Comenius is onlangs gestart met het organiseren van fysieke bijeenkomsten. Uiteraard met inachtneming van de regels. We staan in direct contact met de locaties om er voor te zorgen dat de fysieke bijeenkomsten veilig en verantwoord plaats kunnen vinden. Voor alle bijeenkomsten geldt dat locaties en deelnemers zich houden aan de geldende maatregelen.
Voor de buitenlandse leergangen geldt nog steeds dat er minstens tot half mei 2021 niet gereisd wordt.

Uitgangspunt voor Comenius’ buitenlandse Coronabeleid zijn de reisadviezen van het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken en die van de overheden van het beoogde verblijfsland. Bij de codes Groen en Geel kiest Comenius voor doorgang. In het geval van Code Oranje annuleert Comenius de buitenlandse module. Meer informatie vindt u hier.

De afweging tussen het (voorlopig) annuleren van alle Comeniusontmoetingen en het (veilig) continueren ervan is een lastige. Comenius wil binnen de strikte, van rijkswege verstrekte kaders enerzijds bijdragen aan het beteugelen van Corona en anderzijds ruimte geven aan onderwijs en verdieping, in het belang van de Comenianen zelf en, breder, in het belang van welzijn en economie.

Heeft u nog vragen? Mail dan naar info@comeniusleergang.nl of bel met 033 – 422 99 29.

Comenius’ Corona Policy
On April 13th 2021 the Dutch Government announced that the current measures to combat COVID-19 (‘Lockdown’) will remain in effect until April 20th 2021.
Comenius has recently started organising physical meetings again, in line with the rules. We have a direct line with the locations in question to ensure that all physical meetings can happen safely and responsibly. Participants have to comply to any and all rules in place at these meetings.
International courses cannot go ahead as any travelling is restricted until mid-May 2021 at least.

Comenius’ foreign Corona policy aims to conform with the travel guidelines issues by the Dutch Ministry of Foreign Affairs and those of the destination in question. In case of green or yellow codes Comenius will choose to move forward with its activities. In case of code orange Comenius will cancel its module abroad. We kindly refer you to the this site for more information.

The question of cancelling all Comenius meetings (for now) or (safely) allowing them to continue is not an easy one. Comenius aims to contribute in combatting Corona on the one hand, and on the other hand encourage education and self-development to the benefit of not only Comenians themselves, but also to the benefit of life and prosperity in general.

Do you have any questions? Mail to info@comeniusleergang.nl or call 033 – 422 99 29.

Advies gesprek inplannen

Heeft u vragen en wilt u graag terug worden gebeld door een van onze adviseurs?