Lecture Spirituelle Jaarboek 2021

Comenius presenteert de tweede editie van het Jaarboek Lectures Spirituelles, dat de twaalf Lectures bevat die in het afgelopen jaar verschenen. De Lecture Spirituelle ontstond in maart 2020, toen het land ter beteugeling van COVID19 werd stilgelegd met een lockdown. Comenianen in binnen- en buitenland gaven gehoor aan de uitnodiging van Comenius’ directeur Pieter-Matthijs Gijsbers, leiderschapservaringen ‘in tijden van COVID’ onderling te delen, ter inspiratie, ter bemoediging of als troost: ‘Comenianen omarmen’.

De losse Lectures Spirituelles werden gebundeld tot een (digitaal) Jaarboek.

Wonderwel overstijgen de Lectures Spirituelles de actualiteit en blijven hierdoor lezenswaardig. Ze vormen immers geen reactie, maar een respons, die met aandacht en geduld zorgvuldig geformuleerd werd. Ze weerspiegelen ook treffend Comenius’ visie op leiderschap, waarvan ruimte geven aan reflectie en beraad, het stellen van de juiste vraag en het ‘adaptief’ handelen fundamentele ingrediënten zijn.

Het eerste jaarboek 2020 is hier te lezen.

Advies gesprek inplannen

Heeft u vragen en wilt u graag terug worden gebeld door een van onze adviseurs?