Lecture Spirituelle Jaarboek 2020

De Lecture Spirituelle ontstond in maart 2020, toen het land ter beteugeling van COVID19 werd stilgelegd met een lockdown. Comenianen in binnen- en buitenland gaven gehoor aan de uitnodiging van Comenius’ directeur Pieter-Matthijs Gijsbers, leiderschapservaringen ‘in tijden van COVID’ onderling te delen, ter inspiratie, ter bemoediging of als troost: ‘Comenianen omarmen’.

De losse Lectures Spirituelles werden gebundeld tot een (digitaal) Jaarboek.

De onderwerpen van dit Jaarboek zijn onverminderd actueel en zeer lezenswaardig. Ze weerspiegelen ook treffend Comenius’ visie op leiderschap, waarvan ruimte geven aan reflectie en beraad, het stellen van de juiste vraag en het ‘adaptief’ handelen fundamentele ingrediënten zijn. De grootste opdracht hierbij raakt aan onszelf. Beschikken we, ondanks het verlies van iets of iemand, over de veerkracht het Coronajaar te bevragen op een nieuw inzicht of urgent voornemen? Dat de moeite waard is om te omarmen, ook als ‘alles’ straks weer ‘normaal’ is?

Advies gesprek inplannen

Heeft u vragen en wilt u graag terug worden gebeld door een van onze adviseurs?