Comenius’ Coronabeleid

Uitgangspunt voor Comenius’ binnenlandse Coronabeleid zijn de op dinsdag 13 oktober 2020 aangescherpte richtlijnen ter beteugeling van COVID-19. Deze richtlijnen stellen Comenius in staat door te gaan met het organiseren van veilige, fysieke ontmoetingen voor kleine groepen (zie hiervoor www.rijksoverheid, routekaarten Publieksversie en Bestuurdersversie). Uiteraard respecteert én hanteert Comenius bij de ontmoetingen strikte veiligheidsregels.

Uitgangspunt voor Comenius’ buitenlandse Coronabeleid zijn de reisadviezen van het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken en die van de overheden van het beoogde verblijfsland. Bij de codes Groen en Geel kiest Comenius voor doorgang. In het geval van Code Oranje annuleert Comenius de buitenlandse module. Meer informatie vindt u hier.

De afweging tussen het (voorlopig) annuleren van alle Comeniusontmoetingen en het (veilig) continueren ervan is een lastige. Comenius wil binnen de strikte, van rijkswege verstrekte kaders enerzijds bijdragen aan het beteugelen van Corona en anderzijds ruimte geven aan onderwijs en verdieping, in het belang van de Comenianen zelf en, breder, in het belang van welzijn en economie.

 

Comenius’ Corona Policy

Comenius aims to conform its domestic Corona policy with the newly redefined Dutch COVID-19 guidelines of Tuesday October 13. These guidelines allow Comenius to continue organising safe, physical meetings for small groups (see www.rijksoverheid, routekaarten Publieksversie en Bestuurdersversie). Strict safety measures will of course apply during all Comenius meetings.

Comenius’ foreign Corona policy aims to conform with the travel guidelines issues by the Dutch Ministry of Foreign Affairs and those of the destination in question. In case of green or yellow codes Comenius will choose to move forward with its activities. In case of code orange Comenius will cancel its module abroad. We kindly refer you to the this site for more information.

The question of cancelling all Comenius meetings (for now) or (safely) allowing them to continue is not an easy one. Comenius aims to contribute in combatting Corona on the one hand, and on the other hand encourage education and self-development to the benefit of not only Comenians themselves, but also to the benefit of life and prosperity in general.

Advies gesprek inplannen

Heeft u vragen en wilt u graag terug worden gebeld door een van onze adviseurs?