Wijsheid in Leiderschap

Vrijmoedig leiderschap

De Comenius' leergang Wijsheid in Leiderschap verbindt hoofd en hart. Rust en balans, verwondering en reflectie zijn daarin kernbegrippen. Deze unieke leergang biedt executives en bestuurders de mogelijkheid de stap naar binnen te maken, naar zichzelf. Want juist daar ligt de potentie opgeslagen natuurlijk leiderschap te laten groeien. Door de ac...

Nationale Leiderschapsleergang

Inspireren, reflecteren, acteren

De Comenius' Nationale Leergang is de 'klassieke' Comenius Leergang. Een 'school' in de klassieke betekenis van het woord: een vrijplaats voor executives die hun leiderschap willen ontwikkelen. Vanuit persoonlijke visie en levenservaring verbinden topwetenschappers nieuwe inzichten en ethische dilemma's met uitdagende reflecties richting me...

European Leadership Course

Visie en Leiderschap in internationaal perspectief

De Comenius' European Leadership Course is een internationaal executiveprogramma gericht op visie en Leiderschap in internationaal perspectief. Deze leergang verrijkt en inspireert leiders tot creatief en innovatief inspelen op veranderingen. Vooraanstaande internationale toponderzoekers dagen u uit tot scherpzinnigheid én reflectie. Programm...

Global Innovation Leadership Course

'Future proof' leiderschap

In de Global Innovation Leadership Course gaan  deelnemers op zoek naar nieuwe combinaties van creativiteit en technologie. Van traditie en vernieuwing. Van inspirerend leiderschap en effectieve sturing. Het oude business denken gekenmerkt door ratio, efficiëntie en ‘of-of denken’ is niet meer voldoende om ons door deze complexe en ambigue...

Complexity and Leadership Course

'Networkbased' en adaptief leiderschap

De Comenius' Complexity and Leadership Course is een internationaal executiveprogramma dat het denken in evolutionaire processen oefent, waarin het statische plaatsmaakt voor het vloeiende, het dynamische. Centraal hierin staan de begrippen adaptie, dynamiek, emergentie, non-lineair. Tijdens deze leergang groeien scherpe en nieuwe inzichten in and...

Middle East Leadership Course

Wijs en mensgericht leiderschap

De Comenius' Middle East Leadership Course is een internationaal executiveprogramma gericht op wijs en mensgericht leiderschap. Deelnemers aan de Middle East Leadership Course verkennen ‘hoofd en hart’ van het Midden-Oosten en onderzoeken de veelkantige politieke, culturele en religieuze werkelijkheid ervan. Reflectie op de wederzijdse be...

Winter Course Design Thinking

Adaptief en baanbrekend leiderschap

Creativiteit en innovatie zijn voor veel leiders onverenigbaar met controle en prestatie. Design Thinking smeedt deze uitersten aaneen. Stimuleert tot open en verbindend denken. Daagt uit tot baanbrekend vorm en richting geven aan de toekomst. Op en rond de campus van TU Eindhoven vertalen we tijdens de Winter Course Design Thinking naar nieuw, o...