Comenius’ Coronabeleid

Dinsdag 12 januari 2021 heeft het Kabinet bekend gemaakt dat de maatregelen inzake de aanpak van COVID-19 (‘Lockdown’) verlengd worden tot 9 februari 2021. In lijn met deze maatregelen handhaaft Comenius het besluit om alle fysieke bijeenkomsten op te schorten, in ieder geval tot en met 9 februari aanstaande. Voor de buitenlandse leergangen geldt nog steeds dat er minstens tot half maart 2021 niet gereisd wordt.

Uitgangspunt voor Comenius’ buitenlandse Coronabeleid zijn de reisadviezen van het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken en die van de overheden van het beoogde verblijfsland. Bij de codes Groen en Geel kiest Comenius voor doorgang. In het geval van Code Oranje annuleert Comenius de buitenlandse module. Meer informatie vindt u hier.

De afweging tussen het (voorlopig) annuleren van alle Comeniusontmoetingen en het (veilig) continueren ervan is een lastige. Comenius wil binnen de strikte, van rijkswege verstrekte kaders enerzijds bijdragen aan het beteugelen van Corona en anderzijds ruimte geven aan onderwijs en verdieping, in het belang van de Comenianen zelf en, breder, in het belang van welzijn en economie.

Comenius’ Corona Policy

Tuesday the 12th of January 2021 the Dutch Government announced that the measures to combat the spread of COVID-19 (‘Lockdown’) will be extended until February 9th, 2021. In line with these measures Comenius maintains its decision to cancel all physical meetings, at least until February 9th, 2021. For international courses it still means that all travel is restricted until at least mid-March, 2021.

Comenius’ foreign Corona policy aims to conform with the travel guidelines issues by the Dutch Ministry of Foreign Affairs and those of the destination in question. In case of green or yellow codes Comenius will choose to move forward with its activities. In case of code orange Comenius will cancel its module abroad. We kindly refer you to the this site for more information.

The question of cancelling all Comenius meetings (for now) or (safely) allowing them to continue is not an easy one. Comenius aims to contribute in combatting Corona on the one hand, and on the other hand encourage education and self-development to the benefit of not only Comenians themselves, but also to the benefit of life and prosperity in general.

Advies gesprek inplannen

Heeft u vragen en wilt u graag terug worden gebeld door een van onze adviseurs?