Vrijdag  14 januari 2022 heeft het kabinet tijdens de coronapersconferentie aangekondigd dat Nederland gefaseerd uit de lockdown gaat. Onder andere het fysiek onderwijs in middelbaar en hoger onderwijs wordt hervat. Op 25 januari worden mogelijk verdergaande versoepelingen aangekondigd.

Daarop vooruitlopend, is Comenius voornemens vanaf 1 februari de fysieke bijeenkomsten in zowel binnen- als buitenland te hervatten onder voorwaarde van een strikte naleving van de veiligheidsregels en in lijn met de dan geldende regels van de betreffende overheden. Een belangrijke voorwaarde is dat het de locaties, waar onze bijeenkomsten worden georganiseerd, is toegestaan het arrangement te verzorgen, dat de bijeenkomst veilig kan worden georganiseerd en met in achtneming van de geldende maatregelen goed kan verlopen. In ieder geval zullen de volgende regels gelden:

– QR code, volledige vaccinatie of bewijs van herstel is verplicht;
– een mondkapje dragen tijdens verplaatsingen is verplicht;
– 1.5 meter afstand houden;
– voor aanvang van iedere bijeenkomst een zelftest doen.

Mocht het noodzakelijk zijn om het programma van de leergang enigszins aan te passen in verband met de geldende maatregelen, dan zal Comenius er alles aan doen om de kwaliteit van de programma’s te waarborgen.

Zodra hier  verandering in komt zullen wij dit op deze site en naar onze deelnemers communiceren.

Heeft u nog vragen? Mailt u dan naar info@comeniusleergang.nl of bel met 033 – 4229929.

 

On Friday 14 January the Dutch government has announced that The Netherlands will gradually start lifting its lockdown restrictions. This includes a lift of restrictions on live education. On the 25th of January more restrictions will possibly be lifted as well.

In anticipation of this, Comenius intends to resume both inside and outside physical gatherings under the condition of strict adherence to the safety rules and any guidelines locally in effect on February 1st. An important condition for this step is the allowance of such gatherings by the management of the particular location and the opportunity to safely arrange them in line with the relevant measures. In any regard, the following measures will be observed at all gatherings:

-QR code, proof of complete vaccination, or proof of recovery is mandatory;
-wearing a facemask during physical displacement is mandatory;
-keep a interpersonal distance of at least 1.5 meters;
-taking a self-test prior to each gathering is mandatory.

In the case of any possible and necessary changes to the program of the module, Comenius will try everything possible to uphold the quality standard of its courses.

If and when a change in these conditions occurs, we will communicate this to our participants and on our website.

If you have questions, please feel free to contact our office via  info@comeniusleergang.nl or 033 – 4229929.

Advies gesprek inplannen

Heeft u vragen en wilt u graag terug worden gebeld door een van onze adviseurs?