Nationale Leiderschapsleergang

Inspireren, reflecteren, acteren

Executiveprogramma gericht op het versterken van leiderschap, visie en persoonlijke ontwikkeling. Deelnemers aan Comenius’ Nationale Leiderschapsleergang onderzoeken samen met denkers, wetenschappers en kunstenaars nieuwe inzichten en ethische dilemma’s op hun betekenis voor persoon, leiderschap en professie. Deze unieke leergang daagt uit, biedt verdieping en versterkt het vermogen tot lenig denken, genuanceerd oordelen en wijs handelen.

Vanuit persoonlijke visie en levenservaring verbinden topwetenschappers nieuwe inzichten en ethische dilemma’s met uitdagende re ecties richting mens, samenleving en toekomst. Mede dankzij deze methodiek daagt de Nationale Leiderschapsleergang uit én biedt ze verdieping. Ze versterkt uw vermogen tot lenig denken, genuanceerd oordelen en doordacht handelen. Voorbij de vertrouwde horizon. De ‘Nationale’ is de klassieke Comenius Leergang. Een ‘school’ in de klassieke betekenis van het woord: een vrijplaats voor executives die hun leiderschap willen ontwikkelen.

Programma

Tijdens zeven modules van elk twee tot drie dagen, die verspreid over een periode van twaalf maanden plaatsvinden op comfortabele en reflectieve plaatsen in het land, verkent u met Comenius evenzovele wetenschappelijke domeinen. Wijsbegeerte en religie zijn daarbij het fundament; aansluitend verkent u Sociale wetenschappen, Rechtswetenschappen (en Internationale orde), Medische wetenschappen, Natuurwetenschappen, Letteren, kunst & cultuur en Economische wetenschappen.

Sprekers

Sprekers die aan de Nationale Leiderschapsleergang meewerken zijn onder meer: em. prof. dr. ir. Sander Bais, prof. dr. Herman Beck, prof. mr. dr. Dick Engberts, prof. dr. Ad Verbrugge, em. prof. dr. René Foqué, prof. dr. Vincent lcke, prof. dr. Arjo Klamer, prof. dr. Christine Mummery, prof. dr. Marian Verkerk, prof. dr. John Rijsman, prof. dr. Paul Scheffer, drs. Erik Boers, prof. dr. Paul van Tongeren, prof. dr. Edgar du Perron, prof. dr. mr. Miranda de Meijer, prof. dr. Manuela Kalsky, prof. dr. Eduard Verhagen, prof. dr. ir. Maarten Steinbuch, prof. dr. Dirk Bezemer, prof. dr. René ten Bos en prof. dr. Floor Rink.

Deelnemersprofiel

De Comenius Leergangen zijn bedoeld voor toezichthouders, bestuurders, directeuren,  DGA’s en senior managers uit de publieke en private sector.

Mentoraat & Executive coaching

Persoonlijk en op maat; exclusief bestemd voor Comenianen

Comenius nodigt uit tot reflectie op het eigen leiderschap. Op het actualiseren ervan en op het verbreden van het repertoire aan 'modi' vereist voor leiderschap en visie in verantwoordelijke posities. Comenius kiest daarbij voor een methode 'van binnenuit', wil ráken en wil u anders naar de wereld laten kijken. Dit proces krijgt onder leiding van ervaren moderatoren gestalte in de leergangen en de courses die Comenius organiseert in binnen- en buitenland, tijdens plenaire reflecties en dialogen. Steeds vaker hoort Comenius, in persoonlijke gesprekken met (aanstaande) deelnemers aan de leergangen, dat er ook behoefte is aan aanvullende begeleiding op individueel niveau. Aan deze wens komt Comenius tegemoet met zijn 'Mentoraat & Executive Coaching'.

Maatwerk en Incompany

In co-creatie ontwikkelt Comenius uiteenlopende maatwerkprogramma’s die zijn toegesneden op de specifieke wensen en verwachtingen van de opdrachtgever en gestoeld zijn op de Comenius leerfilosofie. Dit kan variëren van een enkele module tot leiderschapstrajecten van enkele jaren.

Zo heeft Comenius ruime ervaring opgebouwd in de ontwikkeling van incompany programma’s, in het bijzonder voor de bestuurlijke top van bedrijven en instellingen uit de publieke en private sector. Het collectief aanscherpen van strategisch integraal denken en het uitdiepen van persoonlijk leiderschap van bestuur en directie staan daarbij centraal. Ook voor Comenius alumnigroepen die na een open leergang het contact en de gezamenlijke reis willen voortzetten ontwikkelt Comenius veelvuldig aanvullende maatwerkmodules.

Advies gesprek inplannen

Heeft u vragen en wilt u graag terug worden gebeld door een van onze adviseurs?