Dan nodigen we u graag uit voor de leergang ‘GrensWijzer’.

Mentoraat

Persoonlijk en op maat; exclusief bestemd voor Comenianen

Comenius nodigt uit tot reflectie op het eigen leiderschap. Op het actualiseren ervan en op het verbreden van het repertoire aan 'modi' vereist voor leiderschap en visie in verantwoordelijke posities. Comenius kiest daarbij voor een methode 'van binnenuit', wil ráken en wil u anders naar de wereld laten kijken. Dit proces krijgt onder leiding van ervaren moderatoren gestalte in de leergangen en de courses die Comenius organiseert in binnen- en buitenland, tijdens plenaire reflecties en dialogen. Steeds vaker hoort Comenius, in persoonlijke gesprekken met (aanstaande) deelnemers aan de leergangen, dat er ook behoefte is aan aanvullende begeleiding op individueel niveau. Aan deze wens komt Comenius tegemoet met zijn ‘Mentoraat’.

Maatwerk en Incompany

In co-creatie ontwikkelt Comenius uiteenlopende maatwerkprogramma’s die zijn toegesneden op de specifieke wensen en verwachtingen van de opdrachtgever en gestoeld zijn op de Comenius leerfilosofie. Dit kan variëren van een enkele module tot leiderschapstrajecten van enkele jaren.

Zo heeft Comenius ruime ervaring opgebouwd in de ontwikkeling van incompany programma’s, in het bijzonder voor de bestuurlijke top van bedrijven en instellingen uit de publieke en private sector. Het collectief aanscherpen van strategisch integraal denken en het uitdiepen van persoonlijk leiderschap van bestuur en directie staan daarbij centraal. Ook voor Comenius alumnigroepen die na een open leergang het contact en de gezamenlijke reis willen voortzetten ontwikkelt Comenius veelvuldig aanvullende maatwerkmodules.

Advies gesprek inplannen

Heeft u vragen en wilt u graag terug worden gebeld door een van onze adviseurs?