Cultuur zit in de muur

In gesprek met Hanna Ploeg over Deugdzaam Bestuur en Toezicht Wat bedoelen we met deugdzaam bestuur en toezicht? Die vraag staat centraal in de podcast die Erik Boers en Jacobien van Dorp opnamen met ervaringsdeskundige Hanna Ploeg, organisatie-antropoloog van beroep en toezichthouder bij twee organisaties, veranderprocesbegeleider, projectleider en coach. Hanna Ploeg promoveerde in 2019 aan…

Lees meer

Narcisme als faalfactor

Van een Comeniaan (een alumnus) ontvingen wij een uitdagende oproep. “Kan Comenius ook eens aandacht schenken aan de negatieve of bedenkelijke kanten van leiderschap?” In 35 jaar leidinggeven was er veel narcisme op zijn pad gekomen, met alle gevolgen van dien. Aangemoedigd door deze rake observatie, legden wij dit speciale verzoek voor aan onze zeer…

Lees meer

Hoe komt het dat we regelmatig worden verrast?

“Het contact en het gesprek met de bestuurder is altijd zeer open. Toch blijft het lastig de juiste houding te vinden in onze rol als werkgever en toezichthouder. Je moet niet op zijn stoel gaan zitten. Het overkomt ons nogal eens dat we enkele aandachtspunten inbrengen en vervolgens overweldigd raken door de gegevens en achtergronden…

Lees meer

Vrije ruimte en vertrouwen

Wat betekent het woord vertrouwen eigenlijk binnen jouw eigen organisatie? Vanuit de behoefte aan controle, beperken leiders vaak de vrije ruimte en nemen de protocollen toe. Vrije ruimte aan de ene kant, controledruk aan de andere werken vragen in de hand als: Wat mag ik? Wat moet ik? Wat kan ik? Of zelfs: Wie ben…

Lees meer

Vergelding en herstel

Nadat ik mij als officier van justitie, als hoogleraar strafrecht en als lid van de Hoge Raad jarenlang had bezig gehouden met vergelding, werd ik uitgenodigd een ‘Preek voor de leek’ te houden in de kerk Vrijburg in Amsterdam aldus Geert Corstens. Ergernis over de toen heersende politieke stromingen die graag van ‘criminelen’ spraken en…

Lees meer

Geen wapens maken, maar klokken gieten

‘Het belangrijkste gereedschap om vrede in de stad te bevorderen is de ontmoeting. “Niet over, maar met elkaar praten, geen wapens maken, maar klokken gieten”, zoals Comenius zei. Zo bind je de strijd aan tegen soms valse tegenstellingen die de cohesie in de samenleving aantasten. Tijdens die gesprekken mag geen taboe heersen op het bespreken…

Lees meer

Comeniusdag 2018; ‘Doorleefde democratie’

De Comeniuslezing onder de titel  Doorleefde democratie wordt dit jaar verzorgd door prof. dr. Ernst Hirsch Ballin, universiteitshoogleraar aan Tilburg University en hoogleraar rechten van de mens aan de Universiteit van Amsterdam. In zijn bijdrage zal hij ingaan op de vraag of democratie, rechtstaat en mensenrechten wel vanzelfsprekende verworvenheden zijn die ons politieke bestaanszekerheid bieden….

Lees meer

‘Zonder wij werkt het niet’

Door Paul Scheffer, spreker bij Comenius en hoogleraar Europese Studies aan de Universiteit van Tilburg. Hij schreef onder meer Het multiculturele drama(2000), Het land van aankomst (2007), De staat van integratie (2012) en De vrijheid van de grens (2016). Met René Roelofs maakte hij de documentaire Land of Promise (2013). Kauw nog eens goed op de…

Lees meer

‘Macht is uitgesteld geweld’

Door Paul Verhaeghe (1955), Vlaming, klinisch psycholoog en psychoanalyticus, hoogleraar aan de Universiteit van Gent en spreker bij de Comenius Leergang Wijsheid in Leiderschap. geldt in Vlaanderen als de duider van het onbehagen in de samenleving. Autoriteit moet weer een plaats krijgen in de opvoeding, vindt de Vlaamse psycholoog Paul Verhaeghe. Zijn nieuwe boek gaat over de…

Lees meer

Advies gesprek inplannen

Heeft u vragen en wilt u graag terug worden gebeld door een van onze adviseurs?