European Values Leadership Course

"Europe, Quo Vadis?"

Krachtiger dan ooit is het appel op Europa: waar wil het ‘Avondland’ politiek, economisch, sociaal en moreel staan? Deze vragen, die gaan over macht en leiderschap en over identiteit en loyaliteit gaan elke Europeaan aan. Hoe je te verhouden tot Europa en de Europese Unie en hoe hieraan bij te dragen wordt een onontkoombaar thema.

Europa krijgt steeds meer vorm en toch staat het als eenheid sterk onder druk. Scherp onthult COVID-19 dat de onderlinge solidariteit, een centrale pijler van de Europese Gemeenschap, fragiel is. Schengen gaat overboord, grenzen sluiten. Herrijzen uit een crisis doet niemand in z’n eentje. ‘Alleen samen krijgen we Corona onder controle’ schrijft de rijksoverheid. Maar solidariteit die niet verder reikt dan de landsgrens benauwt en isoleert.

‘Het Europees moment in de coronacrisis moet nog komen’. Voorwaarde is dat Europeanen ‘elkaar weer gaan vertrouwen’. Hieraan wil Comenius bijdragen met een nieuw, Europees leiderschapsprogramma, waarvoor deelnemers uit de Unie, Zwitserland en Groot-Brittannië worden uitgenodigd.

Deelnemers aan dit nieuwe Comeniusprogramma verkennen in bijzondere plaatsen binnen en buiten Europa gedeelde grondwaarden van de Europese Unie. Waarden die expliciet worden genoemd in de statuten van de Unie en die door alle leden van de EU zijn ondertekend: eerbied voor de menselijke waarde, vrijheid, democratie, gelijkheid, de rechtsstaat en de eerbiediging van mensenrechten. Verbindend element hiertussen is de solidariteit, wellicht het meest veeleisende van deze grondtonen. Solidariteit doet immers een vergaand appel op de interactie tussen landen en volkeren die politiek, cultureel en economisch eeuwenlang op gespannen voet stonden met elkaar. Als solidariteit inderdaad een centraal element is van de Europese beschaving, en dus van de Europeanen, dan vraagt het ook om een persoonlijke invulling ervan. In de eigen gemeenschap, netwerk en beroepspraktijk.

Advies gesprek inplannen

Heeft u vragen en wilt u graag terug worden gebeld door een van onze adviseurs?