Leiderschapsleergangen

Comenius wil bijdragen aan wijs en rechtvaardig bestuur, in het publieke en in het private domein. Daarbij concentreert Comenius zich op de bestuurders zelf, mensen dus, vanuit de premisse dat zij het zijn die als centrale ‘actoren’ het verschil maken. Executives ‘van binnenuit’ in hun kracht zetten en hen stimuleren leiderschap te zoeken in zichzelf hanteert Comenius hierbij als methode. Persoonlijke stabiliteit, waarin visie, durf en verantwoordelijkheid in balans zijn, beschouwt Comenius als voorwaarde voor wijs en rechtvaardig leiderschap.

Comenius nodigt toezichthouders, bestuurders, directeuren en DGA’s uit tot reflectie op en verdieping van het eigen leiderschap. Met hen verkent Comenius de ‘andere kant van de medaille’ en de samenhang der dingen. Bekwaamt hen in het distantie nemen en in de durf mening en oordeel op te schorten. Ontwikkelt hen tot vrijdenkers die alles willen verkennen.

 Tot vrijdenkers die greep willen krijgen op vrijmoedig en wijs leiderschap.

Hoofd en hart, rust en balans

Executiveprogramma gericht op leiderschap dat hoofd en hart verbindt. Rust, balans en verwondering zijn hierbij kernbegrippen. Handelen vanuit zelfvertrouwen is een voorwaarde. Deelnemers aan Comenius’ Wijsheid in Leiderschap maken de stap naar binnen, naar zichzelf. Ze ervaren dat reflecteren op het eigen leiderschap een fundamentele ervaring is. Zo creëren ze ruimte voor de innerlijke stem en voor de intuïtie. Voor vrijmoedig leiderschap.

Bekijk meer informatie

Inspireren, reflecteren en acteren

Executiveprogramma gericht op het versterken van leiderschap, visie en persoonlijke ontwikkeling. Deelnemers aan Comenius’ Nationale Leiderschapsleergang onderzoeken samen met denkers, wetenschappers en kunstenaars nieuwe inzichten en ethische dilemma’s op hun betekenis voor persoon, leiderschap en professie. Deze unieke leergang daagt uit, biedt verdieping en versterkt het vermogen tot lenig denken, genuanceerd oordelen en wijs handelen.

Bekijk meer informatie

'Networkbased' en adaptief leiderschap

Internationaal executiveprogramma gericht op verbindend, innovatief leiderschap aan de bakermat van Complexity Science, Santa Fe Institute te New Mexico (USA). Deelnemers aan Comenius’ Complexity and Leadership Course zien ontwikkelen en organiseren als dynamische processen, met plaats voor crises en mislukkingen. Uitgangspunt hierbij is de Complexity Science, waarin adaptie, dynamiek en emergentie sleutelbegrippen zijn.

Bekijk meer informatie

Wijs en mensgericht leiderschap

Internationaal executiveprogramma gericht op wijs en mensgericht leiderschap aan de universiteiten van Jeruzalem, Amman en Teheran. Deelnemers aan Comenius’ Middle East Leadership Course verkennen ‘hoofd en hart’ van het Midden-Oosten en onderzoeken de politieke en culturele complexiteit ervan, in relatie tot actuele en fundamentele thema’s in bestuur, beleid en strategie. Reflectie op de wederzijdse beeldvorming tussen Oost en West is daarbij cruciaal.

Bekijk meer informatie

'Future proof' leiderschap

Internationaal executiveprogramma gericht op het versterken van creatief en adaptief leiderschap aan universiteiten, techbedrijven en social innovators in Eindhoven, San Francisco en Shanghai. Deelnemers aan Comenius’ Global Innovation Leadership Course ontwikkelen een scherp zicht op (aanstaande) complexe technologische en sociale ontwikkelingen en op de maatschappelijke effecten ervan. Deze leergang maakt ze vertrouwd met nieuwe, voor durf, creativiteit en innovatie vereiste vormen van leiderschap.

Bekijk meer informatie

Leiderschap in internationaal perspectief

Internationaal executiveprogramma dat leiders verrijkt en inspireert tot creatief en innovatief inspelen op veranderingen. Met een geïntegreerde visie op besturen en ondernemen. Vooraanstaande onderzoekers dagen leiders uit aan de universiteiten van Bologna, Cambridge, Groningen, Heidelberg, Granada, Leuven en Praag tot scherpzinnigheid én reflectie. Bezieling krijgt weer de plek die ze verdient; motor van denken en handelen.

Bekijk meer informatie

Visie en reflectie op de eigen praktijk

De leergang Wijsheid in Ondernemerschap is gericht op het ontwikkelen van wijs ondernemerschap binnen een complexe samenleving. Confronterend én inspirerend. Verwarrend én ordenend. Onmisbaar voor ondernemers die de hoogste eisen stellen aan zichzelf.

Bekijk meer informatie

Adaptief en baanbrekend leiderschap

Executiveprogramma gericht op het verbinden van creativiteit en controledrift, op en rond de campus van TU Eindhoven. Deelnemers aan programma vertalen de methodiek van Design Thinking naar wijs, op creativiteit en innovatie gericht leiderschap. In samenwerking met sprekers uit de werelden van wetenschap, ontwerp en muziek reflecteren ze op het eigen handelen in disruptieve processen.

Bekijk meer informatie

Krachtig leiderschap, met een balans tussen sturing en co-creatie

Zoekt u naar nieuwe vormen van invloed? Wilt u niet boven, maar tússen de mensen staan en vanuit die positie invloed uitoefenen? En niet vanuit aangeleerde methodieken maar vanuit uw eigen positie en innerlijk kompas? Vanuit een gevoel van vrijheid en ruimte? De wereld is complex en verandert in exponentieel tempo op overweldigende schaal. Maar het begint klein. Ieder mens, iedere individuele vrije keuze heeft een aandeel in het dragen en leiden van de wereld. Dit aandeel ligt binnen de eigen mogelijkheden.

Bekijk meer informatie

Advies gesprek inplannen

Heeft u vragen en wilt u graag terug worden gebeld door een van onze adviseurs?