Wijsheid in Ondernemerschap

Visie en reflectie op de eigen praktijk

De leergang Wijsheid in Ondernemerschap is gericht op het ontwikkelen van wijs ondernemerschap binnen een complexe samenleving. Confronterend én inspirerend. Verwarrend én ordenend. Onmisbaar voor ondernemers die de hoogste eisen stellen aan zichzelf.

Programma

Technologische innovaties ontwikkelen zich steeds sneller en veranderen onze samenleving op fundamentele wijze. Ook politieke en sociale veranderingen roepen nieuwe dilemma’s op voor uw onderneming en uzelf en creëren tegelijkertijd nieuwe mogelijkheden. Maar hoe krijgt u meer grip op de uitdagingen van de toekomst? De leergang ‘Wijsheid in Ondernemerschap’ biedt inspiratie en richting om uw eigen koers te bepalen. In drie modules worden uitdagende lezingen van vooraanstaande wetenschappers uit verschillende domeinen omlijst met oefeningen in de socratische dialoog en vormen van individuele en collectieve reflectie.

Reflecteren op visievorming en leiderschap is meer dan gereedschap. Het is een fundamentele ervaring.  U onderzoekt verschillende bronnen van wijsheid en u krijgt zicht op de verbinding en de ontwikkeling van uw intellectuele en intuïtieve talenten. Tegelijkertijd scherpt u uw blik op ingrijpende actuele maatschappelijke ontwikkelingen en op de betekenis van een toenemende complexiteit en continue innovatie voor uw onderneming en uw eigen rol daarin. Een ervaren moderator faciliteert het leerproces en draagt zorg voor een vrijmoedige vrijplaats waarbinnen u in een vertrouwde sfeer vragen en inzichten kunt delen met de inleiders en met de andere deelnemende ondernemers.

Sprekers

Aan deze leergang werken hooggekwalificeerde sprekers mee uit de wetenschap en kunsten, zoals onder anderen: prof. dr. ir. Sander Bais (Natuurwetenschappen, UvA), prof. dr. Paul Iske (Open Innovatie en Business Venturing, UM), drs. Erik Boers (Filosofie, Het Nieuwe Trivium), prof. dr. Freek Peters (Complexity Leadership, UvT), prof., dr. Andreas Kinneging (Rechtsfilosofie, UL) en prof. dr. Paul van Tongeren (Wijsgerige ethiek, RUN).

 

Mentoraat

Persoonlijk en op maat; exclusief bestemd voor Comenianen

Comenius nodigt uit tot reflectie op het eigen leiderschap. Op het actualiseren ervan en op het verbreden van het repertoire aan 'modi' vereist voor leiderschap en visie in verantwoordelijke posities. Comenius kiest daarbij voor een methode 'van binnenuit', wil ráken en wil u anders naar de wereld laten kijken. Dit proces krijgt onder leiding van ervaren moderatoren gestalte in de leergangen en de courses die Comenius organiseert in binnen- en buitenland, tijdens plenaire reflecties en dialogen. Steeds vaker hoort Comenius, in persoonlijke gesprekken met (aanstaande) deelnemers aan de leergangen, dat er ook behoefte is aan aanvullende begeleiding op individueel niveau. Aan deze wens komt Comenius tegemoet met zijn ‘Mentoraat’.

Maatwerk en Incompany

In co-creatie ontwikkelt Comenius uiteenlopende maatwerkprogramma’s die zijn toegesneden op de specifieke wensen en verwachtingen van de opdrachtgever en gestoeld zijn op de Comenius leerfilosofie. Dit kan variëren van een enkele module tot leiderschapstrajecten van enkele jaren.

Zo heeft Comenius ruime ervaring opgebouwd in de ontwikkeling van incompany programma’s, in het bijzonder voor de bestuurlijke top van bedrijven en instellingen uit de publieke en private sector. Het collectief aanscherpen van strategisch integraal denken en het uitdiepen van persoonlijk leiderschap van bestuur en directie staan daarbij centraal. Ook voor Comenius alumnigroepen die na een open leergang het contact en de gezamenlijke reis willen voortzetten ontwikkelt Comenius veelvuldig aanvullende maatwerkmodules.

Advies gesprek inplannen

Heeft u vragen en wilt u graag terug worden gebeld door een van onze adviseurs?