Complexity and Leadership Course (Vernieuwd)

'Network-based' en adaptief leiderschap - inspired by Complexity Science

Vernieuwd executiveprogramma gericht op wijs leidinggeven in onzekerheid geïnspireerd door Complexity Science. Deze vernieuwde leergang ‘Complexity and Leadership’ in wetenschap en praktijk oefent het sturen in onzekerheid en het aansturen van processen die zich onttrekken aan controle en planning. Leidinggeven en het niet-weten, inclusief een indringende zelfreflectie op onszelf.

In onze huidige netwerksamenleving is complexiteit steeds meer een gegeven en steeds vaker blijkt de reductionistische benadering niet meer te voldoen. Zo hebben we momenteel te maken met een onverwachte en onvoorspelbare crisis, met allerlei onzekere en onbekende variabelen: de unknown unknowns. Maar er moesten en moeten wel keuzes gemaakt worden. Keuzes die vaak onder hoge tijdsdruk, met beperkte overlegstructuren en middelen gemaakt moeten worden. Sturen en besturen in de mist.

De vernieuwde leergang Complexity and Leadership oefent het denken in evolutionaire processen, waarin het statische plaatsmaakt voor het vloeiende, het dynamische. Centraal hierin staan de begrippen adaptie, dynamiek, emergentie, non-lineair. Tijdens deze leergang ontwikkelt u nieuwe inzichten in andere vormen van leiderschap waarin visie, strategie en realisatie worden opgevat als onderdelen van een dynamisch proces. De inzichten, met name de parallellen uit andere wetenschapsgebieden, stellen u beter in staat de grote bewegingen in maatschappij en uw sector te duiden vanuit diverse invalshoeken en een visie te vormen over hoe verder én over uw rol als leider in dit proces.

Opzet Course

De leergang Complexity and Leadership bestaat uit drie modules. Voor Complexity and Leadership Course 11 vindt de eerste driedaagse module plaats te Amsterdam in februari, de tweede driedaagse module te Rotterdam in april en de derde driedaagse module in Den Haag in juni/juli. Plus een eendaagse slotbijeenkomst in september op de Comeniuscampus te Leusden. In de eerste module maakt u kennis met Complexity in breedste zin. De nadruk ligt in eerste instantie op de hard Complexity Science, het modelleren van patronen in complexe systemen via wiskunde. Onder andere leert u de basics van Complexity Science (entropy, information, emergence en networkthinking). Het programma te Rotterdam heeft als centraal thema Complexity Thinking. Complexity Thinking stelt grenzen aan zekerheid, en benadrukt dat processen continu zijn waar onverwachte en verbazingwekkende zaken uit kunnen emergeren. Wat betekent Complexity Thinking voor de manier van leven, de manier waarop we samenhang creëren? Deze module is complementair opgezet als een field lab, waarin de betekenis van Complexity wordt verkend in uiteenlopende domeinen.

In de derde module te Den Haag is er volop aandacht voor de manier waarop wij zaken en organisaties besturen en gaan we in gesprek met bestuurders die complexiteit aan den lijve ondervinden. Wat zijn de dilemma’s, hoe weeg je af? En wat is de impact van leiderschap in een complexe context?

Heeft u vragen?

Team Studieadvies

Clara Smits, Karen Meulenkamp en Nora Barouki

Advies gesprek inplannen

Heeft u vragen en wilt u graag terug worden gebeld door een van onze adviseurs?