Ontstaan

Sinds 1996 organiseert Comenius programma’s voor ervaren executives in samenwerking met universiteiten en wetenschappelijke onderzoekscentra van Europa, de VS, China en het Midden-Oosten academische programma’s gericht op visie en leiderschapsontwikkeling. Comenius is een school in de academische, klassieke betekenis van het woord: een vrijplaats. Voor deze ‘school’ nodigt Comenius krachtige mensen uit met visie, ambitie en durf. Durf om het vertrouwde en het veilige te verkennen. Durf om te reflecteren op het ongemakkelijke en het ‘vreemde’. Comenius biedt een ervaring die raakt, met impact op het persoonlijke en het professionele leiderschap.

Comenius is gelieerd aan de Rijksuniversiteit Groningen en zo tevens verbonden met de Coimbra Group, een samenwerkingsverband van Europa’s beste, multidisciplinaire universiteiten. De Stichting Academische Opleidingen Groningen, in 1988 opgericht door het College van Bestuur van de Groningse universiteit houdt toezicht op de wetenschappelijke kwaliteit van de leergangen van Comenius.

Jan Amos Komensky

Comenius Leergangen is georiënteerd op denken en schrijven van de grote Europese uomo universale en didacticus Jan Amos Komensky (1592-1670). Hij noemt geïnspireerd leiderschap noodzakelijk, vooral in tijden van chaos en wanorde. Met zijn invloedrijke boek Het Labyrint der wereld, dat verscheen ten tijde van een verwoestende, dertig jaar durende geloofsoorlog in Midden-Europa (1618-1648) roept Comenius de leiders van zijn tijd op afzonderlijke problemen te zien in hun onderlinge samenhang en gezamenlijk te streven naar oplossingen door overzicht en visie.

Daarbij stelt hij dat er niets op de wereld is dat een met zintuigen en verstand begiftigd mens niet zou kunnen.
‘Omnes. Omnia. Omnino.
Allen met alles grondig vertrouwd maken’
Jan Amos Comenius

Missie

Comenius wil bijdragen aan wijs en rechtvaardig bestuur, in het publieke en in het private domein. Daarbij concentreert Comenius zich op de bestuurders zelf, mensen dus, vanuit de premisse dat zij het zijn die als centrale ‘actoren’ het verschil maken. Executives ‘van binnenuit’ in hun kracht zetten en hen stimuleren leiderschap te zoeken in zichzelf hanteert Comenius hierbij als methode. Persoonlijke stabiliteit, waarin visie, durf en verantwoordelijkheid in balans zijn, beschouwt Comenius als voorwaarde voor wijs en rechtvaardig leiderschap.

Werkwijze

De internationale, academische leiderschapsprogramma’s van Comenius zijn geïnspireerd op principes van de klassieke universiteit en op die van de complexiteitswetenschap (Complexity Science). Vrijmoedig verkennen en analyseren is hierbij een centraal uitgangspunt; vakoverstijgend en verbindend denken een vereiste. Met de denk- en taalvaardigheden uit het klassieke curriculum voor bestuurders als retorica, dialectica en grammatica is het ‘Socratisch gesprek’ hierbij een onmisbaar instrument.

Kennis en onderzoek spelen een grote rol in de leergangen van Comenius. Niet als doel maar als instrument dat stimuleert tot reflectie en beschouwing. Wetenschappers, schrijvers, musici en filosofen geven een inside view  in hun vakgebied, van de doorbraken tot de dilemma’s.

De moderatoren verbinden al deze ingrediënten. Uit de rijke oogst aan inzichten, dilemma’s, vragen en twijfels destilleren ze samen met de ‘Comenianen’ kernthema’s voor reflecties richting persoon, leiderschap en visie. Deelnemers aan de programma’s hebben hierin een actief aandeel; waar mogelijk nodigt Comenius hen uit bijdragen te leveren.

Voor wie

Ervaren toezichthouders, bestuurders, DGA’s, senior managers en directeuren nodigt Comenius uit deel te nemen aan haar diepgravende, modulair opgezette academische leergangen, binnen en buiten Nederland. In de leergangen werkt Comenius met een internationale faculty samengesteld uit excellente en bevlogen onderzoekers. Moderatoren, afkomstig uit de (inter)nationale wereld van bestuur, beleid en business, begeleiden het leerproces deskundig en met toewijding. Op verzoek biedt Comenius deelnemers ondersteunende en verdiepende coaching en begeleiding.

Moderatoren

mr. Jan Willem Weck
mr. Jan Willem Weck
ir. Kick Visser
ir. Kick Visser
drs. Cock Aquarius
drs. Cock Aquarius
mr. Pim Perquin
mr. Pim Perquin
dr. Ineke van Halsema
dr. Ineke van Halsema
drs. Eric Verwaal
drs. Eric Verwaal
drs. Jos van Deursen
drs. Jos van Deursen
drs. Charles van Megen
drs. Charles van Megen
drs. Frank van den Ende
drs. Frank van den Ende
drs. Fred Veerman
drs. Fred Veerman
drs. Henk Schildkamp
drs. Henk Schildkamp
drs. Ivo Korte
drs. Ivo Korte
dr. Ronald Elte
dr. Ronald Elte

Organisatie

Pieter-Matthijs Gijsbers
Pieter-Matthijs Gijsbers
Directeur
Monica Bakker
Monica Bakker
Programmaontwikkelaar
Martijn Mandey
Martijn Mandey
Programmaontwikkelaar
Jurgen van Nimwegen
Jurgen van Nimwegen
Programmaontwikkelaar
Margriet van Ast
Margriet van Ast
Programmaontwikkelaar
Yassine M'Rabti
Yassine M'Rabti
Marketing Strateeg
Clara Smits
Clara Smits
Adviseur Leergangen en Maatwerk
Juliette Lugt
Juliette Lugt
Adviseur Mentoraat en Executive coaching
Ingrid Kabout
Ingrid Kabout
Senior Programma coördinator
Tamara van der Noll
Tamara van der Noll
Programma coördinator
Laura Noorman
Laura Noorman
Programma coördinator

Advies gesprek inplannen

Heeft u vragen en wilt u graag terug worden gebeld door een van onze adviseurs?